Färs häradsrätt

Färs häradsrätt i Malmöhus län
LänMalmöhus län
Tidigare länKristianstads län
LandskapSkåne
ArkivtypHäradsrätt
InformationFrosta och Färs härader bildade en gemensam domsaga mellan 1681 och 1876. Enligt ett kungligt brev 1876-05-19 skulle Färs härad fungera som egen domsaga från ingången av 1877.
De två häraderna hade även under gemensam domsaga skilda tingslag.

Häradshövdingen för båda häradena bodde vanligtvis inom Frosta härad. Den siste gemensamma häradshövdingen före 1876, bodde dock i Färs härad på hemmanet nr 11 Östraby.

Var de tidigaste tingen hölls råder viss osäkerhet om, men byn Åsum kan vara ett tidigt tingsställe.
Ett flertal olika tingsställen figurerar innan tinget, i enlighet med Kungl. Maj:ts nådiga skrivelse 1728-12-04, hamnar på gästgivaregården i Sjöbo. År 1740 blev till slut det nya tingshuset färdigt, beläget alldeles invid gästgivaregården. Undantag vad gäller tingsställe finns även efter 1700-talets början men i de flesta fall hölls tingen i Sjöbo ända fram till och med 1966. Ett nytt tingshus i Sjöbo togs i bruk vid hösttinget 1773. Mellan 1903 och 1904 byggdes så det senaste och sista tingshuset, dock inte på samma tomt som föregående tingshus.

Vid halvårskiftet 1967 sammanslogs Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads häradsrätt med Färs häradsrätt till Ystads domsagas häradsrätt.

Färs härad omfattade följande socknar:
Björka
Blentarp (fr.o.m. 1952)
Brandstad
Everlöv (fr.o.m. 1952)
Fränninge
Ilstorp
Långaröd (t.o.m. 1951)
Lövestad
Ramsåsa (t.o.m. 1951)
Röddinge
Skartofta (uppgick 1806 i Öved)
Södra Åsum
Sövde
Tolånga
Vanstad
Vollsjö
Vomb (t.o.m. 1951)
Västerstad
Östra Kärrstorp
Östraby
Öved
NADSE/LLA/10016
Volymer från Färs häradsrätt
  Domböcker
Bouppteckningar
Bouppteckningsregister
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Domböcker
Se: Skånska generalguvernementskansliet DIIIea:22 1657 - 1659    214 kr
Se: Skånska generalguvernementskansliet DIIIea:23 1659 - 1662    173 kr
Se: Skånska generalguvernementskansliet DIIIea:24 1662 - 1666    307 kr
Se: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län 1683 -   
Färs häradsrätt AIa:4 1703 - 1708    274 kr
Färs häradsrätt AIa:5 1709 - 1714    329 kr
Färs häradsrätt AIa:6 1715 - 1718    290 kr
Färs häradsrätt AIa:7 1719 - 1720    325 kr
Färs häradsrätt AIa:8 1721 - 1723    385 kr
Färs häradsrätt AIa:9 1724 - 1725    323 kr
Färs häradsrätt AIa:75 1799    361 kr
Färs häradsrätt AIa:93 1822    397 kr
Färs häradsrätt AIa:94 1823    331 kr
Färs häradsrätt AIa:103 1832    396 kr
Färs häradsrätt AIa:160 1857    312 kr
Färs häradsrätt AIa:161 1857    334 kr
Färs häradsrätt AIa:175 1863    419 kr
Färs häradsrätt AIa:197 1871    348 kr
Färs häradsrätt AIa:198 1871    318 kr
Färs häradsrätt AIa:199 1871    429 kr
Bouppteckningar
Se: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1820   
Färs häradsrätt FIIb:1 1698 - 1775    55 kr
Färs häradsrätt FIIb:3 1711 - 1768    270 kr
Färs häradsrätt FIIa:1 1723 - 1735    177 kr
Färs häradsrätt FIIa:2 1736 - 1740    295 kr
Färs häradsrätt FIIa:3a 1741 - 1770    252 kr
Färs häradsrätt FIIa:3b 1741 - 1770    258 kr
Färs häradsrätt FIIa:3c 1744 - 1753    144 kr
Färs häradsrätt FIIa:3d 1744 - 1753    143 kr
Färs häradsrätt FIIa:3e 1744 - 1753    163 kr
Färs häradsrätt FIIa:4 1756 - 1758    306 kr
Färs häradsrätt FIIa:5 1759 - 1763    284 kr
Färs häradsrätt FIIa:6 1762 - 1774    534 kr
Färs häradsrätt FIIb:4 1770 - 1810    69 kr
Färs häradsrätt FIIa:7 1771 - 1774    269 kr
Färs häradsrätt FIIa:8 1775 - 1776    260 kr
Färs häradsrätt FIIb:2 1776 - 1810    61 kr
Färs häradsrätt FIIa:9 1777 - 1780    406 kr
Färs häradsrätt FIIa:10 1781 - 1783    523 kr
Färs häradsrätt FIIa:11 1784    267 kr
Färs häradsrätt FIIa:12 1785    302 kr
Färs häradsrätt FIIa:13 1786    306 kr
Färs häradsrätt FIIa:14 1787    227 kr
Färs häradsrätt FIIa:15 1788 - 1789    405 kr
Färs häradsrätt FIIa:16 1790 - 1792    398 kr
Färs häradsrätt FIIa:17 1792 - 1793    424 kr
Färs häradsrätt FIIa:18 1794 - 1795    463 kr
Färs häradsrätt FIIa:19 1796 - 1797    487 kr
Färs häradsrätt FIIa:20 1798    315 kr
Färs häradsrätt FIIa:21 1799    295 kr
Färs häradsrätt FIIa:22 1800 - 1801    510 kr
Färs häradsrätt FIIa:23 1802 - 1803    513 kr
Färs häradsrätt FIIa:24 1804 - 1805    409 kr
Färs häradsrätt FIIa:25 1806    308 kr
Färs häradsrätt FIIa:26 1807 - 1808    508 kr
Färs häradsrätt FIIa:27 1809 - 1810    540 kr
Färs häradsrätt FIIa:28 1811    304 kr
Färs häradsrätt FIIb:5 1811 - 1842    40 kr
Färs häradsrätt FIIa:29 1812    298 kr
Färs häradsrätt FIIa:30 1813    314 kr
Färs häradsrätt FIIa:31 1814    360 kr
Färs häradsrätt FIIa:32 1815    318 kr
Färs häradsrätt FIIa:33 1816    262 kr
Färs häradsrätt FIIa:34 1817    274 kr
Färs häradsrätt FIIa:35 1818    298 kr
Färs häradsrätt FIIa:36 1819    352 kr
Färs häradsrätt FIIa:37 1820    269 kr
Färs häradsrätt FIIa:38 1821    307 kr
Färs häradsrätt FIIa:39 1822    273 kr
Färs häradsrätt FIIa:40 1823    345 kr
Färs häradsrätt FIIa:41 1824    219 kr
Färs häradsrätt FIIa:42 1825    345 kr
Färs häradsrätt FIIa:43 1826 - 1827    504 kr
Färs häradsrätt FIIa:44 1828    410 kr
Färs häradsrätt FIIa:45 1829    354 kr
Färs häradsrätt FIIa:46 1830    387 kr
Färs häradsrätt FIIa:47 1831    397 kr
Färs häradsrätt FIIa:48 1832    342 kr
Färs häradsrätt FIIa:49 1833 - 1834    538 kr
Färs häradsrätt FIIa:50 1835    214 kr
Färs häradsrätt FIIa:51 1836 - 1837    567 kr
Färs häradsrätt FIIa:52 1838 - 1839    528 kr
Färs häradsrätt FIIa:53 1840 - 1841    438 kr
Färs häradsrätt FIIa:54 1842 - 1843    518 kr
Färs häradsrätt FIIa:55 1844 - 1845    434 kr
Färs häradsrätt FIIa:56 1846 - 1847    524 kr
Färs häradsrätt FIIa:57 1848 - 1849    477 kr
Färs häradsrätt FIIa:58 1850 - 1851    453 kr
Färs häradsrätt FIIa:59 1852 - 1853    472 kr
Färs häradsrätt FIIa:60 1854 - 1855    432 kr
Färs häradsrätt FIIa:61 1856 - 1857    396 kr
Färs häradsrätt FIIa:62 1857 - 1859    512 kr
Färs häradsrätt FIIa:63 1860 - 1861    505 kr
Färs häradsrätt FIIa:64 1862 - 1863    383 kr
Färs häradsrätt FIIa:65 1864 - 1865    300 kr
Färs häradsrätt FIIa:66 1865 - 1867    473 kr
Färs häradsrätt FIIa:67 1868 - 1870    633 kr
Färs häradsrätt FIIa:68 1871 - 1873    514 kr
Färs häradsrätt FIIa:69 1874 - 1876    585 kr
Färs häradsrätt FIIa:70 1877    270 kr
Färs häradsrätt FIIa:71 1878    269 kr
Färs häradsrätt FIIa:72 1879    254 kr
Färs häradsrätt FIIa:73 1880    285 kr
Färs häradsrätt FIIa:74 1881    348 kr
Färs häradsrätt FIIa:75 1882    196 kr
Färs häradsrätt FIIa:76 1883    214 kr
Färs häradsrätt FIIa:77 1884 - 1885    513 kr
Färs häradsrätt FIIa:78 1886 - 1888    619 kr
Färs häradsrätt FIIa:79 1889    197 kr
Färs häradsrätt FIIa:80 1890    256 kr
Färs häradsrätt FIIa:81 1891    248 kr
Färs häradsrätt FIIa:82 1892    293 kr
Färs häradsrätt FIIa:83 1893    272 kr
Färs häradsrätt FIIa:84 1894    328 kr
Färs häradsrätt FIIa:85 1895    222 kr
Färs häradsrätt FIIa:86 1896    237 kr
Färs häradsrätt FIIa:87 1897    247 kr
Färs häradsrätt FIIa:88 1898    291 kr
Färs häradsrätt FIIa:89 1899    316 kr
Färs häradsrätt FIIa:90 1900    280 kr
Färs häradsrätt FIIa:91 1901    276 kr
Färs häradsrätt FIIa:92 1902    271 kr
Färs häradsrätt FIIa:93 1903    301 kr
Färs häradsrätt FIIa:94 1904    349 kr
Färs häradsrätt FIIa:95 1905    276 kr
Färs häradsrätt FIIa:96 1906    351 kr
Färs häradsrätt FIIa:97 1907    345 kr
Färs häradsrätt FIIa:98 1908    324 kr
Färs häradsrätt FIIa:99 1909    334 kr
Färs häradsrätt FIIa:100 1910    327 kr
Färs häradsrätt FIIa:101 1911    284 kr
Färs häradsrätt FIIa:102 1912    268 kr
Färs häradsrätt FIIa:103 1913    321 kr
Färs häradsrätt FIIa:104 1914    292 kr
Färs häradsrätt FIIa:105 1915    375 kr
Färs häradsrätt FIIa:106 1916    244 kr
Färs häradsrätt FIIa:107 1917    263 kr
Färs häradsrätt FIIa:108 1918    196 kr
Färs häradsrätt FIIa:109 1919    330 kr
Färs häradsrätt FIIa:110 1920    262 kr
Färs häradsrätt FIIa:111 1921    236 kr
Färs häradsrätt FIIa:112 1922    324 kr
Färs häradsrätt FIIa:113 1923    288 kr
Färs häradsrätt FIIa:114 1924    267 kr
Färs häradsrätt FIIa:115 1925    243 kr
Färs häradsrätt FIIa:116 1926    252 kr
Färs häradsrätt FIIa:117 1927    292 kr
Färs häradsrätt FIIa:118 1928    271 kr
Färs häradsrätt FIIa:119 1929    252 kr
Färs häradsrätt FIIa:120 1930    274 kr
Färs häradsrätt FIIa:121 1931    350 kr
Färs häradsrätt FIIa:122 1932    348 kr
Färs häradsrätt FIIa:123 1933    336 kr
Färs häradsrätt FIIa:124 1934    357 kr
Färs häradsrätt FIIa:125 1935    319 kr
Färs häradsrätt FIIa:126 1936    401 kr
Färs häradsrätt FIIa:127 1937    405 kr
Färs häradsrätt FIIa:128 1938    308 kr
Färs häradsrätt FIIa:129 1939    337 kr
Färs häradsrätt FIIa:130 1940    380 kr
Färs häradsrätt FIIa:131 1941    271 kr
Färs häradsrätt FIIa:132 1942    255 kr
Färs häradsrätt FIIa:133 1943    198 kr
Färs häradsrätt FIIa:134 1944    304 kr
Färs häradsrätt FIIa:135 1945    303 kr
Färs häradsrätt FIIa:136 1946    344 kr
Färs häradsrätt FIIa:137 1947    305 kr
Färs häradsrätt FIIa:138 1948 - 1949    560 kr
Färs häradsrätt FIIa:139 1950    294 kr
Färs häradsrätt FIIa:140 1951    314 kr
Färs häradsrätt FIIa:141 1952    321 kr
Färs häradsrätt FIIa:142 1953    343 kr
Färs häradsrätt FIIa:143 1954    302 kr
Färs häradsrätt FIIa:144 1955    277 kr
Färs häradsrätt FIIa:145 1956    305 kr
Färs häradsrätt FIIa:146 1957    310 kr
Färs häradsrätt FIIa:147 1958    343 kr
Färs häradsrätt FIIa:148 1959    439 kr
Färs häradsrätt FIIa:149 1960    453 kr
Bouppteckningsregister
Färs häradsrätt BouReg:1 1698 - 1810    100 kr
Färs häradsrätt BouReg:2 1811 - 1839    100 kr
Övrigt
Färs häradsrätt CIIIa:1 Okänt    249 kr
Färs häradsrätt CIIIa:2 Okänt    250 kr
Färs häradsrätt CIIIa:3 Okänt    247 kr
Färs häradsrätt CIIIa:4 Okänt    245 kr
Färs häradsrätt CIIIa:5 Okänt    248 kr
Färs häradsrätt CIIIa:6 Okänt    245 kr
Färs häradsrätt CIIIa:7 Okänt    246 kr
Färs häradsrätt CIIIa:8 Okänt    246 kr
Färs häradsrätt CIIIa:9 Okänt    246 kr
Färs häradsrätt CIIIa:10 Okänt    246 kr
Färs häradsrätt CIIIa:11 Okänt    271 kr
Färs häradsrätt CIIIa:12 Okänt    244 kr
Färs häradsrätt CIIIa:13 Okänt    243 kr
Färs häradsrätt CIIIa:14 Okänt    213 kr
Se: Skånska generalguvernementskansliet DIIIea:22 1657 - 1659    214 kr
Se: Skånska generalguvernementskansliet DIIIea:23 1659 - 1662    173 kr
Se: Skånska generalguvernementskansliet DIIIea:24 1662 - 1665    307 kr
Se: Färs häradsrätt AIa:4 1705    274 kr
Färs häradsrätt AIb:5 1717 - 1854    135 kr
Se: Färs häradsrätt AIa:75 1799    361 kr
Se: Färs häradsrätt AIa:75 1799    361 kr
Se: Färs häradsrätt AIIa:4 1814 - 1817    246 kr
Färs häradsrätt AIIa:4 1814 - 1817    246 kr
Se: Färs häradsrätt AIIa:4 1814 - 1817    246 kr
Se: Färs häradsrätt AIIa:4 1814 - 1817    246 kr
Se: Färs häradsrätt AIIa:4 1814 - 1817    246 kr
Se: Färs häradsrätt AIa:161 1857    334 kr
Se: Färs häradsrätt AIa:160 1857    312 kr
Se: Färs häradsrätt AIa:161 1857    334 kr
Se: Färs häradsrätt AIa:160 1857    312 kr
Se: Färs häradsrätt AIa:161 1857    334 kr
Se: Färs häradsrätt AIa:160 1857    312 kr
Se: Färs häradsrätt AIa:175 1863    419 kr
Se: Färs häradsrätt AIa:175 1863    419 kr
Se: Färs häradsrätt AIa:175 1863    419 kr
Se: Färs häradsrätt AIa:197 1871    348 kr
Se: Färs häradsrätt AIa:199 1871    429 kr
Se: Färs häradsrätt AIa:198 1871    318 kr
Se: Färs häradsrätt AIa:197 1871    348 kr
Se: Färs häradsrätt AIa:198 1871    318 kr
Se: Färs häradsrätt AIa:199 1871    429 kr
Se: Färs häradsrätt AIa:199 1871    429 kr
Se: Färs häradsrätt AIa:197 1871    348 kr
Se: Färs häradsrätt AIa:198 1871    318 kr
Färs häradsrätt CIIIba:1 1875 -    169 kr

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

79 515 759

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgLogin formulär