Västernorrlands läns landskontor

Västernorrlands läns landskontor i Västernorrlands län
LänVästernorrlands län
LandskapMedelpad, har tillhört: Ångermanland
ArkivtypLandskontor
InformationArkivförteckningen upprättades 1971 och omfattar hela perioden från Västernorrlands länsstyrelsens tillkomst 1762 fram till sektionsindelningens genomförande 1952. Uppbördssektion med egen arkivbildning inrättades
fr o m 1947. Material fr o m 1944 ingår häri. Arkivarie Lars Rumar har därvid svarat för den del som förvarades i landsarkivet dvs i huvudsak allt material från tiden före 1880. Arkivvårdaren Carl Hjalmar Lidblom har ordnat och förtecknat de i Västernorrlands läns landskontor förvarade delarna.
Vid förtecknandet har en fullständig samordning av de två arkivdelarna eftersträvats. Detta innebär att många serier, som har sin början i landsarkivet direkt fortsätter på landskontoret. Gränsen mellan de två delarna har i arkivförteckningen markerats med ett blyertsstreck. Serier, som helt saknar sådan markering, förvaras i sin helhet på landskontoret.
Samordningen av ordnings- och förteckningsarbetena har givetvis inneburit vissa svårigheter. Förtecknings- och redovisningsprinciper är sällan helt lika hos två arkivordnare. Även om åtskilligt arbete lagts ner på att få samstämmighet har det säkert inte varit möjligt att undgå vissa inkonsekvenser. Det bör också betonas, att det rör sig om ett stort arkiv, att arbetet, särskilt mot slutet, måst forceras mer än vad som kanske varit helt nyttigt. Forskaren bedes därför ha överseende med, att ett och annat fel kan ha insmugit sig.
Vid användandet av arkivförteckningen bör beaktas, att handlingar från tiden före länets tillkomst 1762 i regel ingår i Gävleborgs läns landskontors arkiv (vissa arkivalier överfördes dock vid bildandet av Västernorrlands län). Före 1810 ingick Jämtland i länet, medan Härjedalen tillhörde Gävleborgs län. Vid Jämtlands läns tillkomst 1810 överfördes en del arkivalier till den nya länsstyrelsen, se Fört. I:67/1990 i exp "Jämtlands läns landskontor", men stor del lämnades kvar i Västernorrlands läns landskontors arkiv.
NADSE/HLA/1030004
Volymer från Västernorrlands läns landskontor
  Mantalslängder
Jordeböcker
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Mantalslängder
Se: Västernorrlands läns landskontor GIIIa:1 1580  386 kr
Se: Västernorrlands läns landskontor GIIIa:1 1607  386 kr
Se: Västernorrlands läns landskontor EIb:1 1695  757 kr
Se: Västernorrlands läns landskontor EIb:10 1735  580 kr
Se: Västernorrlands läns landskontor EIb:15 1751  857 kr
Se: Västernorrlands läns landskontor EIb:16 1752  896 kr
Se: Västernorrlands läns landskontor EIb:19 1754  845 kr
Se: Västernorrlands läns landskontor EIb:21 1756  1063 kr
Se: Västernorrlands läns landskontor EIb:22a 1757  754 kr
Se: Västernorrlands läns landskontor EIb:23 1758  638 kr
Se: Västernorrlands läns landskontor EIb:24 1759  799 kr
Se: Västernorrlands läns landskontor EIb:26 1761  892 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:1 1762    208 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:2 1763    216 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:3 1764    216 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:4 1765    178 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:5 1766    252 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:6 1767    320 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:7 1768    304 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:8 1769    337 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:9 1770    348 kr
Se: Västernorrlands läns landskontor EIb:44 1771  618 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:10 1772    360 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:11 1773    366 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:12 1774    368 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:13 1775    363 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:14 1776    366 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:15 1777    370 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:16 1778    370 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:17 1779    378 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:18 1780    381 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:19 1781    386 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:20 1782    394 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:21 1783    389 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:22 1784    404 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:23 1785    394 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:24 1786    397 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:25 1787    397 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:26 1788    399 kr
Jordeböcker
Västernorrlands läns landskontor GIIIa:1 1550 - 1679    386 kr
Övrigt
Västernorrlands läns landskontor EIb:1 1679 - 1695    757 kr
Västernorrlands läns landskontor EIb:10 1735    580 kr
Västernorrlands läns landskontor EIb:15 1751    857 kr
Västernorrlands läns landskontor EIb:16 1752    896 kr
Västernorrlands läns landskontor EIb:19 1754    845 kr
Västernorrlands läns landskontor EIb:21 1756    1063 kr
Västernorrlands läns landskontor EIb:22a 1757    754 kr
Västernorrlands läns landskontor EIb:23 1758    638 kr
Västernorrlands läns landskontor EIb:24 1759    799 kr
Västernorrlands läns landskontor EIb:25 1760    588 kr
Västernorrlands läns landskontor EIb:26 1761    892 kr
Västernorrlands läns landskontor EIb:44 1771    618 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:27 1789    451 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:28 1790    417 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:29 1791    433 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:30 1792    405 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:31 1793    381 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:32 1794    400 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:33 1795    403 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:34 1796    391 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:35 1797    395 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:36 1798    387 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:37 1799    402 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:38a 1800    204 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:38b 1800    221 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:39 1801    471 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:40 1802    692 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:41 1803    723 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:42 1804    777 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:43 1805    889 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:44 1806    553 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:45 1806    485 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:46 1807    926 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:47 1808    1214 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:48a 1809    289 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:48b 1809    279 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:48c 1809    394 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:48d 1809    385 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:49 1810    982 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:50 1811    971 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:51 1812    981 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:52a 1813    267 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:52b 1813    362 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:52c 1813    417 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:53 1814    1013 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:54 1815    894 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:55a 1816    351 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:55b 1816    346 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:55c 1816    414 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:56 1817    1058 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:57 1818    960 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:58 1819    1137 kr
Västernorrlands läns landskontor EIII:59 1820    1065 kr

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

89 456 879

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet