Borås rådhusrätt och magistrat

Borås rådhusrätt och magistrat i Älvsborgs län
LänÄlvsborgs län
LandskapVästergötland
ArkivtypRådhusrätt
InformationArkivet förvaras på Borås stadsarkiv
NADSE/BSA/11111
Volymer från Borås rådhusrätt och magistrat
  Domböcker
Bouppteckningar
Bouppteckningsregister
Bouppteckningsutdrag
Lagfartsprotokoll
Register till lagfartsprotokoll
Inteckningsprotokoll
Brandsyneslängder
Brandförsäkringsvärderingar
Brandskadevärderingar
Protokoll vid vägsyner
Register till magistratens protokoll
Konkursprotokoll
Handlingar för näringsstatistik
Kungörelser
Förteckningar över lagfarter, uppbud och inteckningar
Förteckningar över tomter och jordar
Dagböcker över inkomna mål
Förteckningar över uppskjutna och instämda mål
Stämningslistor
Handräckningsförteckningar
Diarier över begärda handräckningar
Burskapslängder
Namnförteckningar till handelsregistret
Namnförteckningar till aktiebolagsregistret
Passjournaler
Röstlängder
Fångförpassningsjournaler
Fångförteckningar
Gästgiveridagböcker
Beväringsrullor
Längder över båtsmanhållet
Privilegiebrev
Inneliggande handlingar till domböcker
Inneliggande handlingar till domböcker i tvistemål
Inneliggande handlingar till domböcker i brottmål
Inneliggande handlingar till småprotokoll
Diverse testamentshandlingar
Förmyndareräkningar
Handlingar till handelsregistret
Handlingar angående registrerade sjukkassor
Kronoräkenskaper
Mantalslängder
Mantalsuppgifter
Taxeringslängder
Längder angående kronouppbörd
Avlöningsräkenskaper
Fångvårdsräkenskaper
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Domböcker
Se: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län 1621 -   
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4863 1680 - 1684    200 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4864 1685 - 1691    256 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4865 1692 - 1695    373 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4866 1696 - 1699    423 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4867 1700 - 1704    263 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4868 1714 - 1717    342 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4869 1718 - 1719    282 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4870 1720 - 1723    440 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4871 1724 - 1727    727 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4872 1728 - 1730    497 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4873 1731 - 1733    510 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4874 1734 - 1736    469 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4875 1737 - 1739    620 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4876 1740 - 1741    382 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4877 1742 - 1744    626 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4878 1745 - 1747    379 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4879 1748 - 1750    462 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4880 1751 - 1754    475 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4881 1755 - 1758    510 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4882 1759 - 1760    303 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4883 1761 - 1762    263 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4884 1763 - 1764    288 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4885 1765 - 1766    286 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4886 1767    216 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4887 1768    189 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4888 1769    270 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4889 1770    198 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4890 1771    187 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4891 1772    144 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4892 1773    232 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4893 1774    183 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4894 1775    135 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4895 1776    130 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4896 1777    109 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4897 1777 - 1778    209 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4898 1779 - 1780    294 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5203 1780 - 1787    173 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4899 1781 - 1782    384 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4900 1783 - 1784    268 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4901 1785    171 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4902 1786    354 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4903 1787 - 1788    302 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4904 1789 - 1790    245 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4905 1791    228 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5204 1791    67 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5202 1791 - 1918    309 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4906 1792    243 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4907 1793    219 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4908 1794    198 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4909 1795    193 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4910 1796    192 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4911 1797    192 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4912 1798    199 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4913 1799    186 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4914 1800    212 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4915 1801    286 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4916 1802    232 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4917 1803    220 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4918 1804    209 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4919 1805    161 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4920 1806    185 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4921 1807    163 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4922 1808    173 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4923 1809 - 1815    312 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4924 1811 - 1812    279 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4925 1813    246 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4926 1814 - 1815    232 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4927 1815    361 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4928 1816    409 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4929 1817    335 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4930 1818    159 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4931 1819    139 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4932 1820 - 1821    159 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4933 1821    112 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4934 1822    105 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4935 1823    158 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4936 1824    112 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4937 1825    119 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4938 1826    177 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4939 1827    149 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4940 1828    184 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4941 1829    191 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4942 1830    172 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4943 1831    163 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4944 1832    153 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4945 1833    170 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4946 1834    112 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4947 1835    184 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4948 1836    136 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4949 1837    196 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4950 1838    307 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4951 1839    265 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4952 1840    193 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4953 1841    168 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4954 1842    159 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4955 1843    159 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4956 1844    144 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4957 1845    164 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4958 1846    235 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4959 1847    149 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4960 1848    130 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4961 1849    114 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4962 1850    267 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4963 1851    363 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4964 1852    358 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4965 1853    330 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4966 1854    370 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4967 1855    318 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4968 1856    286 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4969 1857    271 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4970 1858    542 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4971 1859    289 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4972 1860    345 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4973 1861    442 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4974 1862    364 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4975 1863    267 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4976 1864    208 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4977 1865    186 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4978 1866    159 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4979 1867    303 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4980 1868    304 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4981 1869    246 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4982 1870    270 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4983 1871    285 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4984 1872    229 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4985 1873    216 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4986 1874    320 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4987 1875    208 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4988 1876    261 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4989 1877    302 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4990 1878    549 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4991 1879    587 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4992 1880    426 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4993 1881    274 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4994 1882    312 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4995 1883    347 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4996 1884    360 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4997 1885    333 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4998 1886    376 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4999 1887    411 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5000 1888    571 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5001 1889    385 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5002 1890    352 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5003 1891    468 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5004 1892    609 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5005 1893    367 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5093 1893    195 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5006 1894    321 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5094 1894    156 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5007 1895    456 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5095 1895    202 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5008 1896    516 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5096 1896    196 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5009 1897    442 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5097 1897    189 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5010 1898    486 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5098 1898    370 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5011 1899    538 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5099 1899    356 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5012 1900    721 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5100 1900    305 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5013 1901    727 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5014 1902    607 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5015 1903    633 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5016 1904    592 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5017 1905    664 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5018 1906    719 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5019 1907    628 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5020 1908    873 kr
Bouppteckningar
Se: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7750 1789    218 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7751 1791 - 1792    292 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7869 1791 - 1882    324 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7752 1793 - 1795    270 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7753 1796    195 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7754 1797 - 1799    263 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7755 1800 - 1803    346 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7756 1804 - 1806    255 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7757 1807 - 1809    228 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7758 1810 - 1812    253 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7759 1813 - 1816    297 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7760 1817 - 1819    240 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7761 1820 - 1823    291 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7762 1824 - 1826    226 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7763 1827 - 1830    249 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7764 1831 - 1833    244 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7765 1834 - 1836    270 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7766 1837 - 1839    309 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7767 1840 - 1842    250 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7768 1843 - 1845    297 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7769 1846 - 1847    241 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7770 1848 - 1851    265 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7771 1852 - 1854    248 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7772 1855 - 1857    239 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7773 1858    77 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7774 1859    115 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7859 1859 - 1864    166 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7775 1860    80 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7776 1861    82 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7777 1862    88 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7778 1863    56 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7779 1864    78 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7780 1865    81 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7860 1865 - 1869    212 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7781 1866    87 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7782 1867    90 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7783 1868    84 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7784 1869    76 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7785 1870    108 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7861 1870 - 1874    183 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7786 1871    83 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7787 1872    123 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7788 1873    77 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7789 1874    129 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7790 1875    151 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7862 1875 - 1879    195 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7791 1876    107 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7792 1877    105 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7793 1878    90 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7794 1879    100 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7795 1880    84 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7863 1880 - 1884    187 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7796 1881    119 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7797 1882    74 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7798 1883    82 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7799 1884    82 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7800 1885    84 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7864 1885 - 1889    181 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7801 1886    81 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7802 1887    76 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7803 1888    145 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7804 1890    57 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7865 1890    106 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7805 1891    48 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7866 1891    117 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7806 1892    93 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7867 1892    145 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7807 1893    46 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7807B 1893 - 1894    192 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7808 1895 - 1896    112 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7809 1897    112 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7810 1898    128 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7811 1899    115 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7812 1900    138 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7813 1901    118 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7814 1902    111 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7815 1903    173 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7816 1904    217 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7817 1905    202 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7818 1906    222 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7819 1907    165 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7820 1908    156 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7821 1909    162 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7822 1910    156 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7823 1911    172 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7824 1912    150 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7825 1913    178 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7826 1914    229 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7827 1915    169 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7828 1916    206 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7829 1917    156 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7830 1918    188 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7831 1919    222 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7832 1920    199 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7833 1921    253 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7834 1922    277 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7835 1923    273 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7836 1924    307 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7837 1925    277 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7838 1926    300 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7839 1927    274 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7840 1928    287 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7841 1929    288 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7842 1930    292 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7843 1931    442 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7844 1932    381 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7845 1932    368 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7846 1933    469 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7847 1934    487 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7848 1935    454 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7849 1936    301 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7850 1936    337 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7851 1937    237 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7852 1937    267 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7853 1938    288 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7854 1938    310 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7855 1939    312 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7856 1939    316 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7857 1940    297 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7858 1940    299 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:0806 1941    384 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:0807 1941    371 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:0808 1942    604 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:0809 1943    609 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:0810 1944    808 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:0811 1945    775 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:0812 1946    841 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:0813 1947    923 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1995:1265 1948    420 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1995:1266 1948    426 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1995:1267 1949    500 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1995:1268 1949    490 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1995:1269 1950    541 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1995:1270 1950    557 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1995:1271 1951    625 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1995:1272 1951    629 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1995:1273 1952    571 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1995:1274 1952    564 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1995:1275 1953    475 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1995:1276 1953    533 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1995:1277 1953    567 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1995:1278 1954    650 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1995:1279 1954    682 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1995:1280 1955    444 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1995:1281 1955    447 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1995:1282 1955    437 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1995:1283 1956    510 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1995:1284 1956    529 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1995:1285 1956    519 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1995:1286 1957    541 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1995:1287 1957    541 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1995:1288 1957    502 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1995:1289 1958    312 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1995:1290 1958    385 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1995:1291 1958    454 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1995:1292 1958    413 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1995:1293 1959    534 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1995:1294 1959    538 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1995:1295 1959    511 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 2001:1374 1960    441 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 2001:1375 1960    471 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 2001:1376 1960    457 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 2001:1377 1960    471 kr
Bouppteckningsregister
Borås rådhusrätt och magistrat BouReg:1 1789 - 1860    121 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:1886 1789 - 1860    82 kr
Borås rådhusrätt och magistrat BouReg:2 1861 - 1893    96 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1969:0629 1861 - 1893    65 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1992:0460 1893 - 1955    266 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1995:1024 1893 - 1964    315 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 2001:1361 1956 - 1959    51 kr
Bouppteckningsutdrag
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:1887 1789 - 1799    165 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:1886 1789 - 1860  82 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:1888 1800 - 1810    153 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:1889 1811 - 1820    169 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:1890 1821 - 1829    155 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:1891 1830 - 1837    173 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:1892 1838 - 1844    162 kr
Lagfartsprotokoll
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5205 1770 - 1772    187 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5206 1773 - 1777    236 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5207 1778 - 1781    203 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5208 1782 - 1784    201 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5209 1785 - 1787    181 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5210 1788 - 1790    193 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5211 1791 - 1793    220 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5212 1795 - 1796    210 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5213 1797 - 1798    212 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5214 1799 - 1801    241 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5215 1803 - 1804    196 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5216 1805 - 1806    193 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5217 1807 - 1809    207 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5218 1811 - 1812    185 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5219 1813 - 1814    147 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5220 1815 - 1816    205 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5221 1817    114 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5222 1818    85 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5223 1819    90 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5224 1820    95 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5225 1821    84 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5226 1822    88 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5227 1823    141 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5228 1824    144 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5229 1825    88 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5230 1826    91 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5231 1827    129 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5232 1828    132 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5233 1829    108 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5234 1830    114 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5235 1831    82 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5236 1832    81 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5237 1833    76 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5238 1834    86 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5239 1835    91 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5240 1836    83 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5241 1837    83 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5242 1838    160 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5243 1839    122 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5244 1840    118 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5245 1841    82 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5246 1842    83 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5247 1843    82 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5248 1844    62 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5249 1845    79 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5250 1846    88 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5251 1847    90 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5252 1848    90 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5253 1849    90 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5254 1850    117 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5255 1851    105 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5256 1852    126 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5257 1853    121 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5258 1854    106 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5259 1855    124 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5260 1856    93 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5261 1857    120 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5262 1858    117 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5263 1859    105 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5264 1860    80 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5265 1861    101 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5266 1862    98 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5267 1863    96 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5268 1864    82 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5269 1865    74 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5270 1866    89 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5271 1867    70 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5272 1868    91 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5273 1869    91 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5274 1870    87 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5275 1871    101 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5276 1872    72 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5277 1873    96 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5278 1874    109 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5279 1875    90 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5280 1876    113 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5281 1877    103 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5282 1878    92 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5283 1879    91 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5284 1880    83 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5285 1881    102 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5286 1882    105 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5287 1883    120 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5288 1884    126 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5289 1885    138 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5290 1886    148 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5291 1887    133 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5292 1888    130 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5293 1889    132 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5294 1890    109 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5295 1891    146 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5296 1892    199 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5297 1893    142 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5298 1894    176 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5299 1895    195 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5300 1896    267 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5301 1897    243 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5302 1898    322 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5303 1899    340 kr
Register till lagfartsprotokoll
Borås rådhusrätt och magistrat 1962:0003 1623 - 1801    171 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1976:0795 1724 - 1769    193 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1967:1495 1770 - 1875    172 kr
Inteckningsprotokoll
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5205 1770 - 1772  187 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5206 1773 - 1777  236 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5207 1778 - 1781  203 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5208 1782 - 1784  201 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5209 1785 - 1787  181 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5210 1788 - 1790  193 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5211 1791 - 1793  220 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5212 1795 - 1796  210 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5213 1797 - 1798  212 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5214 1799 - 1801  241 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5215 1803 - 1804  196 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5216 1805 - 1806  193 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5217 1807 - 1809  207 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5218 1811 - 1812  185 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5219 1813 - 1814  147 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5220 1815 - 1816  205 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5221 1817  114 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5222 1818  85 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5223 1819  90 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5224 1820  95 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5224 1820  95 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5225 1821  84 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5226 1822  88 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5227 1823  141 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5228 1824  144 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5229 1825  88 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5230 1826  91 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5231 1827  129 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5232 1828  132 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5233 1829  108 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5234 1830  114 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5235 1831  82 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5236 1832  81 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5237 1833  76 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5238 1834  86 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5239 1835  91 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5240 1836  83 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5241 1837  83 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5242 1838  160 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5243 1839  122 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5244 1840  118 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5245 1841  82 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5246 1842  83 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5247 1843  82 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5248 1844  62 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5249 1845  79 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5250 1846  88 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5251 1847  90 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5252 1848  90 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5253 1849  90 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5254 1850  117 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5255 1851  105 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5256 1852  126 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5257 1853  121 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5258 1854  106 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5259 1855  124 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5260 1856  93 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5261 1857  120 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5262 1858  117 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5263 1859  105 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5264 1860  80 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5265 1861  101 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5266 1862  98 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5267 1863  96 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5268 1864  82 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5269 1865  74 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5270 1866  89 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5271 1867  70 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5272 1868  91 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5273 1869  91 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5274 1870  87 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5275 1871  101 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5276 1872  72 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5277 1873  96 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5278 1874  109 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5279 1875  90 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5280 1876  113 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5281 1877  103 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5282 1878  92 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5283 1879  91 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5284 1880  83 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5285 1881  102 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5286 1882  105 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5287 1883  120 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5288 1884  126 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5289 1885  138 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5290 1886  148 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5291 1887  133 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5292 1888  130 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5293 1889  132 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5294 1890  109 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5295 1891  146 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5296 1892  199 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5297 1893  142 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5298 1894  176 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5299 1895  195 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5300 1896  267 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5301 1897  243 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5302 1898  322 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5303 1899  340 kr
Brandsyneslängder
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:1782 1789 - 1827    192 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:1783 1828 - 1866    257 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:1784 1831 - 1900    247 kr
Brandförsäkringsvärderingar
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:1777 1789    251 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:1778 1789 - 1812    217 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1984:0244 1789 - 1827    35 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:1780 1797 - 1827    225 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:1779 1812 - 1823    258 kr
Brandskadevärderingar
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:1781 1796 - 1827    245 kr
Protokoll vid vägsyner
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8909 1828 - 1869    214 kr
Register till magistratens protokoll
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1962:0003 1823 - 1850  171 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1966:0086 1848 - 1862    75 kr
Konkursprotokoll
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4905 1791  228 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4909 1795  193 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4911 1797  192 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4914 1800  212 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4915 1801  286 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4916 1802  232 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4917 1803  220 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4922 1808  173 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4923 1810  312 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4924 1811  279 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4926 1815  232 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4928 1816  409 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5202 1857  309 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4976 1864  208 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4977 1865  186 kr
Handlingar för näringsstatistik
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8862 1768 - 1846    67 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:2406 1819 - 1843    315 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:2407 1844 - 1860    282 kr
Kungörelser
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:1551 1811 - 1852    397 kr
Förteckningar över lagfarter, uppbud och inteckningar
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:2501 Okänt    43 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:1557 1756 - 1875    211 kr
Förteckningar över tomter och jordar
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8904 1826 - 1866    126 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8911 1830    63 kr
Dagböcker över inkomna mål
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:1552 1787 - 1860    384 kr
Förteckningar över uppskjutna och instämda mål
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5829 1860 - 1862    81 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5830 1863 - 1877    145 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5832 1892 - 1898    179 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5833 1899 - 1901    141 kr
Stämningslistor
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5862 1876 - 1903    358 kr
Handräckningsförteckningar
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5856 1862 - 1892    51 kr
Diarier över begärda handräckningar
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5855 1819 - 1904    308 kr
Burskapslängder
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7204 1706 - 1860    84 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7205 1808 - 1864    72 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:9349 1842 - 1852    79 kr
Namnförteckningar till handelsregistret
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7209 Okänt    60 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7210 Okänt    56 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7211 Okänt    60 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7208 1888 -    58 kr
Namnförteckningar till aktiebolagsregistret
Borås rådhusrätt och magistrat 1981:2311 Okänt    37 kr
Passjournaler
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:1195 1815 - 1852    295 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5822 1825 - 1855    273 kr
Röstlängder
Borås rådhusrätt och magistrat 2004:0531 1766 - 1837    63 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:1558 1766 - 1895    384 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5898 1896    54 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5899 1898    61 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5900 1899    66 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5901 1900    70 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5902 1901    71 kr
Fångförpassningsjournaler
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5858 1819 - 1838    265 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5859 1839 - 1848    282 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5860 1849 - 1855    290 kr
Fångförteckningar
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7212 1824 - 1843    227 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:1560 1844 - 1879    209 kr
Gästgiveridagböcker
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8861 1820 - 1840    67 kr
Beväringsrullor
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7216 1813 - 1853    233 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:1561 1854 - 1893    474 kr
Längder över båtsmanhållet
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:3805 1825 - 1854    127 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:1676 1831 - 1866    93 kr
Privilegiebrev
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:1905 1620 - 1687    104 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7257 1620 - 1734    193 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1989:1247 1620 - 1855    61 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7256 1622    39 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7259 1754 - 1834    334 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7261 1773 - 1813    246 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7258 1827 - 1888    58 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:7260 1835 - 1851    191 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1965:0039 1915 - 1924    317 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1965:0040 1925 - 1930    340 kr
Inneliggande handlingar till domböcker
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8287 1780 - 1790    279 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:1977 1789 - 1837    91 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8288 1791    229 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:1244 1792 - 1794    354 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8289 1792 - 1794    60 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:1245 1795 - 1797    299 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:1246 1798 - 1800    435 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:1247 1801 - 1802    175 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:1248 1803 - 1804    327 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:1249 1805 - 1806    336 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:1250 1807 - 1808    169 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8304 1809    117 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8305 1810 - 1811    288 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8306 1812 - 1813    246 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8307 1814    202 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8308 1815 - 1816    202 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:1251 1817 - 1818    283 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:1252 1819    261 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8313 1820 - 1821    190 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8314 1822 - 1823    217 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8315 1824    151 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8316 1825    294 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8317 1826    207 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8318 1827    213 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:1978 1828 - 1830    173 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8319 1828 - 1830    246 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:1979 1829 - 1830    147 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:1980 1829 - 1834    163 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:1981 1829 - 1834    200 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:1253 1831 - 1832    364 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:1254 1833 - 1834    369 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8324 1835 - 1836    339 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8325 1837    210 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8326 1838 - 1839    285 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8327 1840 - 1841    345 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8328 1842 - 1843    226 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:1255 1844 - 1845    361 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8331 1846 - 1847    294 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:1256 1850 - 1857    554 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8335 1858 - 1859    403 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8336 1858 - 1859    384 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8337 1860    379 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8338 1861    490 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8339 1862    400 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8340 1863 - 1864    345 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8341 1865 - 1867    420 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8342 1868 - 1869    364 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8343 1870 - 1871    388 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8344 1872 - 1873    411 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:1257 1874 - 1878    695 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8347 1879 - 1880    448 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:1258 1881 - 1883    627 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:1259 1884 - 1885    475 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8352 1886 - 1887    483 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8353 1888 - 1889    399 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8354 1890 - 1892    283 kr
Inneliggande handlingar till domböcker i tvistemål
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8354 1893 - 1896  283 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8355 1897 - 1900    544 kr
Inneliggande handlingar till domböcker i brottmål
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8407 1893    172 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8408 1894    255 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8409 1895    340 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8410 1896 - 1897    454 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8411 1898    582 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8412 1899    525 kr
Inneliggande handlingar till småprotokoll
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:1189 1768 - 1849    250 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:1190 1852 - 1890    483 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:1191 1899 - 1914    336 kr
Diverse testamentshandlingar
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8743 1832 - 1859    84 kr
Förmyndareräkningar
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8772 1862    97 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8801 1862 - 1869    463 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8773 1863    90 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8774 1864    79 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8775 1865    79 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8776 1866    72 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8777 1869    77 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8778 1870    83 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8802 1870 - 1874    350 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8779 1871    87 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8780 1872    90 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8781 1872    91 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8782 1873    94 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8783 1874    96 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8784 1875    102 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8803 1875 - 1879    429 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8785 1876    102 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8786 1877    103 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8787 1878    109 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8788 1879    109 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8789 1880    109 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8804 1880 - 1883    364 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8790 1881    120 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8791 1882    121 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8792 1883    123 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8793 1884    129 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8805 1884 - 1890    84 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8794 1885    103 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8795 1886    105 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8796 1887    90 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8797 1888    102 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8798 1889    98 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8799 1890    97 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8800 1891    94 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8806 1892 - 1896    357 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8807 1897 - 1899    364 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8808 1900 - 1901    268 kr
Handlingar till handelsregistret
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:1266 1864 - 1888    485 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:1267 1880 - 1888    297 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:1268 1889 - 1895    571 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:1269 1896 - 1899    557 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:1270 1900 - 1901    362 kr
Handlingar angående registrerade sjukkassor
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:1218 1892 - 1915    337 kr
Kronoräkenskaper
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:1220 1696 - 1809    358 kr
Mantalslängder
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:1178 1805 - 1869    517 kr
Mantalsuppgifter
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:9232 1828    133 kr
Taxeringslängder
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:8903 1800 - 1808    68 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4471 1808 - 1828    314 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4472 1829 - 1834    294 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4473 1835 - 1838    228 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4474 1839 - 1843    243 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4475 1844 - 1847    262 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4476 1848 - 1851    207 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4477 1852 - 1855    241 kr
Längder angående kronouppbörd
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:1264 1807 - 1814    231 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1959:1265 1826 - 1836    342 kr
Avlöningsräkenskaper
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:3807 1808 - 1809    334 kr
Fångvårdsräkenskaper
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:3806 1819 - 1854    363 kr
Övrigt
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:1872 1620 - 1734    74 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1962:0004 1623 - 1691    129 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1954:1873 1623 - 1722    273 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4879 1748 - 1750  462 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4880 1751 - 1754  475 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4882 1759 - 1760  303 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4883 1761 - 1762  263 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4884 1763 - 1764  288 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4885 1765 - 1766  286 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4886 1767  216 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4887 1768  189 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4888 1769  270 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4889 1770  198 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5205 1770 - 1772  187 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5205 1770 - 1772  187 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5205 1770 - 1772  187 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4890 1771  187 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4891 1772  144 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4892 1773  232 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5206 1773 - 1777  236 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5206 1773 - 1777  236 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5206 1773 - 1777  236 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4893 1774  183 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4894 1775  135 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4895 1776  130 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4897 1777  209 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4896 1777  109 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4897 1777 - 1778  209 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5207 1778 - 1781  203 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5207 1778 - 1781  203 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5207 1778 - 1781  203 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4898 1779 - 1780  294 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4899 1782  384 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5208 1782 - 1784  201 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5208 1782 - 1784  201 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5208 1782 - 1784  201 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4900 1783  268 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4901 1785  171 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5209 1785 - 1787  181 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5209 1785 - 1787  181 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5209 1785 - 1787  181 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5210 1788 - 1790  193 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5210 1788 - 1790  193 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5210 1788 - 1790  193 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4904 1789  245 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:4905 1791  228 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5211 1791 - 1793  220 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5211 1791 - 1793  220 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5211 1791 - 1793  220 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5212 1795 - 1796  210 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5212 1795 - 1796  210 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5212 1795 - 1796  210 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5213 1797 - 1798  212 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5213 1797 - 1798  212 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5213 1797 - 1798  212 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5213 1797 - 1798  212 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5214 1799 - 1801  241 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5214 1799 - 1801  241 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5214 1799 - 1801  241 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5214 1799 - 1801  241 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5215 1803 - 1804  196 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5215 1803 - 1804  196 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5215 1803 - 1804  196 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5215 1803 - 1804  196 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5216 1805 - 1806  193 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5216 1805 - 1806  193 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5216 1805 - 1806  193 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5216 1805 - 1806  193 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5217 1807 - 1809  207 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5217 1807 - 1809  207 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5217 1807 - 1809  207 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5217 1807 - 1809  207 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1959:1552 1807 - 1901  384 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5218 1811 - 1812  185 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5218 1811 - 1812  185 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5218 1811 - 1812  185 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5218 1811 - 1812  185 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5219 1813 - 1814  147 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5219 1813 - 1814  147 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5219 1813 - 1814  147 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5219 1813 - 1814  147 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5220 1815 - 1816  205 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5220 1815 - 1816  205 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5220 1815 - 1816  205 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5220 1815 - 1816  205 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5221 1817  114 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5221 1817  114 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5222 1818  85 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5222 1818  85 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5223 1819  90 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5223 1819  90 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5224 1820  95 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5224 1820  95 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5225 1821  84 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5225 1821  84 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5226 1822  88 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5226 1822  88 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5227 1823  141 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5227 1823  141 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5228 1824  144 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5228 1824  144 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5229 1825  88 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5229 1825  88 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5230 1826  91 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5230 1826  91 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5231 1827  129 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5231 1827  129 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5232 1828  132 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5232 1828  132 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5233 1829  108 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5233 1829  108 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5234 1830  114 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5234 1830  114 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5235 1831  82 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5235 1831  82 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5236 1832  81 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5236 1832  81 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5237 1833  76 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5237 1833  76 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5238 1834  86 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5238 1834  86 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5239 1835  91 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5239 1835  91 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5240 1836  83 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5240 1836  83 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5241 1837  83 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5241 1837  83 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5242 1838  160 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5242 1838  160 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5243 1839  122 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5243 1839  122 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5244 1840  118 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5244 1840  118 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5245 1841  82 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5245 1841  82 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5246 1842  83 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5246 1842  83 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5247 1843  82 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5247 1843  82 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5248 1844  62 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5248 1844  62 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5249 1845  79 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5249 1845  79 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5250 1846  88 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5250 1846  88 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5251 1847  90 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5251 1847  90 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5251 1847  90 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5252 1848  90 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5252 1848  90 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5252 1848  90 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5253 1849  90 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5253 1849  90 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5253 1849  90 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5254 1850  117 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5254 1850  117 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5254 1850  117 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5255 1851  105 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5255 1851  105 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5255 1851  105 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5256 1852  126 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5256 1852  126 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5256 1852  126 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5257 1853  121 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5257 1853  121 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5257 1853  121 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5258 1854  106 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5258 1854  106 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5258 1854  106 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5259 1855  124 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5259 1855  124 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5259 1855  124 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5260 1856  93 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5260 1856  93 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5260 1856  93 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5261 1857  120 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5261 1857  120 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5261 1857  120 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5262 1858  117 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5262 1858  117 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5262 1858  117 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1959:1552 1858 - 1911  384 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5263 1859  105 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5263 1859  105 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5263 1859  105 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5264 1860  80 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5264 1860  80 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5264 1860  80 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5265 1861  101 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5265 1861  101 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5265 1861  101 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5266 1862  98 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5266 1862  98 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5266 1862  98 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5267 1863  96 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5267 1863  96 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5267 1863  96 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5268 1864  82 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5268 1864  82 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5268 1864  82 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5269 1865  74 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5269 1865  74 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5269 1865  74 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5270 1866  89 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5270 1866  89 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5270 1866  89 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5271 1867  70 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5271 1867  70 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5271 1867  70 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5272 1868  91 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5272 1868  91 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5272 1868  91 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5273 1869  91 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5273 1869  91 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5273 1869  91 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5274 1870  87 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5274 1870  87 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5274 1870  87 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5275 1871  101 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5275 1871  101 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5275 1871  101 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5276 1872  72 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5276 1872  72 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5276 1872  72 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5277 1873  96 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5277 1873  96 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5277 1873  96 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5278 1874  109 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5278 1874  109 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5278 1874  109 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5279 1875  90 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5279 1875  90 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5279 1875  90 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5280 1876  113 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5280 1876  113 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5280 1876  113 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5281 1877  103 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5281 1877  103 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5281 1877  103 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5282 1878  92 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5282 1878  92 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5282 1878  92 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5283 1879  91 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5283 1879  91 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5283 1879  91 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5284 1880  83 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5284 1880  83 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5284 1880  83 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5285 1881  102 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5285 1881  102 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5285 1881  102 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5286 1882  105 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5286 1882  105 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5286 1882  105 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5287 1883  120 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5287 1883  120 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5287 1883  120 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5288 1884  126 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5288 1884  126 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5288 1884  126 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5289 1885  138 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5289 1885  138 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5289 1885  138 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5289 1885  138 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5290 1886  148 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5290 1886  148 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5290 1886  148 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5290 1886  148 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5291 1887  133 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5291 1887  133 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5291 1887  133 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5291 1887  133 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5292 1888  130 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5292 1888  130 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5292 1888  130 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5292 1888  130 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5293 1889  132 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5293 1889  132 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5293 1889  132 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5293 1889  132 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5294 1890  109 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5294 1890  109 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5294 1890  109 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5295 1891  146 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5295 1891  146 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5295 1891  146 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5295 1891  146 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5296 1892  199 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5296 1892  199 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5296 1892  199 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5296 1892  199 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5297 1893  142 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5297 1893  142 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5297 1893  142 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5298 1894  176 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5298 1894  176 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5298 1894  176 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5298 1894  176 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5299 1895  195 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5299 1895  195 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5299 1895  195 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5299 1895  195 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5300 1896  267 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5300 1896  267 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5300 1896  267 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5300 1896  267 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5301 1897  243 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5301 1897  243 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5301 1897  243 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5301 1897  243 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5302 1898  322 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5302 1898  322 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5302 1898  322 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5302 1898  322 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5303 1899  340 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5303 1899  340 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5303 1899  340 kr
Se: Borås rådhusrätt och magistrat 1954:5303 1899  340 kr
Borås rådhusrätt och magistrat 1955:4154 1953    37 kr

Alla volymer

ANTAL FÄRGBILDER

89 526 982

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet