Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län i Örebro län
LänÖrebro län
LandskapVärmland, har tillhört: Västmanland, Närke
ArkivtypHovrätt
InformationSvea Hovrätt inrättades genom rättegångsordinantian den 10 februari 1614. Hovrättens fiskal, Advokatfiskalen, hade till uppgift att anställa åtal i de av hovrätten direkt upptagna målen, han fick dessutom efter hand ansvaret för en rad administrativa frågor. År 1595 beslöts att underrrätternas domböcker skulle sändas in till Kungl. Maj:t för granskning. Hovrätterna övertog från 1614 denna granskning som gav upphov till serierna av s.k. renoverade domböcker och småprotokoll, vilket således är avskrifter av underrätternas domböcker och småprotokoll. Dessa renovationsserier har arkiverats i advokatfiskalens arkiv. Från 1849 begräsades renovationerna till mål som gällde ägande- och nyttjanderätt, arv och testamenten. Avskrifterna av domarna i brottmål gjordes således inte senare.

I allmänhet är serierna av renoverade domböcker och småprotokoll bevarade i högre utsträckning än origanal- (koncept-) exemplaren, det gäller särskilt de äldre årgångarna fram till anrdra hälften av 1700-talet. Efter 1849 är således endast konceptdomböckerna fullständiga.

Att hitta i materialet:
Inmatningen och länkningen av de renoverade domböckerna i Svea Hovrätts arkiv är gjord med utgångspunkt i förteckningen i Nationella Arkivdatabasen, NAD. Materialet är mycket omfattande, varför vi valt att göra en "underarkivbildare" för respektive län.

Förteckningen i NAD har flera brister. Många gånger står det bara XX län nr XX, utan att det framgår att volymen innehåller protokoll även från andra län. I häradsrätternas volymer kan det dessutom ingå protkoll från rådhusrätterna utan att detta framgår av förteckningen.

För att det ska bli enklare att orientera sig i materialet har vi därför fotograferat av de äldre arkivförteckningar på kort som förvaras vid Riksarkivet (se volymerna för vilka vi har angett Arkivförteckning som volymtyp). Förteckningarna för häradsrätter är uppställda härad för härad, och här framgår även om protokollen för ett visst år skulle ingå i böckerna för ett annat län. Det finns även en arkivförteckning över rådhusrätters domböcker som ingår i häradsrätternas volymer, uppställd stad för stad. Titta i denna förteckning om du i EXIe serien inte kan återfinna önskat årtal för en viss stad.
NADSE/RA/42042202
Volymer från Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län
  Arkivförteckningar
Domböcker
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Arkivförteckningar
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län ArkivförteckningÖb:1 - 1845    192 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län ArkivförteckningÖb:2 - 1845    180 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:1 - 1849  189 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:3 Okänt  209 kr
Domböcker
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1774 1603 - 1620    390 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1776 1612 - 1630    206 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1775 1622 - 1625    205 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:4 1627 - 1631  193 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1777 1631 - 1632    135 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1779 1631 - 1632    47 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1778 1632    103 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1780 1633    93 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1781 1636 - 1637    365 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2722 1636 - 1641  456 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1782 1637 - 1639    256 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:3 1639  207 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1783 1639    415 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1784 1641 - 1644    244 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXId:1143 1642 - 1694    348 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1785 1645    486 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1786 1645 - 1646    598 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1787 1647    483 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1788 1649 - 1650    463 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1789 1650 - 1652    531 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2727 1652 - 1655  430 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1790 1652 - 1655    420 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIa:1 1654 - 1671  339 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1791 1656    313 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1792 1658    377 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1793 1659    399 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1794 1660    410 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1795 1661    485 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1796 1662    523 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2731 1663  337 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2732 1663  390 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1797 1663    552 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1798 1664    542 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1799 1665    495 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:9 1666  212 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1800 1666    541 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1801 1667    546 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1802 1670    669 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1803 1672    572 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2740 1672 - 1679  513 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1804 1673    577 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1805 1674    631 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:11 1674 - 1678  718 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1806 1675    642 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1807 1676    575 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1808 1678    609 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1809 1680    597 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIa:13 1680 - 1688  424 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1810 1681    631 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1811 1682    787 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1812 1683    497 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1813 1684    538 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1814 1684    519 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1815 1685    1047 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1816 1686    581 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1817 1687    283 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1818 1688    702 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:21 1690  399 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1819 1690    710 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1820 1691    668 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1821 1692    710 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1822 1696    718 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1823 1697    192 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1824 1697    760 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXId:536 1697 - 1698    476 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXId:1144 1697 - 1704    486 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXId:479 1697 - 1706    510 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1825 1698    704 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1826 1699    794 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXId:54 1699 - 1709    402 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1827 1700    526 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1828 1700    172 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXId:537 1700 - 1703    377 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1829 1701    1041 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1830 1702    585 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1831 1702    942 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1832 1703    1150 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1833 1704    738 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1834 1704    452 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXId:538 1704 - 1709    440 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1835 1705    589 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXId:1145 1705 - 1706    403 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1836 1706    561 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1837 1707    541 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXId:1146 1707 - 1708    413 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXId:480 1707 - 1723    553 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXId:539 1708    301 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1838 1708    532 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXId:540 1709    331 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1839 1709    444 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXId:1147 1709 - 1710    422 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1840 1710    528 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXId:541 1710 - 1712    314 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXId:55 1710 - 1723    295 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1841 1711    358 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1842 1712    238 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1843 1713    432 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1844 1714    415 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1845 1715    492 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1846 1716    519 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1847 1717    838 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1848 1718    789 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1849 1719    770 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1850 1720    1123 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1851 1721    1081 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1852 1722    631 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1853 1723    250 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1854 1723    426 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1855 1724    1108 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXId:1152 1724 - 1725    1202 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1857 1725    510 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXId:56 1726 - 1731    286 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:2144 1822    430 kr
Övrigt
Se: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

90 341 584

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet