Malmö centralfängelse

Malmö centralfängelse i Malmöhus län
LänMalmöhus län
LandskapSkåne
ArkivtypFängelsearkiv
InformationMalmöhus slott blev efter 1658 förvaringsplats för fångar. Fängelset inrymdes i den gamla slottsbyggnaden, det s.k. citadellet. Första gången fästningsfångar omnämns är i samband med befästningsarbetet av Malmö stad i slutet av 1600-talet. Under 1700-talet förvarades här både "missdådare" och försvarslösa.

Reformsträvanden i början av 1800-talet ledde till en strikt uppdelning av fängelser och fångar. För Malmö fästningsfängelse (straffängelse) innebar det att straffångar och försvarslösa ej längre skulle förvaras tillsammans. För den senare kategorin från de sydöstra, södra och västra länen uppfördes 1827 ett arbetsfängelse i nära anslutning till det befintliga straffängelset. Båda administrerades dock som en enhet. Enligt beslut den 8 augusti 1842 flyttades kvarvarande livstidsfångar över från Malmö till Karlskrona, Karlstens, Landskrona och Ny Älvsborgs fästningar.

Det progressiva cellsystemet kom även att beröra straff- och arbetsfängelserna. 1876 öppnades det nya centralfängelset på slottsområdet. Branden 1870, varvid de gamla västra och södra borggårdslängorna brann ned hade påskyndat uppförandet av fängelset, som var avsett för manspersoner, dömda till straffarbete på viss tid utöver två år samt försvarslösa.

Den förste oktober 1914 flyttade centralfängelset in i ny byggnad vid Gevaldigergatan, där i fortsättningen även rannsakningsfångar förvarade eftersom länsfängelset upphörde samma dag.

Arkivmaterialet omspänner perioden från 1778 till 1913-1914.

LITTERATUR:

Herved Persson: "När Malmöhus var centralfängelse" (i Malmö Fornminnesförenings årsskrift 1950) s. 41-56.

Sven Rosborn: "Fängelsetiden 1828-1914" (i Malmöhus. Från 1400-talets kastell till 1900-talets museum, årsbok 1977).

Sigfrid Wieselgren: "Sveriges fängelser och fångvård ..."(1895) s. 176 f., 303 f., 368, 418 f., 424.
NADSE/LLA/10271
Volymer från Malmö centralfängelse
  Kyrkoböcker
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Kyrkoböcker
Malmö centralfängelse DIIIb:1 1847 - 1851    269 kr
Malmö centralfängelse DIIIb:2 1851 - 1853    171 kr
Malmö centralfängelse DIIIb:3 1853 - 1856    238 kr
Malmö centralfängelse DIIIb:4 1856 - 1860    153 kr
Malmö centralfängelse DIIIb:5 1860 - 1864    150 kr
Malmö centralfängelse DIIIb:6 1864 - 1870    153 kr
Malmö centralfängelse DIIIb:7 1864 - 1870    110 kr
Malmö centralfängelse DIIIb:8 1865 - 1880    139 kr
Malmö centralfängelse DIIIb:9 1867 - 1868    156 kr
Malmö centralfängelse DIIIb:10 1869    125 kr
Malmö centralfängelse DIIIb:11 1870 - 1871    128 kr
Malmö centralfängelse DIIIb:12 1871 - 1893    122 kr
Malmö centralfängelse DIIIb:13 1875 - 1876    180 kr
Malmö centralfängelse DIIIb:14 1875 - 1876    88 kr
Malmö centralfängelse DIIIb:15 1880 - 1886    150 kr
Malmö centralfängelse DIIIb:16 1881 - 1914    155 kr
Malmö centralfängelse DIIIb:17 1882 - 1904    75 kr
Malmö centralfängelse DIIIb:18 1886 - 1893    146 kr
Malmö centralfängelse DIIIb:19 1886 - 1904    142 kr
Malmö centralfängelse DIIIb:20 1894 - 1897    148 kr
Malmö centralfängelse DIIIb:21 1894 - 1903    182 kr
Malmö centralfängelse DIIIb:22 1898 - 1902    182 kr
Malmö centralfängelse DIIIb:23 1902 - 1908    127 kr
Malmö centralfängelse DIIIb:24 1903 - 1911    149 kr
Malmö centralfängelse DIIIb:25 1904 - 1911    154 kr
Malmö centralfängelse DIIIb:26 1911 - 1914    155 kr
Övrigt
Malmö centralfängelse ÖI:1 1801 - 1839    186 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:1a 1803 - 1844    313 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:1b 1807 - 1849    51 kr
Malmö centralfängelse ÖI:2 1814 - 1824    185 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:2 1826 - 1838    312 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:3 1826 - 1844    298 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:4 1827 - 1861    195 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:5 1828 - 1846    141 kr
Malmö centralfängelse DIIIab:1 1831 - 1839    225 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:6 1832 - 1838    175 kr
Malmö centralfängelse DIIIba:1 1832 - 1873    156 kr
Malmö centralfängelse DIIIba:2 1833 - 1868    136 kr
Malmö centralfängelse DIIIac:1 1836 - 1837    227 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:7 1836 - 1844    414 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:8 1836 - 1849    275 kr
Malmö centralfängelse DIIIac:2 1838 - 1839    209 kr
Malmö centralfängelse DIIIba:3 1838 - 1842    186 kr
Malmö centralfängelse DIIIab:2 1838 - 1844    114 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:9 1838 - 1851    153 kr
Malmö centralfängelse DIIIac:3 1840 - 1844    259 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:10 1842 - 1849    274 kr
Malmö centralfängelse DIIIba:4 1842 - 1851    114 kr
Malmö centralfängelse DIIIba:5 1842 - 1851    79 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:11 1843 - 1852    154 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:12 1843 - 1854    154 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:13 1844 - 1854    154 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:14 1844 - 1854    156 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:15 1844 - 1855    156 kr
Malmö centralfängelse DIIIab:3 1844 - 1882    154 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:16 1845 - 1851    153 kr
Malmö centralfängelse DIIIba:6 1845 - 1851    134 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:17 1845 - 1852    154 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:18 1845 - 1858    155 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:19 1846 - 1858    155 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:20 1847 - 1850    72 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:21 1847 - 1859    120 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:22 1849 - 1859    155 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:23 1850 - 1865    154 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:24 1851 - 1864    154 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:25 1853 - 1857    157 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:26 1856    46 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:27 1856 - 1864    93 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:28 1858 - 1870    100 kr
Malmö centralfängelse BV:1 1858 - 1913    348 kr
Se: Malmö centralfängelse ÖIII:1 1861    61 kr
Malmö centralfängelse ÖIII:1 1861    61 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:29 1861 - 1866    117 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:30 1862 - 1884    81 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:31 1865 - 1869    196 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:32 1865 - 1873    153 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:33 1866 - 1869    149 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:34 1866 - 1873    154 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:35 1867 - 1871    153 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:36 1867 - 1871    139 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:37 1867 - 1876    143 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:38 1869 - 1870    66 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:39 1869 - 1871    155 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:40 1871 - 1872    109 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:41 1873 - 1912    362 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:42 1874 - 1878    153 kr
Malmö centralfängelse DIIIi:1 1875 - 1877    107 kr
Malmö centralfängelse DIIIc:1 1876 - 1878    92 kr
Malmö centralfängelse DIIIc:2 1876 - 1878    108 kr
Malmö centralfängelse DIIIi:2 1877 - 1879    93 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:43 1877 - 1883    153 kr
Malmö centralfängelse DIIIc:3 1878 - 1880    151 kr
Malmö centralfängelse DIIIc:4 1878 - 1880    186 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:44 1878 - 1890    151 kr
Malmö centralfängelse DIIIab:4 1878 - 1894    154 kr
Malmö centralfängelse DIIIc:5 1878 - 1906    422 kr
Malmö centralfängelse DIIIi:3 1879 - 1881    108 kr
Malmö centralfängelse DIIIc:6 1880 - 1882    146 kr
Malmö centralfängelse DIIIc:7 1880 - 1882    167 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:45 1880 - 1887    151 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:46 1880 - 1894    72 kr
Malmö centralfängelse DIIIi:4 1881 - 1883    159 kr
Malmö centralfängelse DIIIc:8 1882 - 1883    111 kr
Malmö centralfängelse DIIIc:9 1882 - 1883    169 kr
Malmö centralfängelse DIIIc:10 1882 - 1892    63 kr
Malmö centralfängelse DIIIc:11 1882 - 1896    239 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:47 1882 - 1904    97 kr
Malmö centralfängelse DIIIc:12 1883 - 1885    111 kr
Malmö centralfängelse DIIIi:5 1884 - 1888    135 kr
Malmö centralfängelse DIIIc:13 1885 - 1887    111 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:48 1885 - 1888    150 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:49 1885 - 1899    87 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:50 1886 - 1905    145 kr
Malmö centralfängelse DIIIc:14 1887 - 1889    134 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:51 1887 - 1898    153 kr
Malmö centralfängelse DIIIc:15 1887 - 1915    342 kr
Malmö centralfängelse DIIIi:6 1888 - 1892    142 kr
Malmö centralfängelse DIIIc:16 1889 - 1891    115 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:52 1890 - 1904    152 kr
Malmö centralfängelse DIIIc:17 1891 - 1894    139 kr
Malmö centralfängelse DIIIi:7 1892 - 1895    154 kr
Malmö centralfängelse DIIIc:18 1894 - 1898    133 kr
Malmö centralfängelse DIIIc:19 1894 - 1904    62 kr
Malmö centralfängelse DIIIi:8 1895 - 1902    185 kr
Malmö centralfängelse DIIIc:20 1898 - 1902    205 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:53 1899 - 1909    154 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:54 1900    309 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:55 1900 - 1914    94 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:56 1901    319 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:57 1902    340 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:58 1902 - 1904    153 kr
Malmö centralfängelse DIIIi:9 1902 - 1908    124 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:59 1903    329 kr
Malmö centralfängelse DIIIc:21 1903 - 1907    121 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:60 1904    313 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:61 1905    327 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:62 1906    363 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:63 1906 - 1911    139 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:64 1907    357 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:65 1908    408 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:66 1909    414 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:67 1909 - 1911    149 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:68 1910    405 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:69 1911    329 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:70 1911    189 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:71 1911 - 1914    133 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:72 1912    333 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:73 1912 - 1913    337 kr
Malmö centralfängelse DIIIa:74 1913 - 1914    334 kr
Malmö centralfängelse DIIIba:7 1914    39 kr

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

82 047 127

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet