Jokkmokks tingslags häradsrätt

Jokkmokks tingslags häradsrätt i Norrbottens län
LänNorrbottens län
LandskapLappland
ArkivtypHäradsrätt
InformationJokkmokks tingslag omfattar Jokkmokks socken. Jokkmokk ingick 1680-1742 i Lule lappmark, som - med viss anknytning till Västerbottens södra kontrakts domsaga - till år 1728 hade en särskild domare, en justitiarie, vilkens jurisdiktionsområde 1680-1720 omfattade alla Västerbottens lappmarker och 1720-1728 - i samband med Västerbottens lappmarkers uppdelning i två jurisdiktionsområden - Södra lappmarken (Lule lappmark överflyttades 1720 till Norra lappmarken, men redan följande år återtog lappmarken sin hävdvunna indelning, den Södra bestående av Ume, Pite och Lule lappmarker, den Norra av Torne och Kemi).

Jokkmokk tillhörde därefter t.o.m. 1820 Västerbottens södra kontrakts domsaga, 1821-1838 Västerbottens norra kontrakts domsaga (Norrbottens momsaga), 1839-1876 Norrbottens södra domsaga. fr.o.m. 1877 tillhör Jokkmokk Luleå domsaga. Jokkmokks socken eller som den länge kallades, Lule lappmarkshäradsrätt sammanträdde första gången år 1606 under Daniel Hjorts ledning, då denne på Karl IV:s uppdrag uträdde platsen för den nya socknens ting, marknad och kyrka (se Filip Hultblads arbete. Övergång från nomadismtill agrar bosättning i Jokkmokks socken. (Lund 1968) s 41). Hjorts berättelse daterad 1606-04-18 är tryckt i Handf, rös, Skandinaviens historia del 39,s 189 ff.
NADSE/HLA/1040006
Volymer från Jokkmokks tingslags häradsrätt
  Domböcker
Bouppteckningar
Bouppteckningsregister
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Domböcker
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län Okänt   
Se: Västerbottens lappmarkers domböcker (Lappmarkens justitiarius arkiv) AI:1 1689 - 1705  353 kr
Se: Västerbottens lappmarkers domböcker (Lappmarkens justitiarius arkiv) AI:2 1706 - 1715  384 kr
Se: Arjeplogs tingslags häradsrätt FI:1 1722  438 kr
Jokkmokks tingslags häradsrätt AIa:1 1729 - 1739    351 kr
Jokkmokks tingslags häradsrätt AIa:2 1729 - 1740    266 kr
Se: Lycksele tingslags häradsrätt AIa:2 1732  208 kr
Se: Lycksele tingslags häradsrätt AIa:1 1733  171 kr
Jokkmokks tingslags häradsrätt AIa:3 1740 - 1749    249 kr
Jokkmokks tingslags häradsrätt AIa:5 1750 - 1759    174 kr
Se: Arjeplogs tingslags häradsrätt AIa:3 1776  243 kr
Jokkmokks tingslags häradsrätt AIa:46 1894    255 kr
Bouppteckningar
Se: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   
Bouppteckningsregister
Jokkmokks tingslags häradsrätt BouReg:1 1740 - 1895    50 kr
Övrigt
Se: Jokkmokks tingslags häradsrätt AIa:3 1740  249 kr
Se: Jokkmokks tingslags häradsrätt AIa:5 1750 - 1751  174 kr
Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:1 1806 - 1829    78 kr
Se: Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:2 1828 - 1839  187 kr
Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:2 1830 - 1839    187 kr
Se: Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:3 1836 - 1848  157 kr
Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:3 1840 - 1849    157 kr
Se: Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:4 1847 - 1859  229 kr
Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:4 1850 - 1859    229 kr
Se: Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:5 1859 - 1869  301 kr
Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:5 1860 - 1869    301 kr
Se: Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:6 1868 - 1875  148 kr
Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:6 1870 - 1875    148 kr
Se: Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:7 1875 - 1879  120 kr
Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:7 1876 - 1879    120 kr
Se: Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:8 1878 - 1884  147 kr
Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:8 1880 - 1884    147 kr
Se: Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:9 1884 - 1887  118 kr
Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:9 1885 - 1887    118 kr
Se: Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:10 1886 - 1891  148 kr
Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:10 1888 - 1891    148 kr
Se: Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:11 1889 - 1893  105 kr
Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:11 1892 - 1893    105 kr
Se: Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:12 1893 - 1895  157 kr
Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:12 1894 - 1895    157 kr
Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:13 1896 - 1899    336 kr
Se: Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:13 1896 - 1899  336 kr
Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:14 1900 - 1902    132 kr
Jokkmokks tingslags häradsrätt FII:3 1900 - 1905    230 kr
Jokkmokks tingslags häradsrätt FII:4 1906 - 1909    181 kr
Jokkmokks tingslags häradsrätt FII:5 1910 - 1920    328 kr
Jokkmokks tingslags häradsrätt FII:6 1921 - 1930    335 kr
Jokkmokks tingslags häradsrätt FII:7 1931 - 1937    340 kr
Jokkmokks tingslags häradsrätt FII:8 1938 - 1942    429 kr
Jokkmokks tingslags häradsrätt FII:9 1943 - 1945    307 kr
Jokkmokks tingslags häradsrätt FII:10 1946 - 1948    219 kr
Jokkmokks tingslags häradsrätt FII:11 1949 - 1951    580 kr
Jokkmokks tingslags häradsrätt FII:12 1952 - 1953    312 kr
Jokkmokks tingslags häradsrätt FII:13 1954 - 1955    322 kr

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

89 456 879

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet