Västra Göinge häradsrätt

Västra Göinge häradsrätt i Malmöhus län
LänMalmöhus län
Tidigare länMalmöhus län
LandskapSkåne
ArkivtypHäradsrätt
InformationVästra Göinge häradsrätt var beläget i nordöstra Skåne och dess domsaga utgjordes av trakten kring Hässleholm. Åå grund av de stora avstånden inom det forna Göinge härad började man år 1637 hålla ting på två olika platser inom häradet, i Broby för det östra tingslaget och i Röinge för det västra tingslaget. Med tiden, efter Skåne blivit svenskt, betraktades tingslagen som egna härader, men fram till år 1861 utgjorde de dock en gemensam domsaga.
Detta år förenades Villands och Östra Göinge härader till en domsaga medan Västra Göinge härad utgjorde en egen domsaga. Fram till och med 1913 står Västra Göinge omnämnt som häradsrätt i Sveriges Statskalender för att från och med 1914 benämnas domsaga. Då Västra Göinge ensamt utgjorde ett tingslag och Västra Göinge domsaga enbart bestod av ett tingsställe från Röinge i Stoby socken till Hässleholm.

Västra Göinge häradsrätt upphörde vid årsskiftet 1970/1971 då det ersattes av Hässleholms tingsrätt.

Västra Göinge härad omfattade följande socknar:
Brönnestad
Farstorp
Finja (häri även Tyringe municipalsamhälle)
Gumlösa
Häglinge (t.o.m. 1887 hörde del av socknen till Frosta och Gärds härader)
Hässleholm (bildat 1910-05-01 genom utbrytning ur Stoby och Vankiva)
Hästveda (fr.o.m. 1952, tidigare Östra Göinge härad)
Hörja
Ignaberga
Loshult (fr.o.m. 1967, tidigare Östra Göinge härad)
Matteröd
Norra Mellby
Norra Rörum (t.o.m. 1887 del av, därefter helt i Frosta härad)
Norra Sandby
Norra Åkarp
Nävlinge
Osby (fr.o.m. 1967, tidigare Östra Göinge härad)
Röke
Stoby
Sörby
Tjörnarp (t.o.m. 1887 hörde del av socknen till Frosta härad, 1968 överfört till Frosta härad)
Vankiva
Verum
Vinslöv
Visseltofta
Vittsjö
Västra Torup (t.o.m. 1886 hörde del av socknen till Norra Åsbo härad)
Önnestad (t.o.m. 1951, därefter Östra Göinge härad)
Örkened (fr.o.m. 1967, tidigare Östra Göinge härad)
NADSE/LLA/10076
Volymer från Västra Göinge häradsrätt
  Domböcker
Bouppteckningar
Bouppteckningsregister
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Domböcker
Se: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län 1683 -   
Västra Göinge häradsrätt AIa:33 1716 - 1718    343 kr
Västra Göinge häradsrätt AIa:34 1718 - 1719    96 kr
Västra Göinge häradsrätt AIa:35 1719 - 1721    487 kr
Västra Göinge häradsrätt AIa:36 1722 - 1723    361 kr
Västra Göinge häradsrätt AIa:37 1724 - 1726    553 kr
Västra Göinge häradsrätt AIa:39 1731 - 1732    331 kr
Västra Göinge häradsrätt AIa:46 1743    253 kr
Västra Göinge häradsrätt AIa:47 1744    351 kr
Västra Göinge häradsrätt AIa:48 1745    380 kr
Västra Göinge häradsrätt AIa:67 1773    393 kr
Västra Göinge häradsrätt AIa:68 1774    294 kr
Västra Göinge häradsrätt AIa:69 1775    82 kr
Västra Göinge häradsrätt AIa:105 1787    175 kr
Västra Göinge häradsrätt AIa:106 1787    129 kr
Västra Göinge häradsrätt AIa:153 1803    360 kr
Västra Göinge häradsrätt AIa:154 1803    366 kr
Västra Göinge häradsrätt AIa:155 1804    291 kr
Västra Göinge häradsrätt AIa:173 1810    430 kr
Västra Göinge häradsrätt AIa:222 1826    275 kr
Västra Göinge häradsrätt AIa:251 1836    584 kr
Västra Göinge häradsrätt AIa:252 1836    240 kr
Västra Göinge häradsrätt AIa:253 1836    454 kr
Västra Göinge häradsrätt AIa:254 1837    455 kr
Västra Göinge häradsrätt AIa:255 1837    412 kr
Västra Göinge häradsrätt AIa:256 1837    520 kr
Västra Göinge häradsrätt AIa:257 1838    517 kr
Västra Göinge häradsrätt AIa:271 1842    501 kr
Västra Göinge häradsrätt AIa:286 1847    451 kr
Västra Göinge häradsrätt AIa:310 1855    545 kr
Västra Göinge häradsrätt AIa:311 1856    511 kr
Västra Göinge häradsrätt AIa:320 1859    436 kr
Västra Göinge häradsrätt AIa:321 1859    412 kr
Västra Göinge häradsrätt AIa:322 1859    448 kr
Västra Göinge häradsrätt AIa:405 1894    477 kr
Västra Göinge häradsrätt AIa:406 1895    437 kr
Bouppteckningar
Se: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1820   
Västra Göinge häradsrätt FIIb:1 1681 - 1785    241 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:1 1690 - 1734    542 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:2 1735 - 1741    385 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:3 1742 - 1744    505 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:4 1745 - 1747    527 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:5 1748 - 1749    516 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:6 1750    193 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:7 1751    192 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:8 1751    174 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:9 1752    120 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:10 1752    150 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:11a 1752 - 1753    138 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:11b 1753    102 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:11c 1753    143 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:12 1754    203 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:13 1754 - 1755    205 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:14 1755    213 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:15 1756 - 1757    421 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:16 1758 - 1759    458 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:17 1760 - 1761    167 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:18 1761 - 1762    174 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:19 1762    178 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:20 1763 - 1765    426 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:21 1766 - 1767    440 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:22 1768 - 1769    399 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:23 1770 - 1771    445 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:24 1772 - 1773    466 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:25 1774 - 1776    442 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:26 1777 - 1779    404 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:27 1780 - 1781    280 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIb:2 1781 - 1795    360 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:28 1782 - 1784    487 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:29 1785    427 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:30 1786 - 1787    328 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIb:3 1786 - 1809    185 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:31 1788 - 1790    321 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:32 1791 - 1793    462 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:33 1794 - 1795    346 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:34 1796 - 1799    450 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIb:4 1796 - 1799    310 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:35 1800 - 1801    225 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:36 1801    212 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:37 1802 - 1804    495 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:38 1805 - 1806    399 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:39 1807 - 1808    452 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:40 1809 - 1810    544 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIb:5 1810 - 1829    111 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:41 1811    460 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:42 1812    369 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:43 1813    319 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:44 1814 - 1815    481 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:45 1816 - 1817    436 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:46 1818    294 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:47 1819    386 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:48 1820    331 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:49 1821    316 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:50 1822 - 1823    321 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:51 1824    278 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:52 1825    211 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:53 1826    262 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:54 1827    293 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:55 1828    278 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:56 1829    390 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:57 1830    442 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:58 1831    362 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:59 1832    526 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:60 1833    376 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:61 1834    279 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:62 1835    251 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:63 1836    277 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:64 1837    300 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:65 1838    337 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:66 1839    355 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt ÖVII:4 1839 - 1850    133 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:67 1840    313 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:68 1841    321 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:69 1842    321 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:70 1843    304 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:71 1844    267 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:72 1845    286 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:73 1846    289 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:74 1847    276 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:75 1848    232 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:76 1849    280 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:77 1850    225 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:78 1851    272 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:79 1852    266 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:80 1853    277 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:81 1854    244 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:82 1855    310 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:83 1856    256 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:84 1857    256 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:85 1858    304 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:86 1859    279 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:87 1860    243 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:88 1861    237 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:89 1862    246 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:90 1863    306 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:91 1864    325 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:92 1865    313 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:93 1866    329 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:94 1867    333 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:95 1868    271 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:96 1869    315 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:97 1870    297 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:98 1871    259 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:99 1872    335 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:100 1873    309 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:101 1874    337 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:102 1875    436 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:103 1876    374 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:104 1877    338 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:105 1878    290 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:106 1879    321 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:107 1880    387 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:108 1881    346 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:109 1882    307 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:110 1883    348 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:111 1884    342 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:112 1885    432 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:113 1886    300 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:114 1887    371 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:115 1888    250 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:116 1889    348 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:117 1890    381 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:118 1891    300 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:119 1892    324 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:120 1893    301 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:121 1894    370 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:122 1895    256 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:123 1896    294 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:124 1897    261 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:125 1898    316 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:126 1899    373 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:127 1900    380 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:128 1901    357 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:129 1902    310 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:130 1903    305 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:131 1904    296 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:132 1905    420 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:133 1906    335 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:134 1907    285 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:135 1908    364 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:136 1909    352 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:137 1910    310 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:138 1911    347 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:139 1912    312 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:140 1913    370 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:141 1914    303 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:142 1915    367 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:143 1916    321 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:144 1917    410 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:145 1918    305 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:146 1919    481 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:147 1920    376 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:148 1921    363 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:149 1922    365 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:150 1923    357 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:151 1924    331 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:152 1925    362 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:153 1926    340 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:154 1927    385 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:155 1928    443 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:156 1929    466 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:157 1930    360 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:158 1931    486 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:159 1932    381 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:160 1933    445 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:161 1934    413 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:162 1935    388 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:163 1936    486 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:164 1937    573 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:165 1938    495 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:166 1939    595 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:167 1940    643 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:168 1941    644 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:169 1942    589 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:170 1943    549 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:171 1944    760 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:172 1945    642 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:173 1945    442 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:174 1946    463 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:175 1946    562 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:176 1947    450 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:177 1947    327 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:178 1948    400 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:179 1948    435 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:180 1949    398 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:181 1949    467 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:182 1950    877 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:183 1951    892 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:184 1952    842 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:185 1953    877 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:186 1954    864 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:187 1955    861 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:188 1956    411 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:189 1956    454 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:190 1957    451 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:191 1957    430 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:192 1958    562 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:193 1958    544 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:194 1959    494 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:195 1959    517 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:196 1960    503 kr
Västra Göinge häradsrätt FIIa:197 1960    447 kr
Bouppteckningsregister
Västra Göinge häradsrätt BouReg:1 1690 - 1810    108 kr
Västra Göinge häradsrätt BouReg:2 1811 - 1850    135 kr
Västra Göinge häradsrätt BouReg:3 1901 - 1952    201 kr
Västra Göinge häradsrätt BouReg:4 1953 - 1967    172 kr
Övrigt
Västra Göinge häradsrätt ÖVII:2 1688    85 kr
Västra Göinge häradsrätt CIIa:1 1713 - 1722    346 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:33 1716 - 1718    343 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:33 1716 - 1718    343 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:33 1716 - 1718    343 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:33 1716 - 1718    343 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:33 1716 - 1718    343 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:34 1718 - 1719    96 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:34 1718 - 1719    96 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:34 1718 - 1719    96 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:34 1718 - 1719    96 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:34 1718 - 1719    96 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:35 1719 - 1721    487 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:35 1719 - 1721    487 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:35 1719 - 1721    487 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:35 1719 - 1721    487 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:35 1719 - 1721    487 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:36 1722 - 1723    361 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:36 1722 - 1723    361 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:36 1722 - 1723    361 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:36 1722 - 1723    361 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:36 1722 - 1723    361 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:37 1724 - 1726    553 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:37 1724 - 1726    553 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:37 1724 - 1726    553 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:37 1724 - 1726    553 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:37 1724 - 1726    553 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:39 1731 - 1732    331 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:39 1731 - 1732    331 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:39 1731 - 1732    331 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:39 1731 - 1732    331 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:39 1731 - 1732    331 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:46 1743    253 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:46 1743    253 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:46 1743    253 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:46 1743    253 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:47 1744    351 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:47 1744    351 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:47 1744    351 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:47 1744    351 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:48 1745    380 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:48 1745    380 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:48 1745    380 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:48 1745    380 kr
Se: Östra Göinge häradsrätt AIa:53 1749    504 kr
Västra Göinge häradsrätt ÖVII:4 1761 - 1853    133 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:67 1773    393 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:67 1773    393 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:67 1773    393 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:67 1773    393 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:67 1773    393 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:67 1773    393 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:68 1774    294 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:68 1774    294 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:68 1774    294 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:68 1774    294 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:68 1774    294 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:68 1774    294 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:153 1803    360 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:154 1803    366 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:155 1804    291 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:173 1810    430 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:222 1826    275 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:251 1836    584 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:253 1836    454 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:252 1836    240 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:255 1837    412 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:256 1837    520 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:254 1837    455 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:257 1838    517 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:271 1842    501 kr
Se: Västra Göinge häradsrätt AIa:286 1847    451 kr
Västra Göinge häradsrätt AIb:20 1852 - 1855    385 kr
Västra Göinge häradsrätt AIb:21 1856 - 1859    311 kr
Västra Göinge häradsrätt CIVaa:1 1876 - 1889    259 kr
Västra Göinge häradsrätt CIVaa:2 1876 - 1889    273 kr
Västra Göinge häradsrätt CIVaa:3 1876 - 1889    268 kr
Västra Göinge häradsrätt CIVaa:4 1876 - 1889    186 kr
Västra Göinge häradsrätt AIb:26 1885 - 1890    267 kr
Västra Göinge häradsrätt CIVaa:5 1890 -    216 kr
Västra Göinge häradsrätt CIVaa:6 1890 -    215 kr
Västra Göinge häradsrätt CIVaa:7 1890 -    216 kr
Västra Göinge häradsrätt CIVaa:8 1890 -    214 kr
Västra Göinge häradsrätt CIVaa:9 1890 -    246 kr
Västra Göinge häradsrätt CIVaa:10 1890 -    249 kr
Västra Göinge häradsrätt CIVaa:11 1890 -    275 kr
Västra Göinge häradsrätt CIVaa:12 1890 -    240 kr
Västra Göinge häradsrätt AIb:27 1891 - 1896    226 kr
Västra Göinge häradsrätt AIb:28 1897 - 1900    174 kr
Västra Göinge häradsrätt CIVaa:13 1908 -    214 kr
Västra Göinge häradsrätt CIVaa:14 1917 -    215 kr
Västra Göinge häradsrätt CIVaa:15 1921 -    214 kr
Västra Göinge häradsrätt CIVaa:16 1925 -    334 kr
Västra Göinge häradsrätt CIVaa:17 1931 -    292 kr

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

81 601 365

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet