Frosta kontrakts prostarkiv

Frosta kontrakts prostarkiv i Malmöhus län
LänMalmöhus län
LandskapSkåne
ArkivtypProstarkiv
InformationI Lunds stifts landebok av 1569 nämns under Frosta härad följande socknar (moderna namnformer): Harlösa, Hammarlunda, Gårdstånga, Borlunda, Skeglinge, Östra Strö, Gudmuntorp, Hurva, Högseryd, Ö Sallerup, Hörby, Lyby, Fulltofta, Äspinge, Höör, Munkarp, N Rörum, Hallaröd, Bosjökloster och Holmby.

Skarhult nämns 1566/67 som moderförsamling till Ö Strö men är ej medtaget i landeboken, väl p g a att hela socknen var adlig egendom.

S Rörum och Häglinge redovisas i landeboken under Göinge. Vid S Rörum är dock tillskrivet "Frosteherrit". Denna socken har under 1500-talet sannolikt varit annex till Häglinge i Göinge och därmed kommit att föras till Göinge i ecklesiastikt avseende. Under 1600-talet synes S. Rörum ha övergått till att bli moderförsamling, och 1692 fastslogs att pastoratet skulle tillhöra Frosta kontrakt. Långaröd redovisas i landeboken under Färs, men uppges här vara annex till Ö Sallerup och har därmed kommit att tillhöra Frosta kontrakt.

Silvåkra och Revinge överfördes 1940 från Torna till Frosta kontrakt.

Arkivet har avslutats vid tidpunkten för pastoratsregleringens ikraftträdande 1962-01-01. Samtliga församlingar överfördes då till det nya Frosta kontrakt (1962-) utom Häglinge, som fördes till Västra Göinge kontrakt, samt Silvåkra och Revinge, som fördes till Torna kontrakt. Föreliggande arkivförteckning utgör en omarbetning av 1965 års förteckning över i landsarkivet förvarade volymer. Omarbetningen har skett i samband med ordnande och förtecknande av de i kontraktet förvarade arkivalierna. Serierna under A, E, F och Ö har omstrukturerats och arkivalier som levererats 1984 har inordnats. Protokollen har ej uppdelats utan förtecknats under en enda serie (A). Inkomna handlingar har uppdelats i serierna E I och E II. Samtliga inkomna handlingar utom "Kontraktsprostämbetets återkomna cirkulär" har förtecknats under E I. Handlingar ordnade efter ämne har förtecknats under serien F IV (övriga ämnesordnade handlingar). Arkivförteckningen från 1965 har dessa handlingar i serien F I. I efterföljande arkivförteckning har serien F I rubriken "Pastoratsordnade handlingar". Dessa återfinns i 1965 års arkivförteckning i serien F II och under rubriken "Handlingar ordnade efter pastorat". Serien "Ö" (övriga handlingar) har i 1984 års arkivförteckning erhållit seriebeteckningen "I". Serievolymerna återfinns i obrutet skick med undantag för dem, som reviderats på grund av 1984 års leverans från kontraktsprosten i Frosta.
NADSE/LLA/13558
Volymer från Frosta kontrakts prostarkiv
  Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Övrigt
Frosta kontrakts prostarkiv FIV:1 1502 - 1799    89 kr
Frosta kontrakts prostarkiv FIV:2 1599 - 1893    265 kr
Frosta kontrakts prostarkiv FIV:3 1741 - 1938    331 kr
Frosta kontrakts prostarkiv FIV:4 1805 - 1929    180 kr

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

81 973 557

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet