Medelpads västra domsagas häradsrätt

Medelpads västra domsagas häradsrätt i Västernorrlands län
LänVästernorrlands län
LandskapMedelpad
ArkivtypHäradsrätt
InformationLandskapet Medelpad utgjorde under tiden 1673 - 1878 en domsaga och omfattade tolv tingslag, nämligen Skön, Ljustorp, Indal, Liden, Hässjö, Njurunda, Torp, Tuna, Selånger, Borgsjö, Stöde och Attmar. Under loppet av 1710-talet uppgick tingslagen Liden, Hässjö, Borgsjö, Stöde och Attmar (det sistnämnda redan fr.o.m. 1688) genom sammanslagningar i de övriga och domsagan kom således att bestå av sju tingslag. Tingsplatserna varierade i stor utsträckning ännu under 1800-talets senare hälft.

Genom kungliga brevet den 18 maj 1878 utbröts från och med 1879 års ingång tingslagen Torp, Tuna och Selånger för att bilda särskild juristiktion under benämningen Medelpads västra domsaga. Samtidigt bildade de återstående tingslagen Medelpads östra domsaga.

Inom västra domsagan skedde därefter från och med 1914 den förändringen att de tre tingslagen, vilka hade tingsplatser i respektive Hammar, Vattjom och Silje, sammanslogs till ett med tingsplats i Sundsvall. Sammanslagningen skedde till följd av kungliga breven den 22 juli 1910 och den 31 januari 1913.

Genom beslut den 23 april 1964 förordnade Kungl. Maj:t att Selångers landskommun i Medelpads västra domsaga samt Sköns köping och Alnö landskommun i Medelpads östra domsaga den 1 januari 1965 i bland annat judiciellt avseende skulle sammanläggas med Sundsvalls stad. Kungl. Maj:t förordnade därefter i beslut den 29 oktober att Medelpads västra domsaga, med undantag av Selånger, samt Medelpads östra domsaga, med undantag av Skön och Alnö, skulle den 1 januari 1965 förenas till en domsaga, benämnd Medelpads domsaga och med tingsställe i Sundsvall.

Beträffande domsagans arkivalier må anmärkas följande. Serierna för respektive tingslags småprotokoll börjar 1769. Enligt en i arkivet återfunnen handling, vilken bilagts domsagans huvudexemplar av arkivförteckningen, ha emellertid flera domböcker förkommit vid brand - synbarligen vid Sundsvalls brand 1888. Sålunda börjar serien för Tuna tingslags domböcker först 1885. Av Selångers tingslags domböcker finnas åren 1865 - 1873, 1875 - 1877 och 1881 - 1913. Av Torps tingslags domböcker finnas slutligen åren 1877 och 1882 - 1913.
NADSE/HLA/1040237
Volymer från Medelpads västra domsagas häradsrätt
  Bouppteckningar
Bouppteckningsregister
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Bouppteckningar
Se: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   
Bouppteckningsregister
Medelpads västra domsagas häradsrätt CIIc:1 1930 - 1964    288 kr
Övrigt
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:1 1914    311 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:2 1915    342 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:3 1916    373 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:4 1917    289 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:5 1918    333 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:6 1919    532 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:7 1920    285 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:8 1921    427 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:9 1922    321 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:10 1923    299 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:11 1924    367 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:12 1925    372 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:13 1926    367 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:14 1927    334 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:15 1928    414 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:16 1929    514 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:17 1930    402 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:18 1931    513 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:19 1932    457 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:20 1933    468 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:21 1934    466 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:22 1935    558 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:23 1936    266 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:24 1936    406 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:25 1937    400 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:26 1937    448 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:27 1938    454 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:28 1938    365 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:29 1939    287 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:30 1939    402 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:31 1940    588 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:32 1941    688 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:33 1942    777 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:34 1943    745 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:35 1944    808 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:36 1945    922 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:37 1946    450 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:38 1946    354 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:39 1947    715 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:40 1948    487 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:41 1948    403 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:42 1949    370 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:43 1949    515 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:44 1950    391 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:45 1950    432 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:46 1951    439 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:47 1951    586 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:48 1952    680 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:49 1953    538 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:50 1953    455 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:51 1954    513 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:52 1954    439 kr
Medelpads västra domsagas häradsrätt FIIa:53 1955    816 kr

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

90 341 584

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet