Los

Los i Gävleborgs län
LänGävleborgs län
LandskapHälsingland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationInom Färila församling bildade Los ett kapellag, för vilka särskilda kyrkoböcker lades upp 1748. Genom k. brev 1845-10-30 bestämdes, att detta kapellag skulle skiljas från Färila och bilda eget pastorat. Till detta lades genom samma k. brev dels de på Färilla mark liggande nybyggena Brännmyra, Gammelmorsberget, Hedbäcken och Borrsjön dels följande till Ytterhogdals, Ovanåkers och Orsa socknar hörande hemman: Ytterhogdal: Rullbo, Össjön, Hiviåsen; Ovanåker: Kvarnberg, Hässjaberg, Nybyn, Mansjön, Mansjöhed, Samuelsfallet, Grästjärn, Lekstrand; Orsa finnmark: Knoppen, Hamra, Björkberg, Malungshed, Tokåsen, Rådberg, Sandsjö, Tandsjö, Lilla Tandsjö och Fallnäset, som utgjorde Hamra kapellag.

Till Los överflyttades från Orsa finnmark Fågelsjö by år 1856.

Enl. k. brev 1865-02-17 förordnades, att hemmanet Risberget skulle tillhöra Ytterhogdals socken och Jämtlands län, medan hemmanet Riberget (eller Rigberget) skulle tillhöra Los socken och Gävleborgs län.

Genom k. brev 1896-01-31 överfördes kronoparkerna Kronkilen, Hemmyrberget och Långvattnet västra från Ovanåker till Los.

Pastorat
-1845 Färila
1846- Los och Hamra

Stift
Uppsala ärkestift

Tingslag
-1927 Ljusdal
1928-1970 Västra Hälsinglands domsagas
NADSE/HLA/1010116
Volymer från Los
  Husförhörslängder (Församlingsböcker)
Obefintlighetsböcker
In- och utflyttningslängder
Födelse- och dopböcker
Konfirmationsböcker
Kommunionlängder
Lysnings- och vigselböcker
Död- och begravningsböcker
Bilagor till flyttningslängderna
Räkenskaper för fattigvård
Mantalslängder
Bouppteckningar
Generalmönsterrullor
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Husförhörslängder (Församlingsböcker)
Se: Färila AI:1 1721 - 1736  79 kr
Se: Färila AI:2 1736 - 1755  151 kr
Se: Färila AI:3 1744 - 1763  80 kr
Los AI:1 1748 - 1753    54 kr
Se: Färila AI:4 1764 - 1765  115 kr
Se: Färila AI:5a 1766 - 1774  149 kr
Se: Färila AI:5b 1775 - 1780  149 kr
Se: Färila AI:6b 1781 - 1795  150 kr
Se: Färila AI:6a 1781 - 1795  151 kr
Se: Färila AI:7a 1795 - 1807  83 kr
Se: Färila AI:7c 1795 - 1807  155 kr
Se: Färila AI:7b 1795 - 1807  90 kr
Se: Färila AI:8 1807 - 1812  166 kr
Los AI:2 1812 - 1844    162 kr
Se: Färila AI:9a 1813 - 1819  193 kr
Se: Färila AI:9b 1813 - 1819  103 kr
Se: Färila AI:10a 1820 - 1827  195 kr
Se: Färila AI:10b 1820 - 1827  118 kr
Se: Färila AI:11 1827 - 1832  193 kr
Se: Färila AI:12 1832 - 1836  195 kr
Los AI:3 1845 - 1846    67 kr
Los AI:4 1847 - 1855    267 kr
Los AI:5 1856 - 1861    208 kr
Los AI:6 1861 - 1869    137 kr
Los AI:7 1861 - 1869    108 kr
Los AI:8 1870 - 1874    193 kr
Los AI:9 1875 - 1879    205 kr
Los AI:10 1880 - 1884    199 kr
Los AI:11 1885 - 1889    214 kr
Los AI:12 1890 - 1894    223 kr
Los AIIa:1 1895 - 1904    261 kr
Los AIIa:2 1895 - 1904    150 kr
Los AIIa:3 1905 - 1913    309 kr
Los AIIa:4 1905 - 1914    165 kr
Los AIIa:6 1914 - 1922    219 kr
Los AIIa:5 1914 - 1924    325 kr
Los AIIa:7 1920 - 1925    229 kr
Los AIIa:9 1925 - 1933    234 kr
Los AIIa:8 1925 - 1937    327 kr
Obefintlighetsböcker
Se: Los AI:10 1880 - 1884  199 kr
Se: Los AI:12 1890 - 1894  223 kr
Se: Los AIIa:2 1895 - 1904  150 kr
Se: Los AIIa:4 1905 - 1914  165 kr
Se: Los AIIa:5 1914 - 1919  325 kr
Se: Los AIIa:7 1920 - 1924  229 kr
In- och utflyttningslängder
Se: Färila EI:1 1722 - 1758  117 kr
Se: Färila B:1 1759 - 1846  106 kr
Los B:1 1847 - 1861    46 kr
Los B:2 1862 - 1895    70 kr
Los B:3 1895 - 1916    70 kr
Los B:4 1916 - 1937    66 kr
Los B:5 1916 - 1939    97 kr
Los B:6 1937 - 1947    44 kr
Los B:7 1940 - 1980    96 kr
Födelse- och dopböcker
Se: Färila C:1 1680 - 1743  84 kr
Se: Färila LIa:2 1692 - 1703  177 kr
Se: Färila C:2 1729 - 1778  148 kr
Los C:1 1748 - 1777    63 kr
Se: Färila C:3 1779 - 1846  201 kr
Se: Färila C:4 1833 - 1846  55 kr
Los C:2a 1847 - 1861    44 kr
Los C:2b 1847 - 1862    92 kr
Los C:3 1862 - 1887    222 kr
Los C:4 1888 - 1894    85 kr
Los C:5 1895 - 1911    155 kr
Los C:6 1911 - 1917    96 kr
Konfirmationsböcker
Se: Los AI:5 1860 - 1861  208 kr
Se: Los AI:6 1862 - 1869  137 kr
Se: Los AI:8 1870 - 1874  193 kr
Se: Los AI:9 1875 - 1876  205 kr
Se: Los AI:11 1885 - 1889  214 kr
Kommunionlängder
Se: Färila DII:2 1755 - 1765  117 kr
Los DII:1 1755 - 1772    63 kr
Lysnings- och vigselböcker
Se: Färila EI:1 1711 - 1769  117 kr
Los EI:1 1752 - 1775    41 kr
Se: Färila EI:2 1770 - 1846  81 kr
Los EI:2 1847 - 1862    46 kr
Los EI:3 1862 - 1895    69 kr
Los EI:4 1895 - 1928    96 kr
Los EI:5 1929 - 1969    86 kr
Död- och begravningsböcker
Se: Färila EI:1 1711 - 1752  117 kr
Se: Färila HVIa:2 1734 - 1752  160 kr
Se: Färila F:1 1752 - 1806  145 kr
Se: Los EI:1 1753 - 1774  41 kr
Se: Färila F:2 1807 - 1846  97 kr
Los F:1 1847 - 1862    45 kr
Los F:2 1862 - 1895    98 kr
Los F:3 1895 - 1929    126 kr
Bilagor till flyttningslängderna
Se: Färila HIa:1 1711 - 1760  388 kr
Räkenskaper för fattigvård
Se: Los LIc:1 1749 - 1778  55 kr
Se: Los LIc:2 1803 - 1847  58 kr
Mantalslängder
Se: Häradsskrivaren i Ljusdals fögderi (1918-1945) FIa:104 1941  215 kr
Bouppteckningar
Se: Ljusdals tingslags häradsrätt 1758 - 1927   
Se: Västra Hälsinglands domsagas häradsrätt 1928 -   
Generalmönsterrullor
Se: Generalmönsterrullor - Hälsinge regemente 1684 - 1884   
Övrigt
Se: Färila KI:1 1729 - 1816  182 kr
Los LIc:1 1759 - 1779    55 kr
Los LIc:2 1794 - 1847    58 kr
Se: Färila KI:2 1816 - 1834  209 kr
Se: Färila KI:3 1834 - 1846  204 kr
Los KI:1 1847 - 1857    194 kr
Los KI:2 1857 - 1871    188 kr
Los AIIb:2 1925 - 1932    65 kr
Los AIIb:1 1925 - 1937    64 kr
Los AIIb:3 1937 - 1949    111 kr

Alla volymer

ANTAL FÄRGBILDER

90 044 892

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet