Östersunds justitiariats arkiv

Östersunds justitiariats arkiv i Jämtlands län
LänJämtlands län
LandskapJämtland
ArkivtypJustitiariat
InformationI nådigt brev 29/12 1829 förordnades, att ett justitiariat skulle inrättas fr o m 1/8 1830. Justitiariatet skulle utöva den myndighet, som tillkom magistrat och rådstuvurätt i städer där kämnärsrätt saknades.
Justitiariatet indrogs emellertid redan 1836 genom nåd. cirk. till Svea Hovrätt 5/3 1836, och staden skulle därefter "på sätt före justitiariatets inrättande ägde rum, i juridiskt hänseende lyda under Brunflo häradsrätt, samt i övrigt med sin ordningsman och municipalstyrelse höra under konungens befallningshavande i Jämtlands län".
Vid sidan av justitiariatet sammanträdde givetvis även under denna period stadens innevånare (allmän rådstuga), och funnos även stadens äldste.
Justitiariatet uppehölls av:
Olof Lundquist, 1830-1835 (utnämnd 13/7 1830, död 30/4 1835). Gustaf Liljesköld, maj 1835-jan. 1836. Carl O Granbom, 1836 (förordnad 16/2, förordnandet upphörde 5/5 1836 enl. Svea Hovrätts brev).
Tiden 1836-1858.
Då justitiariatet upphörde år 1836, kom stadens administrativa och judiciella ställning att bli densamma som före 1830: staden hade varken magistrat eller rådstuvurätt, konungens befallningshavande avgjorde politi- och ekonomimål, medan Brunflo tingslags häradsrätt var den judiciella myndigheten.
Stadens egen styrelse fick dock en något fastare organisation än före 1830. 1838 utfärdade nämligen Kungl. Maj:t ett reglemente för Östersunds stad (Sv.Förf.Saml. 57/1838) och däri stadgades, att stadens ordningsman och de tio äldste skulle bilda en municipalstyrelse, som hade att handha stadens angelägenheter. För nya utgifter krävdes dock stadens samtliga röstägande innevånares hörande. För den ekonomiska förvaltningen tillsattes en drätselkommission och en stadskassör, för vissa byggnadsfrågor en byggnadsdirektion och för fattigvården en fattigvårdsstyrelse.
Byggnadsordning, brandordning och polisordning utfärdades också.
NADSE/ÖLA/11216
Volymer från Östersunds justitiariats arkiv
  Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Övrigt
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län Okänt   
Se: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   
Se: Östersunds justitiariats arkiv AII:1 1826 - 1839  116 kr
Östersunds justitiariats arkiv I:1 1828 - 1835    94 kr
Östersunds justitiariats arkiv AIV:1 1830 - 1833    43 kr
Östersunds justitiariats arkiv FI:1 1830 - 1834    52 kr
Östersunds justitiariats arkiv AI:1 1830 - 1835    350 kr
Östersunds justitiariats arkiv AI:2 1830 - 1835    87 kr
Östersunds justitiariats arkiv FIV:1 1830 - 1835    106 kr
Se: Östersunds justitiariats arkiv B:2 1830 - 1835  58 kr
Östersunds justitiariats arkiv E:1 1830 - 1835    91 kr
Se: Östersunds justitiariats arkiv AI:2 1830 - 1835  87 kr
Östersunds justitiariats arkiv B:2 1830 - 1835    58 kr
Östersunds justitiariats arkiv AII:1 1830 - 1836    116 kr
Östersunds justitiariats arkiv FIII:1 1830 - 1836    210 kr
Östersunds justitiariats arkiv AIII:1 1830 - 1836    181 kr
Se: Östersunds justitiariats arkiv B:1 1830 - 1836  70 kr
Östersunds justitiariats arkiv B:1 1830 - 1836    70 kr
Se: Östersunds justitiariats arkiv AIII:1 1831  181 kr
Östersunds justitiariats arkiv I:2 1831 - 1832    39 kr
Se: Östersunds borgerskap H:4 1831 - 1834  127 kr
Östersunds justitiariats arkiv G:1 1831 - 1834    39 kr
Se: Östersunds justitiariats arkiv B:1 1831 - 1835  70 kr
Östersunds justitiariats arkiv FII:1 1831 - 1835    240 kr
Se: Östersunds justitiariats arkiv AIII:1 1832  181 kr
Se: Östersunds justitiariats arkiv AII:1 1836  116 kr
Östersunds justitiariats arkiv AI:3 1836    53 kr
Se: Östersunds justitiariats arkiv AIII:1 1837  181 kr

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

89 525 813

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet