Örträsk

Örträsk i Västerbottens län
LänVästerbottens län
LandskapLappland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÖrträsk by anlades 1674 av finska nybyggare i dåvarande Lycksele församling. Medgivande att bygga kapell gavs i k. brev 1842-12-29 och rätt att anställa predikant 1848-09-29. Enligt K. brev 1887-08-10 blev Örträsk eget pastorat. Byarna Skurträsk och Strömsjönäs överflyttades 1872 till Degerfors församling. Vid pastoratsdelningen, som skedde 1888, överflyttades hemmanen Långsele nr 2 och nr 6 samt Söderås nr 1 från Lycksele till Örträsks församling. Enligt k. brev den 1908-12-31 äro från 1909 års ingång avverkningsblocket nr 2 av kronoparken Örålandet nr 1, avverkningsblocket nr 1 av kronoparken Vittanliden nr 1 samt kronoöverloppsmarken nr 10 i kommunalt och ecklesiastikt hänseende samt i jordeboken förlagda från Lycksele till Örträsk. Enligt k. beslut 1943-11-12 ha skiftena I, II och IV av krono Örålandet samt skiftet I av kronoparken Vittanliden, "som i kommunalt och eclesiastikt hänseende redan tidigare räknats till Lycksele kommun och församling", i avseende på fastighetsredovisningen överflyttats från Örträsk till Lycksele sn.
NADSE/HLA/1010246
Volymer från Örträsk
  Husförhörslängder (Församlingsböcker)
Obefintlighetsböcker
In- och utflyttningslängder
Födelse- och dopböcker
Lysnings- och vigselböcker
Död- och begravningsböcker
Mantalslängder
Bouppteckningar

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Husförhörslängder (Församlingsböcker)
Örträsk AI:1 1849 - 1859    168 kr
Örträsk AI:2 1860 - 1879    196 kr
Örträsk AI:3 1880 - 1889    128 kr
Örträsk AI:4 1890 - 1894    118 kr
Örträsk AIIa:1 1895 - 1905    138 kr
Örträsk AIIa:2 1905 - 1917    157 kr
Örträsk AIIa:3 1917 - 1929    188 kr
Örträsk AIIa:4 1930 - 1940    178 kr
Obefintlighetsböcker
Se: Örträsk AI:3 1880 - 1889    128 kr
Se: Örträsk AIIa:1 1895 - 1904    138 kr
Se: Örträsk AIIa:2 1905 - 1917    157 kr
Se: Örträsk AIIa:3 1917 - 1929    188 kr
Se: Örträsk AIIa:4 1930 - 1940    178 kr
In- och utflyttningslängder
Örträsk B:1 1861 - 1878    43 kr
Örträsk B:2 1879 - 1894    42 kr
Örträsk B:3 1895 - 1931    61 kr
Örträsk B:4 1916 - 1962    94 kr
Örträsk B:5 1932 - 1962    55 kr
Födelse- och dopböcker
Örträsk C:1 1850 - 1894    108 kr
Örträsk C:2 1895 - 1914    125 kr
Lysnings- och vigselböcker
Örträsk EI:1 1850 - 1894    69 kr
Örträsk EI:2 1895 - 1915    85 kr
Örträsk EI:3 1916 - 1962    79 kr
Död- och begravningsböcker
Se: Örträsk EI:1 1850 - 1894    69 kr
Se: Örträsk EI:2 1895 - 1916    85 kr
Mantalslängder
Se: Häradsskrivaren i Västerbottens lappmarks fögderi FIaj:10b 1941    120 kr
Bouppteckningar
Se: Lycksele tingslags häradsrätt 1765 -   

ANTAL FÄRGBILDER

73 890 397

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgLogin formulär