Jämtlands domsagas häradsrätt

Jämtlands domsagas häradsrätt i Jämtlands län
LänJämtlands län
LandskapJämtland
ArkivtypHäradsrätt
Information1621-1741 (1793).
Se Landskontoret GXIV:24!
Se vederbörande tingslags häradsrätts arkiv angående tiden efter 1740 resp. 1793!
Se i övrigt inledningen till Domsago- och häradsrättsarkiven!


Se AIIa och AIIb i denna serie angående den delning av domsagan, som nedan omtalas.

Jämtland och Härjedalen utgjorde till 1811 en domsaga, bestående av ett flertal tingslag med var och en sin häradsrätt. Under åren 1768-1775 voro dock de båda landskapen delade i två jurisdiktioner, här kallade Jämtlands och Härjedalens jurisdiktioner.

Till 1740 sammanhöllos i regel dessa tingslags häradsrättsarkiv i ett arkiv, domsagans häradsrättsarkiv, men från 1740 har varje tingslag sitt arkiv. Småprotokollen äro dock förenade i en serie för hela domsagan ända till 1793.
Kommissorialrätten.
NADSE/ÖLA/10822
Volymer från Jämtlands domsagas häradsrätt
  Domböcker
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Domböcker
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län Okänt   
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:63 1600 - 1700    54 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:1 1621 - 1628    205 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:2 1634 - 1643    168 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:3 1647 - 1653    217 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:4 1654 - 1660    155 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:5 1661 - 1665    238 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:6 1666 - 1668    199 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:7 1669 - 1670    174 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:8 1678 - 1680    231 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:9 1681 - 1682    227 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:10 1683 - 1684    221 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:11 1685 - 1686    201 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:12 1687 - 1688    247 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:13 1689 - 1690    242 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:14 1691    205 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:15a 1694    213 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:15b 1694    34 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:16 1695    143 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:17a 1696    148 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:17b 1696    240 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:18 1697    247 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:19a 1698    226 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:19b 1698    183 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:20a 1699    184 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:20b 1699    225 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:21a 1700    196 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:21b 1700    226 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:22a 1701    220 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:22b 1701    211 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:23a 1702    217 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:23b 1702    258 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:24a 1703    214 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:24b 1703    209 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:25a 1704    201 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:25b 1704    222 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:26a 1705    213 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:26b 1705    258 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:27a 1706    191 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:27b 1706    249 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:28a 1707    188 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:28b 1707    228 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:29a 1708    167 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:29b 1708    202 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:30a 1709    171 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:30b 1709    221 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:31 1710    261 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:32 1711    297 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:33a 1712    192 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:33b 1712    233 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:34 1713    282 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:35 1714    298 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:36 1715    292 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:37 1716    316 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:38 1717    264 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:39 1718    273 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:40 1719    298 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:41 1720    309 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:42 1721    341 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:43 1722    385 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:44 1723    362 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:45a 1724    201 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:45b 1724    277 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:46 1725    315 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:47 1726    327 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:48a 1727    194 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:48b 1727    185 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:49 1728    310 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:50a 1729    214 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:50b 1729    184 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:51a 1730    255 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:51b 1730    270 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:52a 1731    202 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:52b 1731    203 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:53a 1732    204 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:53b 1732    278 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:54a 1733    232 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:54b 1733    231 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:55a 1734    219 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:55b 1734    222 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:56 1735    310 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:57a 1736    252 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:57b 1736    276 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:58a 1737    365 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:58b 1737    253 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:59a 1738    268 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:59b 1738    247 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:60a 1739    252 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:60b 1739    289 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:61a 1740    306 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:61b 1740    267 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:62a 1741    112 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:62b 1741    132 kr
Övrigt
Jämtlands domsagas häradsrätt G:1 1661 - 1719    231 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AIII:1 1692 - 1694    97 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AIII:2 1702 - 1707    84 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AIII:3 1705 - 1733    199 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AIII:4 1711 - 1774    144 kr
Se: Hammerdals tingslags häradsrätt AIII:1 1717  438 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt G:2 1720 - 1736    178 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt G:3 1722    33 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt G:6 1725 - 1738    151 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt G:5 1730 - 1737    79 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AIII:5 1739    148 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt G:4 1739 - 1766    57 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:1 1745 - 1746    52 kr
Se: Svegs tingslags häradsrätt AIa:2 1746  315 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:2 1747    48 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:3 1748    62 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:4 1749    39 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:5 1749    48 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:6 1750    60 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:7 1751    58 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:8 1752    60 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:9 1753    66 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:10 1754    78 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:11 1755    82 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:12 1756    115 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:13 1757    103 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:14 1757 - 1758    112 kr
Se: Lits tingslags häradsrätt AI:6 1759  160 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:15 1759    115 kr
Se: Bergs tingslags häradsrätt AIa:4 1759 - 1764  283 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:16 1760    102 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:17a 1761    79 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:17b 1761    38 kr
Se: Hede tingslags häradsrätt AI:4 1761 - 1764  210 kr
Se: Svegs tingslags häradsrätt AIa:6b 1762  64 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:18 1762    114 kr
Se: Lits tingslags häradsrätt AI:9 1763  231 kr
Se: Svegs tingslags häradsrätt AIa:6a 1763  272 kr
Se: Ovikens tingslags häradsrätt AI:22 1763  93 kr
Se: Hallens tingslags häradsrätt AI:22 1763  61 kr
Se: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:22 1763  80 kr
Se: Offerdals tingslags häradsrätt AI:22 1763  106 kr
Se: Sunne tingslags häradsrätt AI:19 1763  125 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:19 1763    85 kr
Se: Hammerdals tingslags häradsrätt AI:6 1763 - 1770  373 kr
Se: Rödöns tingslags häradsrätt AI:12 1764  209 kr
Se: Brunflo tingslags häradsrätt AI:24 1764  121 kr
Se: Hallens tingslags häradsrätt AI:23 1764  63 kr
Se: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:23 1764  81 kr
Se: Offerdals tingslags häradsrätt AI:23 1764  90 kr
Se: Sunne tingslags häradsrätt AI:20 1764  156 kr
Se: Ovikens tingslags häradsrätt AI:23 1764  76 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:20 1764    133 kr
Se: Svegs tingslags häradsrätt AIa:7 1764 - 1767  258 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:21 1765    122 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:22 1766    140 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:23 1767    168 kr
Se: Bergs tingslags häradsrätt AIa:5 1767 - 1770  290 kr
Se: Hede tingslags häradsrätt AI:5 1767 - 1771  172 kr
Se: Ovikens tingslags häradsrätt AI:27 1768  96 kr
Se: Hallens tingslags häradsrätt AI:27 1768  82 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:24 1768    159 kr
Se: Sunne tingslags häradsrätt AI:21 1768 - 1769  124 kr
Se: Svegs tingslags häradsrätt AIa:8 1768 - 1770  334 kr
Se: Svegs tingslags häradsrätt AIa:9 1768 - 1771  344 kr
Se: Ovikens tingslags häradsrätt AI:28 1769  115 kr
Se: Hallens tingslags häradsrätt AI:28 1769  81 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AIIa:1 1769    95 kr
Se: Ovikens tingslags häradsrätt AI:29 1770  109 kr
Se: Hallens tingslags häradsrätt AI:29 1770  91 kr
Se: Sunne tingslags häradsrätt AI:22 1770  103 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AIIa:2 1770    117 kr
Se: Ovikens tingslags häradsrätt AI:30 1771  109 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AIIa:3 1771    162 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AIIa:9 1771 - 1774    61 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AIIb:3 1771 - 1775    74 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AIIa:4 1772    113 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AIIb:1 1772 - 1773    243 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AIIa:5 1773    57 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AIIa:6 1773    93 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AIIa:7 1774    63 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AIIa:8 1774    76 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AIIb:2 1774 - 1775    164 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:25 1775    178 kr
Se: Rödöns tingslags häradsrätt AI:18 1775 - 1776  191 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:26 1776    193 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AIII:6 1776 - 1778    196 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:27 1777    157 kr
Se: Bergs tingslags häradsrätt AIa:8 1778  378 kr
Se: Brunflo tingslags häradsrätt AI:38 1778  262 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:28 1778    150 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:29 1779    151 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AIII:7 1779 - 1796    190 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:30 1780    165 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:31 1781    162 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:32 1782    182 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:33a 1783    165 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:33b 1783    67 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:34 1784    232 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:35 1785    177 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:36 1786    217 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:37 1787    205 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:38 1788    196 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:39 1789    195 kr
Se: Hede tingslags häradsrätt AI:12 1790  183 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:40a 1790    55 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:40b 1790    86 kr
Se: Bergs tingslags häradsrätt AIa:11 1791  342 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:41a 1791    159 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:41b 1791    45 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:42 1792    179 kr
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:43 1793    168 kr

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

90 341 584

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet