Söderhamn

Söderhamn i Gävleborgs län
LänGävleborgs län
LandskapHälsingland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationSöderhamns stad anlades år 1620.

1917-05-01 utbrutöts ur Söderhamn Sandarne församling, som dock har egen kyrkobokföring redan från 1860-talet.

Inom Söderhamns stads område fanns tidigare åtskilliga mindre ägostycken, s.k. urfjällar, tillhöriga hemman av Sunds och Östansjö byar av Söderala socken. I anledning därav fastställde Kungl. Maj:t 1934-11-09 församlings- och kommungräns mellan Söderhamn och Söderala. Sedermera ha, enl. k. beslut 1942-03-24, vissa områden med en areal av 0,04 kvadratkilometer från 1943 års ingång överflyttats från Söderala till Söderhamn. Inom staden fanns även en del urfjällar tillhöriga Norrala socken, medan spridda ägor tillhöriga staden var belägna inom Haga bysområde i Norrala. Dessa förhållanden reglerades genom k. beslut 1934-11-09, då gräns fastställdes mellan socknen och staden. Enligt k. beslut 1941-12-12 ha därefter stadsägorna n:ris 858-861 med en areal av 0,04 kvadratkilometer från 1943 års ingång i allo överflyttats från staden till Norrala socken. Genom k. beslut 1944-02-18 fastställdes ny gräns mellan Söderhamn och Norrala, varvid ett område med en areal av 0,03 kvadratkilometer från 1945 års ingång överflyttades från Norrala till Söderhamn och ett annat område med en areal av 0,35 kvadratkilometer från samma tidpunkt överflyttades från Söderhamn till Norrala. Genom k. beslut 1945-09-27 förklarades ägan Prästbolöt i allo tillhöra Norrala socken och icke Söderhamns stad. Enligt regeringens beslut 1980-12-18 skall 1982-01-01 gränsen mellan Söderhamns och Norrala församlingar ändras i enlighet med den rödfärgade linje som utmärkts på separat kartutdrag, så att de områden av Söderhamns församling som ligger norr om nämnda linje skall tillhöra Norrala församling, och de områden av Norrala församling som ligger söder om samma linje skall tillhöra Söderhamns församling.

Pastorat
1620-1635 Söderala
1635-1917 Eget pastorat
1917-05-01- Söderhamn och Sandarne

Stift
Uppsala ärkestift

Rådhusrätt
Söderhamn
NADSE/HLA/1010202
Volymer från Söderhamn
  Husförhörslängder (Församlingsböcker)
Obefintlighetsböcker
In- och utflyttningslängder
Födelse- och dopböcker
Konfirmationsböcker
Kommunionlängder
Lysnings- och vigselböcker
Död- och begravningsböcker
Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken
Sockenstämmas protokoll och handlingar
Kyrkorådets protokoll och handlingar
Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar
Räkenskaper för skola
Räkenskaper för fattigvård
Räkenskaper för övriga inrättningar och ändamål
Mantalslängder
Register
Bouppteckningar
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Husförhörslängder (Församlingsböcker)
Söderhamn AI:1a 1710 - 1750    87 kr
Söderhamn AI:1b 1733 - 1737    76 kr
Söderhamn AI:2 1749 - 1764    82 kr
Söderhamn AI:3 1756 - 1764    111 kr
Söderhamn AI:4 1766 - 1769    99 kr
Söderhamn AI:5 1769 - 1777    138 kr
Söderhamn AI:6 1778 - 1785    154 kr
Söderhamn AI:7 1785 - 1791    159 kr
Söderhamn AI:8 1792 - 1799    180 kr
Söderhamn AI:9 1800 - 1806    190 kr
Söderhamn AI:10 1807 - 1812    175 kr
Söderhamn AI:11 1813 - 1818    204 kr
Söderhamn AI:12 1818 - 1823    256 kr
Söderhamn AI:13 1824 - 1830    248 kr
Söderhamn AI:14 1831 - 1836    266 kr
Söderhamn AI:15 1836 - 1841    247 kr
Söderhamn AI:16 1841 - 1845    250 kr
Söderhamn AI:17 1846 - 1850    232 kr
Söderhamn AI:18 1851 - 1855    266 kr
Söderhamn AI:19 1856 - 1860    388 kr
Söderhamn AI:20a 1861 - 1865    212 kr
Söderhamn AI:20b 1861 - 1865    229 kr
Söderhamn AI:21a 1866 - 1870    236 kr
Söderhamn AI:21b 1866 - 1870    198 kr
Söderhamn AI:22a 1871 - 1875    218 kr
Söderhamn AI:22b 1871 - 1875    204 kr
Söderhamn AI:22c 1871 - 1875    47 kr
Söderhamn AI:23a 1876 - 1880    215 kr
Söderhamn AI:23b 1876 - 1880    244 kr
Söderhamn AI:23c 1876 - 1880    167 kr
Söderhamn AI:23d 1876 - 1880    106 kr
Söderhamn AI:23e 1876 - 1880    51 kr
Söderhamn AI:24a 1881 - 1885    285 kr
Söderhamn AI:24b 1881 - 1885    341 kr
Söderhamn AI:24c 1881 - 1885    137 kr
Söderhamn AI:24d 1881 - 1885    147 kr
Söderhamn AI:24e 1881 - 1885    103 kr
Söderhamn AI:24f 1881 - 1885    51 kr
Söderhamn AI:25a 1886 - 1890    279 kr
Söderhamn AI:25b 1886 - 1890    272 kr
Söderhamn AI:25c 1886 - 1890    262 kr
Söderhamn AI:25d 1886 - 1890    121 kr
Söderhamn AI:25e 1886 - 1890    264 kr
Söderhamn AI:25f 1886 - 1890    164 kr
Söderhamn AI:25g 1886 - 1890    71 kr
Söderhamn AI:26a 1891 - 1895    324 kr
Söderhamn AI:26b 1891 - 1895    273 kr
Söderhamn AI:26c 1891 - 1895    274 kr
Söderhamn AI:26d 1891 - 1895    167 kr
Söderhamn AI:26e 1891 - 1895    264 kr
Söderhamn AI:26f 1891 - 1895    150 kr
Söderhamn AI:26g 1891 - 1895    82 kr
Söderhamn AIIa:1a 1896 - 1905    297 kr
Söderhamn AIIa:1b 1896 - 1905    266 kr
Söderhamn AIIa:1c 1896 - 1905    283 kr
Söderhamn AIIa:1e 1896 - 1905    265 kr
Söderhamn AIIa:1d 1896 - 1908    321 kr
Söderhamn AIIa:2a 1906 - 1923    346 kr
Söderhamn AIIa:2b 1906 - 1923    253 kr
Söderhamn AIIa:2c 1906 - 1923    275 kr
Söderhamn AIIa:2d 1906 - 1923    289 kr
Söderhamn AIIa:2e 1906 - 1923    270 kr
Söderhamn AIIa:4 1922 - 1934    154 kr
Söderhamn AIIa:3a 1924 - 1938    246 kr
Söderhamn AIIa:3b 1924 - 1938    343 kr
Söderhamn AIIa:3c 1924 - 1938    198 kr
Söderhamn AIIa:3d 1924 - 1938    279 kr
Söderhamn AIIa:3e 1924 - 1938    222 kr
Söderhamn AIIa:5 1935 - 1938    184 kr
Obefintlighetsböcker
Se: Söderhamn AI:25c 1886 - 1890  262 kr
Se: Söderhamn AIIa:3e 1896 - 1939  222 kr
In- och utflyttningslängder
Söderhamn B:1 1743 - 1766    40 kr
Se: Söderhamn AI:2 1750 - 1764  82 kr
Se: Söderhamn AI:4 1766 - 1769  99 kr
Se: Söderhamn AI:5 1770 - 1774  138 kr
Se: Söderhamn AI:6 1778 - 1785  154 kr
Se: Söderhamn AI:7 1785 - 1791  159 kr
Se: Söderhamn AI:8 1792 - 1799  180 kr
Se: Söderhamn AI:9 1800 - 1806  190 kr
Se: Söderhamn AI:10 1807  175 kr
Se: Söderhamn AI:10 1810 - 1812  175 kr
Se: Söderhamn AI:11 1813 - 1818  204 kr
Se: Söderhamn AI:12 1818 - 1819  256 kr
Söderhamn B:2 1832 - 1860    157 kr
Söderhamn B:3 1861 - 1873    100 kr
Söderhamn B:4 1874 - 1886    184 kr
Söderhamn B:5 1887 - 1894    96 kr
Söderhamn B:6 1895 - 1910    216 kr
Söderhamn B:7 1910 - 1924    216 kr
Söderhamn B:9 1925 - 1939    206 kr
Söderhamn B:8 1925 - 1953    202 kr
Söderhamn B:10 1940 - 1955    211 kr
Födelse- och dopböcker
Söderhamn CI:1 1721 - 1800    154 kr
Söderhamn CI:2 1801 - 1857    157 kr
Söderhamn CI:3 1833 - 1860    48 kr
Söderhamn CI:4 1858 - 1867    156 kr
Söderhamn CI:5 1868 - 1877    186 kr
Se: Sandarne C:2 1877 - 1884  108 kr
Se: Sandarne C:1 1878 - 1887  94 kr
Söderhamn CI:6 1878 - 1887    343 kr
Söderhamn CI:7 1887 - 1894    231 kr
Söderhamn CI:8 1894    40 kr
Söderhamn CI:9 1895 - 1899    186 kr
Söderhamn CI:10 1900 - 1907    262 kr
Söderhamn CI:11 1908 - 1919    279 kr
Söderhamn CI:12 1920 - 1932    226 kr
Söderhamn CII:3 1933 - 1936    126 kr
Söderhamn CII:4 1936 - 1940    205 kr
Söderhamn CII:5 1941 - 1944    222 kr
Söderhamn CII:6 1945 - 1947    229 kr
Konfirmationsböcker
Se: Söderhamn AI:1b 1736 - 1739  76 kr
Se: Söderhamn AI:4 1767 - 1769  99 kr
Se: Söderhamn AI:5 1770 - 1774  138 kr
Se: Söderhamn AI:6 1778 - 1784  154 kr
Se: Söderhamn AI:7 1785 - 1791  159 kr
Se: Söderhamn AI:8 1792 - 1799  180 kr
Se: Söderhamn AI:9 1800 - 1806  190 kr
Se: Söderhamn AI:10 1807 - 1812  175 kr
Se: Söderhamn AI:11 1813 - 1818  204 kr
Se: Söderhamn AI:14 1834 - 1836  266 kr
Se: Söderhamn AI:15 1836 - 1841  247 kr
Se: Söderhamn AI:16 1841 - 1845  250 kr
Se: Söderhamn AI:17 1846 - 1850  232 kr
Se: Söderhamn AI:18 1851 - 1855  266 kr
Se: Söderhamn AI:19 1856 - 1860  388 kr
Se: Söderhamn AI:20b 1861 - 1865  229 kr
Se: Söderhamn AI:21b 1866 - 1870  198 kr
Se: Söderhamn AI:22b 1871 - 1875  204 kr
Kommunionlängder
Söderhamn DII:1 1741 - 1760    119 kr
Söderhamn DII:2 1761 - 1779    121 kr
Söderhamn DII:3 1780 - 1798    134 kr
Söderhamn DII:4 1799 - 1806    114 kr
Se: Söderhamn HI:2 1843 - 1851  223 kr
Lysnings- och vigselböcker
Söderhamn EI:1 1739 - 1861    120 kr
Se: Söderhamn CI:4 1862 - 1873  156 kr
Söderhamn EI:2 1874 - 1888    125 kr
Söderhamn EI:3 1889 - 1894    71 kr
Söderhamn EI:4 1895 - 1916    192 kr
Söderhamn EI:5 1916 - 1937    184 kr
Söderhamn EI:6 1938 - 1959    186 kr
Död- och begravningsböcker
Söderhamn FI:1 1739 - 1857    127 kr
Söderhamn FI:2 1793 - 1834    52 kr
Se: Söderhamn CI:4 1858 - 1869  156 kr
Söderhamn FI:3 1870 - 1890    189 kr
Söderhamn FI:4 1891 - 1894    65 kr
Söderhamn FI:5 1895 - 1907    190 kr
Söderhamn FII:1 1906 - 1930    109 kr
Söderhamn FI:6 1908 - 1924    193 kr
Söderhamn FI:7 1924 - 1944    201 kr
Söderhamn FII:2 1933 - 1945    124 kr
Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken
Söderhamn HI:2 1834 - 1917    223 kr
Sockenstämmas protokoll och handlingar
Se: Söderhamn KIIIa:2 1820 - 1847  145 kr
Se: Söderhamn KV:2 1847 - 1854  204 kr
Söderhamn KI:1 1847 - 1862    84 kr
Kyrkorådets protokoll och handlingar
Söderhamn KIIIa:2 1811 - 1847    145 kr
Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar
Söderhamn KV:2 1881 - 1883    204 kr
Räkenskaper för skola
Se: Söderhamn LIb:6 1765 - 1790  69 kr
Söderhamn LIIa:1 1766 - 1791    57 kr
Se: Söderhamn LIII:6 1786 - 1793  93 kr
Söderhamn LIIa:2 1792 - 1830    55 kr
Se: Söderhamn LIb:9 1793 - 1821  54 kr
Se: Söderhamn LIII:7 1793 - 1824  168 kr
Se: Söderhamn LIa:4 1847 - 1888  78 kr
Räkenskaper för fattigvård
Se: Söderhamn LIb:1 1683 - 1700  48 kr
Söderhamn LIII:2 1721 - 1765    141 kr
Se: Söderhamn LIb:6 1765 - 1790  69 kr
Söderhamn LIII:4 1766 - 1791    161 kr
Söderhamn LIII:5 1770 - 1801    82 kr
Söderhamn LIII:6 1786 - 1793    93 kr
Söderhamn LIII:7 1793 - 1824    168 kr
Se: Söderhamn LIVa:2 1802 - 1805  46 kr
Se: Söderhamn LIb:11 1820 - 1821  79 kr
Se: Söderhamn KV:2 1845 - 1872  204 kr
Räkenskaper för övriga inrättningar och ändamål
Söderhamn LVa:1 1688 - 1736    47 kr
Mantalslängder
Se: Söderhamns stad Rådhusrätt och magistrat HI:72 1941  119 kr
Se: Söderhamns stad Rådhusrätt och magistrat HI:73 1941  101 kr
Se: Söderhamns stad Rådhusrätt och magistrat HI:74 1941  64 kr
Se: Söderhamns stad Rådhusrätt och magistrat HI:75 1941  93 kr
Se: Söderhamns stad Rådhusrätt och magistrat HI:76 1941  115 kr
Register
Söderhamn HFReg:1 1733 - 1769    84 kr
Söderhamn HFReg:2 1769 - 1799    84 kr
Bouppteckningar
Se: Söderhamns stad Rådhusrätt och magistrat 1718 -   
Övrigt
Söderhamn LIb:11 Okänt    79 kr
Söderhamn LIa:1 1643 - 1688    131 kr
Söderhamn LIb:1 1653 - 1690    48 kr
Söderhamn LIVa:1 1680    109 kr
Söderhamn LIb:2 1683 - 1700    245 kr
Söderhamn LIb:3 1685 - 1688    129 kr
Söderhamn LIb:4 1686 - 1754    127 kr
Se: Söderhamn NI:1 1721 - 1734  158 kr
Se: Söderhamn LIa:2 1721 - 1754  169 kr
Söderhamn LIa:2 1721 - 1754    169 kr
Söderhamn LIb:5 1721 - 1786    157 kr
Söderhamn NI:1 1731 - 1919    158 kr
Se: Söderhamn EI:1 1736 - 1815  120 kr
Se: Söderhamn LIa:3 1755 - 1784  172 kr
Söderhamn LIa:3 1755 - 1784    172 kr
Söderhamn LIb:6 1765 - 1790    69 kr
Söderhamn LIb:7 1784 - 1801    82 kr
Söderhamn LIa:4 1784 - 1801    78 kr
Se: Söderhamn LIII:6 1786 - 1793  93 kr
Söderhamn LIb:9 1793 - 1821    54 kr
Se: Söderhamn LIII:7 1793 - 1824  168 kr
Söderhamn LIVa:2 1796 - 1805    46 kr
Se: Söderhamn LIVa:2 1802 - 1805  46 kr
Söderhamn AIIb:1 1896 - 1905    154 kr
Söderhamn AIIb:2 1896 - 1905    82 kr
Söderhamn AIIb:3 1906 - 1923    192 kr
Söderhamn AIIb:4 1906 - 1923    81 kr
Söderhamn AIIb:5 1924 - 1938    193 kr
Söderhamn AIIb:6 1924 - 1938    81 kr

Alla volymer

ANTAL FÄRGBILDER

90 044 892

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet