Medelpads östra domsagas häradsrätt

Medelpads östra domsagas häradsrätt i Västernorrlands län
LänVästernorrlands län
LandskapMedelpad
ArkivtypHäradsrätt
InformationLandskapet Medelpad utgjorde under tiden 1673 - 1878 en domsaga och omfattade tolv tingslag, nämligen Skön, Ljustorp, Indal, Liden, Hässjö, Njurunda, Torp, Tuna, Selånger, Borgsjö, Stöde och Attmar. Under loppet av 1710-talet uppgick tingslagen Liden, Hässjö, Borgsjö, Stöde och Attmar (det sistnämnda redan fr.o.m. 1688) genom sammanslagningar i de övriga och domsagan kom således att bestå av sju tingslag. Tingsplatserna varierade i stor utsträckning ännu under 1800-talets senare hälft.

Genom kungliga brevet den 18 maj 1878 utbröts från och med 1879 års ingång tingslagen Njurunda, Skön, Ljustorp och Indal för att bilda särskild juristiktion under benämningen Medelpads östra domsaga. Samtidigt bildade de återstående tingslagen Medelpads västra domsaga.

Inom östra somsagan förenades från och med 1925 - på grund av kungliga beslut den 25 oktober 1918 och den 2 maj 1924 - tingslagen Njurunda, Skön och Ljustorp till ett tingslag. Dessa hade tidigare haft tingsställen i respektive Kyrkmon, Ljusta och Krigsbyn men erhöll nu gemensam tingsplats i Sundsvall, ett stenhus med adress Floragatan 7. Indals tingslag stod emellertid kvar såsom särskilt tingslag med tingsställe i Byn till och med 1935 men sammanfördes då till följd av kungliga brevet den 18 oktober 1935 med Njurunda, Sköns och Ljustorps tingslag. Östra domsagan besod således därefter av ett tingslag med tingsplats i Sundsvall.

Genom beslut den 23 april 1964 förordnade Kungl. Maj:t att Sköns köping och Alnö landskommun i Medelpads östra domsaga samt Selångers landskommun i Medelpads västra domsaga den 1 januari 1965 i bland annat judiciellt avseende skulle sammanläggas med Sundsvalls stad. Kungl. Maj:t förordnade därefter i beslut den 29 oktober 1964 att Medelpads östra domsaga, med undantag av Skön och Alnö, samt Medelpads västra domsaga, med undantag av Selånger, skulle den 1 januari 1965 förenas till en domsaga, benämnd Medelpads domsaga och med tingsställe i Sundsvall. Såsom tingsställe ianspråktogs därvid östra domsagans lokaler, vilka var belägna vid Floragatan 8.

Beträffande östra domsagans arkivalier framgår av ett den 16 september 1936 upprättat protokoll i samband med inspektion av dåvarande landsarkivarien, Karl Mellander, att domböcker och andra serier ej gingo längre tillbaka i tiden än till år 1887, vilket ådagalade att arkivet i stort sett förstörts vid Sundsvalls brand 1888.
NADSE/HLA/1040073
Volymer från Medelpads östra domsagas häradsrätt
  Bouppteckningar
Bouppteckningsregister

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Bouppteckningar
Medelpads östra domsagas häradsrätt FIIa:1 1936    466 kr
Medelpads östra domsagas häradsrätt FIIa:2 1936    422 kr
Medelpads östra domsagas häradsrätt FIIa:3 1937    451 kr
Medelpads östra domsagas häradsrätt FIIa:4 1937    409 kr
Medelpads östra domsagas häradsrätt FIIa:5 1938    421 kr
Medelpads östra domsagas häradsrätt FIIa:6 1938    461 kr
Medelpads östra domsagas häradsrätt FIIa:7 1939    349 kr
Medelpads östra domsagas häradsrätt FIIa:8 1939    360 kr
Medelpads östra domsagas häradsrätt FIIa:9 1940    392 kr
Medelpads östra domsagas häradsrätt FIIa:10 1940    478 kr
Medelpads östra domsagas häradsrätt FIIa:11 1941    392 kr
Medelpads östra domsagas häradsrätt FIIa:12 1941    463 kr
Medelpads östra domsagas häradsrätt FIIa:13 1942    427 kr
Medelpads östra domsagas häradsrätt FIIa:14 1942    385 kr
Medelpads östra domsagas häradsrätt FIIa:15 1943    414 kr
Medelpads östra domsagas häradsrätt FIIa:16 1943    346 kr
Medelpads östra domsagas häradsrätt FIIa:17 1944    422 kr
Medelpads östra domsagas häradsrätt FIIa:18 1944    439 kr
Medelpads östra domsagas häradsrätt FIIa:19 1945    375 kr
Medelpads östra domsagas häradsrätt FIIa:20 1945    472 kr
Medelpads östra domsagas häradsrätt FIIa:21 1946    460 kr
Medelpads östra domsagas häradsrätt FIIa:22 1946    362 kr
Medelpads östra domsagas häradsrätt FIIa:23 1947    469 kr
Medelpads östra domsagas häradsrätt FIIa:24 1947    417 kr
Medelpads östra domsagas häradsrätt FIIa:25 1948    406 kr
Medelpads östra domsagas häradsrätt FIIa:26 1948    407 kr
Medelpads östra domsagas häradsrätt FIIa:27 1949    366 kr
Medelpads östra domsagas häradsrätt FIIa:28 1949    358 kr
Medelpads östra domsagas häradsrätt FIIa:29 1950    357 kr
Medelpads östra domsagas häradsrätt FIIa:30 1950    375 kr
Medelpads östra domsagas häradsrätt FIIa:31 1951    454 kr
Medelpads östra domsagas häradsrätt FIIa:32 1951    414 kr
Medelpads östra domsagas häradsrätt FIIa:33 1952    412 kr
Medelpads östra domsagas häradsrätt FIIa:34 1952    376 kr
Medelpads östra domsagas häradsrätt FIIa:35 1953    369 kr
Medelpads östra domsagas häradsrätt FIIa:36 1953    469 kr
Medelpads östra domsagas häradsrätt FIIa:37 1954    435 kr
Medelpads östra domsagas häradsrätt FIIa:38 1954    385 kr
Medelpads östra domsagas häradsrätt FIIa:39 1955    427 kr
Medelpads östra domsagas häradsrätt FIIa:40 1955    430 kr
Bouppteckningsregister
Medelpads östra domsagas häradsrätt CIIc:1 1934 - 1945    166 kr
Medelpads östra domsagas häradsrätt CIIc:2 1946 - 1956    192 kr

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

90 341 584

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet