Åsele

Åsele i Västerbottens län
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationGenom kungl. brev den 15 januari 1648 avskildes Åsele lappmark, som sedan början av 1600-talet lytt under Umeå lappkyrka i Lycksele, till en egen lappmarksförsamling under Anundsjö med kyrka vid Åselet. Enligt kungl. brev 21 oktober 1686 skulle kaplanen i Anundsjö vara stationerad i Åsele. Avsöndring av Åsele till eget pastorat, ifrågasatt redan 1675, kom till stånd år 1700.

Inom lappmarksförsamlingen anlades i slutet av 1700-talet flera för lapparna avsedda kapell. Det 1783 bildade Volgsjö kapellag, dit även det samtidigt uppförda Fatmomakke kapell räknades, upphöjdes 1799 till annex, fick 1804 namnet Vilhelmina och blev 1812 eget pastorat. Kapellagen Viska och Bergvattnet, som inrättats 1795, utbrötos redan 1799 till särskilda gäll under namnen Fredrika och Dorotea. Planer på kapellag vid byn Hällan erhöllo 1820 kungl. tillstånd men fullföljdes icke. Det äldsta nybygget inom området skall vara Gavsele, grundat 1674.

Enligt KB:s femårsberättelse 1886-1890 överflyttades omkring år 1860 med kyrkoherdens i Åsele medgivande alla nomadlappar därstädes i kyrkligt hänseende till Vilhelmina. Under åren 1732-1820 fanns i Åsele en lappskola, som sköttes av en prästvigd skolmästare och indrogs sistnämnda år.

Med 1864 års ingång överflyttades från Åsele till grannsocknar i Västernorrlands län vissa byar, vilkas lappmarksfriheter då upphörde. Så överfördes Gulsele till Junsele socken och Rödvattnet till Anundsjö socken. Samtidigt med att kammarkollegiet 28 nov. 1868 stadfäste sistnämnda överflyttning, gillades även följande överföringar från Åsele till Anundsjö, nämligen av hemmanen Lägsta eller Lägstasjö, Mossaträsk, Tjäl eller Gultjäl, Solberg och Tjärn. Genom Kammarkollegiets resolution 27 mars 1871 överflyttades en del av Holmträsks by från Åsele till Anundsjö.

Beträffande överflyttningar till Anundsjö, Björna och Bjurholm samt Bodum och Tåsjö från Fredrika och Dorotea socknar se arkivförteckningarna för dessa.
NADSE/HLA/1010242
Volymer från Åsele
  Husförhörslängder (Församlingsböcker)
Obefintlighetsböcker
In- och utflyttningslängder
Födelse- och dopböcker
Kommunionlängder
Lysnings- och vigselböcker
Död- och begravningsböcker
Räkenskaper för kyrka
Räkenskaper för fattigvård
Räkenskaper för kollekt
Visitationshandlingar samt inventarie och arkivförteckningar
Mantalslängder
Register
Bouppteckningar
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Husförhörslängder (Församlingsböcker)
Åsele AI:1 1772 - 1780    105 kr
Se: Tåsjö AI:1 1773 - 1804  55 kr
Se: Vilhelmina AIa:1 1780 - 1781  136 kr
Åsele AI:2 1781 - 1802    177 kr
Åsele AI:3 1803 - 1853    196 kr
Åsele AI:4 1815 - 1825    130 kr
Åsele AI:5 1826 - 1835    139 kr
Åsele AI:6 1835 - 1845    176 kr
Åsele AI:7 1845 - 1854    189 kr
Åsele AI:8 1855 - 1861    187 kr
Åsele AI:9 1862 - 1869    214 kr
Åsele AI:10 1870 - 1879    357 kr
Åsele AI:11a 1880 - 1891    249 kr
Åsele AI:11b 1880 - 1891    174 kr
Åsele AI:12a 1892 - 1899    257 kr
Åsele AI:12b 1892 - 1900    220 kr
Åsele AIIa:1a 1900 - 1910    258 kr
Åsele AIIa:1b 1900 - 1910    252 kr
Åsele AIIa:2a 1911 - 1920    264 kr
Åsele AIIa:2b 1911 - 1920    255 kr
Åsele AIIa:2c 1911 - 1920    238 kr
Åsele AIIa:3a 1920 - 1930    264 kr
Åsele AIIa:3b 1920 - 1930    261 kr
Åsele AIIa:3c 1920 - 1930    261 kr
Åsele AIIa:3d 1920 - 1930    255 kr
Åsele AIIa:3e 1920 - 1930    208 kr
Åsele AIIa:4a 1930 - 1941    265 kr
Åsele AIIa:4b 1930 - 1941    173 kr
Åsele AIIa:4c 1930 - 1941    169 kr
Åsele AIIa:4d 1930 - 1941    223 kr
Åsele AIIa:4e 1930 - 1941    202 kr
Obefintlighetsböcker
Se: Åsele AI:11b 1880 - 1891  174 kr
In- och utflyttningslängder
Åsele BI:1 1862 - 1875    50 kr
Åsele BI:2 1876 - 1895    52 kr
Åsele BI:3 1895 - 1905    58 kr
Åsele BI:4 1906 - 1915    66 kr
Åsele BIII:1 1916 - 1932    95 kr
Åsele BII:1 1916 - 1934    64 kr
Åsele BIII:2 1932 - 1948    126 kr
Åsele BII:2 1935 - 1947    66 kr
Födelse- och dopböcker
Åsele C:1 1710 - 1748    81 kr
Åsele C:2 1749 - 1753    37 kr
Åsele C:3 1800 - 1847    178 kr
Se: Åsele AI:3 1829 - 1832  196 kr
Åsele C:4 1848 - 1861    98 kr
Åsele C:5 1862 - 1881    156 kr
Åsele C:6 1882 - 1889    119 kr
Åsele C:7 1890 - 1894    97 kr
Åsele C:8 1895 - 1903    156 kr
Åsele C:9 1903 - 1912    154 kr
Åsele C:10 1913 - 1921    154 kr
Åsele C:11 1921 - 1930    156 kr
Kommunionlängder
Åsele DII:1 1791 - 1802    119 kr
Åsele DII:2 1791 - 1811    104 kr
Åsele DII:3 1804 - 1816    43 kr
Lysnings- och vigselböcker
Se: Åsele C:1 1701 - 1748  81 kr
Se: Åsele C:2 1750 - 1753  37 kr
Åsele EI:1 1800 - 1861    81 kr
Se: Åsele AI:3 1832  196 kr
Åsele EI:2 1862 - 1892    72 kr
Åsele EI:3 1893 - 1895    41 kr
Åsele EI:4 1895 - 1903    66 kr
Åsele EI:5 1904 - 1917    81 kr
Åsele EI:6 1918 - 1927    66 kr
Åsele EI:7 1927 - 1938    81 kr
Åsele EI:8 1939 - 1948    77 kr
Död- och begravningsböcker
Se: Åsele C:1 1711 - 1748  81 kr
Se: Åsele C:2 1750 - 1799  37 kr
Se: Åsele N:1 1793 - 1795  216 kr
Se: Åsele EI:1 1800 - 1862  81 kr
Se: Åsele AI:3 1832  196 kr
Åsele F:1 1862 - 1883    70 kr
Åsele F:2 1884 - 1894    63 kr
Åsele F:3 1895 - 1901    66 kr
Åsele F:4 1902 - 1920    124 kr
Åsele F:6 1919 - 1945    66 kr
Åsele F:5 1920 - 1939    126 kr
Räkenskaper för kyrka
Åsele LIa:1 1648 - 1695    114 kr
Åsele LIa:2 1700 - 1764    143 kr
Åsele LIa:3 1765 - 1829    143 kr
Åsele LIa:4 1817 - 1832    127 kr
Åsele LIa:5 1829 - 1890    110 kr
Åsele LIa:6 1891 - 1898    45 kr
Räkenskaper för fattigvård
Se: Åsele LIa:2 1744 - 1757  143 kr
Se: Åsele LIi:1 1748 - 1749  43 kr
Se: Åsele LIa:1 1758 - 1801  114 kr
Se: Åsele LIa:4 1817 - 1832  127 kr
Räkenskaper för kollekt
Se: Åsele LIa:4 1817 - 1832  127 kr
Visitationshandlingar samt inventarie och arkivförteckningar
Åsele N:1 1648 - 1800    216 kr
Mantalslängder
Se: Häradsskrivaren i Västerbottens lappmarks fögderi FIai:28b 1941  349 kr
Se: Häradsskrivaren i Västerbottens lappmarks fögderi FIai:28a 1941  123 kr
Register
Åsele HFReg:1 1772 - 1780    52 kr
Bouppteckningar
Se: Åsele tingslags häradsrätt 1750 - 1947   
Se: Åsele och Vilhelmina tingslags häradsrätt 1948 -   
Övrigt
Se: Åsele KIVc:1 1725 - 1814  235 kr
Åsele KIVc:1 1729 - 1820    235 kr
Åsele LIi:1 1742 - 1808    43 kr
Åsele LVa:1 1748    42 kr
Åsele LIi:2 1753 - 1855    157 kr
Åsele LIi:2a 1753 - 1855    157 kr
Åsele LVa:2 1800 - 1902    193 kr
Se: Åsele LIa:4 1817 - 1832  127 kr
Åsele AIIba:1 1911 - 1920    45 kr
Åsele AIIba:2 1920 - 1930    116 kr
Åsele AIIba:3 1930 - 1941    97 kr
Åsele AIIba:4 1938 - 1941    216 kr

Alla volymer

ANTAL FÄRGBILDER

87 286 737

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet