Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län i Västmanlands län
LänVästmanlands län
LandskapUppland, har tillhört: Södermanland, Västmanland
ArkivtypHovrätt
InformationSvea Hovrätt inrättades genom rättegångsordinantian den 10 februari 1614. Hovrättens fiskal, Advokatfiskalen, hade till uppgift att anställa åtal i de av hovrätten direkt upptagna målen, han fick dessutom efter hand ansvaret för en rad administrativa frågor. År 1595 beslöts att underrrätternas domböcker skulle sändas in till Kungl. Maj:t för granskning. Hovrätterna övertog från 1614 denna granskning som gav upphov till serierna av s.k. renoverade domböcker och småprotokoll, vilket således är avskrifter av underrätternas domböcker och småprotokoll. Dessa renovationsserier har arkiverats i advokatfiskalens arkiv. Från 1849 begräsades renovationerna till mål som gällde ägande- och nyttjanderätt, arv och testamenten. Avskrifterna av domarna i brottmål gjordes således inte senare.

I allmänhet är serierna av renoverade domböcker och småprotokoll bevarade i högre utsträckning än origanal- (koncept-) exemplaren, det gäller särskilt de äldre årgångarna fram till anrdra hälften av 1700-talet. Efter 1849 är således endast konceptdomböckerna fullständiga.

Att hitta i materialet:
Inmatningen och länkningen av de renoverade domböckerna i Svea Hovrätts arkiv är gjord med utgångspunkt i förteckningen i Nationella Arkivdatabasen, NAD. Materialet är mycket omfattande, varför vi valt att göra en "underarkivbildare" för respektive län.

Förteckningen i NAD har flera brister. Många gånger står det bara XX län nr XX, utan att det framgår att volymen innehåller protokoll även från andra län. I häradsrätternas volymer kan det dessutom ingå protkoll från rådhusrätterna utan att detta framgår av förteckningen.

För att det ska bli enklare att orientera sig i materialet har vi därför fotograferat av de äldre arkivförteckningar på kort som förvaras vid Riksarkivet (se volymerna för vilka vi har angett Arkivförteckning som volymtyp). Förteckningarna för häradsrätter är uppställda härad för härad, och här framgår även om protokollen för ett visst år skulle ingå i böckerna för ett annat län. Det finns även en arkivförteckning över rådhusrätters domböcker som ingår i häradsrätternas volymer, uppställd stad för stad. Titta i denna förteckning om du i EXIe serien inte kan återfinna önskat årtal för en viss stad.
NADSE/RA/42042202
Volymer från Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län
  Arkivförteckningar
Domböcker
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Arkivförteckningar
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:1 - 1849  189 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län ArkivförteckningVästm:1 - 1865    81 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län ArkivförteckningVästm:2 - 1865    138 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län ArkivförteckningVästm:3 - 1865    132 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:3 Okänt  209 kr
Domböcker
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIa:12 1591 - 1679    1096 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2251 1593 - 1632    180 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2252 1593 - 1632    243 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2253 1593 - 1632    108 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2254 1593 - 1632    172 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2249 1599 - 1627    183 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2250 1599 - 1627    219 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXId:1073 1613 - 1634    602 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIa:2 1622 - 1624    60 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2255 1632 - 1634    127 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:5 1634 - 1636  129 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2256 1635    251 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2257 1638    65 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:3 1639  207 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2260 1639 - 1691    133 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:4 1640 - 1645  193 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2258 1641    82 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXId:1074 1641 - 1642    64 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2259 1642    76 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2261 1643 - 1646    59 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:6 1643 - 1651  296 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXId:894 1645  99 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2262 1648 - 1698    342 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2263 1649 - 1650    509 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2725 1651 - 1653  322 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2727 1652 - 1655  430 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2264 1653 - 1655    349 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIa:1 1654 - 1669  339 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2265 1656    318 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2729 1656 - 1658  473 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2266 1657    315 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2267 1658    334 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2268 1659    385 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2269 1660    327 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2270 1661    591 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2730 1662  371 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2271 1662    345 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2731 1663  337 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2732 1663  390 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:9 1665  212 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIa:10 1666 - 1671  70 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2272 1668    453 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2733 1669  373 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2273 1669    446 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2734 1670  351 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2274 1670    88 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2275 1671    384 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2276 1671    390 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2735 1672  427 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2277 1672    576 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2740 1672 - 1679  513 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2736 1673  461 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2278 1673    622 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2737 1674  509 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2279 1674    454 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2280 1675    429 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2281 1675 - 1676    520 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2741 1678  390 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2282 1678    455 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2742 1679  455 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2283 1679    478 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2284 1680    738 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2285 1680 - 1681    712 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIa:13 1681 - 1687  424 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2286 1682    648 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2287 1683    183 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2288 1684    336 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXId:1075 1684 - 1685    474 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIa:17 1687    453 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXId:1076 1687    504 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2289 1687    438 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXId:1077 1688    513 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXId:1078 1689    487 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2290 1689    430 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIa:20 1689 - 1698  882 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2750 1690  653 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:21 1690  399 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXId:1079 1690    556 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2291 1690    504 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2292 1690    61 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIa:18 1691 - 1697  706 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2293 1692    897 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXId:1 1692 - 1697    259 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2756 1694  615 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:22 1694  422 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2294 1694    909 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXId:1080 1694 - 1696    357 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2295 1694 - 1696    113 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2296 1695    555 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2758 1696  682 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2759 1696  871 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2297 1696    731 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIa:27 1697    478 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2298 1697    637 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXId:1081 1697 - 1698    507 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXId:675 1697 - 1699    407 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2299 1698    602 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIa:28 1698 - 1699  194 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXId:2 1698 - 1699    415 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2300 1699    523 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2301 1699 - 1700    582 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXId:1082 1699 - 1701    567 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIa:30 1700  245 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2302 1700    424 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXId:3 1700 - 1701    436 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXId:676 1700 - 1701    251 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2303 1701    339 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2304 1702    79 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2305 1702    1001 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXId:1083 1702 - 1705    513 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXId:4 1703    305 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2306 1703    739 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2307 1703    336 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2309 1703 - 1704    582 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXId:440 1703 - 1705    339 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXId:677 1703 - 1705    520 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2308 1704    615 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gotlands län EXIa:36 1705   
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXId:5 1705    171 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2310 1705    354 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2311 1705    315 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2312 1706    345 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2313 1706    428 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXId:6 1706 - 1708    402 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXId:441 1706 - 1708    368 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXId:678 1706 - 1708    405 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXId:1084 1706 - 1709    436 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2314 1707    348 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2315 1707    432 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2316 1708    360 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2317 1708    409 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2318 1709    624 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXId:7 1709 - 1711    422 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXId:442 1709 - 1711    365 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXId:679 1709 - 1711    469 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2319 1710    358 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2320 1710    382 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXId:1085 1710 - 1713    618 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2486 1772    640 kr
Övrigt
Se: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   

ANTAL FÄRGBILDER

90 023 025

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet