Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län i Uppsala län
LänUppsala län
LandskapUppland
ArkivtypHovrätt
InformationSvea Hovrätt inrättades genom rättegångsordinantian den 10 februari 1614. Hovrättens fiskal, Advokatfiskalen, hade till uppgift att anställa åtal i de av hovrätten direkt upptagna målen, han fick dessutom efter hand ansvaret för en rad administrativa frågor. År 1595 beslöts att underrrätternas domböcker skulle sändas in till Kungl. Maj:t för granskning. Hovrätterna övertog från 1614 denna granskning som gav upphov till serierna av s.k. renoverade domböcker och småprotokoll, vilket således är avskrifter av underrätternas domböcker och småprotokoll. Dessa renovationsserier har arkiverats i advokatfiskalens arkiv. Från 1849 begräsades renovationerna till mål som gällde ägande- och nyttjanderätt, arv och testamenten. Avskrifterna av domarna i brottmål gjordes således inte senare.

I allmänhet är serierna av renoverade domböcker och småprotokoll bevarade i högre utsträckning än origanal- (koncept-) exemplaren, det gäller särskilt de äldre årgångarna fram till anrdra hälften av 1700-talet. Efter 1849 är således endast konceptdomböckerna fullständiga.

Att hitta i materialet:
Inmatningen och länkningen av de renoverade domböckerna i Svea Hovrätts arkiv är gjord med utgångspunkt i förteckningen i Nationella Arkivdatabasen, NAD. Materialet är mycket omfattande, varför vi valt att göra en "underarkivbildare" för respektive län.

Förteckningen i NAD har flera brister. Många gånger står det bara XX län nr XX, utan att det framgår att volymen innehåller protokoll även från andra län. I häradsrätternas volymer kan det dessutom ingå protkoll från rådhusrätterna utan att detta framgår av förteckningen.

För att det ska bli enklare att orientera sig i materialet har vi därför fotograferat av de äldre arkivförteckningar på kort som förvaras vid Riksarkivet (se volymerna för vilka vi har angett Arkivförteckning som volymtyp). Förteckningarna för häradsrätter är uppställda härad för härad, och här framgår även om protokollen för ett visst år skulle ingå i böckerna för ett annat län. Det finns även en arkivförteckning över rådhusrätters domböcker som ingår i häradsrätternas volymer, uppställd stad för stad. Titta i denna förteckning om du i EXIe serien inte kan återfinna önskat årtal för en viss stad.
NADSE/RA/42042202
Volymer från Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län
  Arkivförteckningar
Domböcker
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Arkivförteckningar
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län ArkivförteckningUpps:1 - 1845    160 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län ArkivförteckningUpps:2 - 1845    108 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:1 - 1849  189 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:3 Okänt  209 kr
Domböcker
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:642 1548 - 1633    307 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:643 1548 - 1634    414 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:644 1605 - 1634    364 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:645 1605 - 1634    382 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:646 1610 - 1611    110 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:3 1625 - 1639    207 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:4 1627 - 1645    193 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:5 1630 - 1636    129 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXId:894 1634 - 1645    99 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:647 1638    294 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:651 1640 - 1642    209 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:650 1640 - 1662    118 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:648 1642    431 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:649 1642 - 1646    391 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:6 1643 - 1652    296 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:652 1645    117 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:653 1647 - 1648    396 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:654 1649    273 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:655 1650 - 1651    604 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:7 1654 - 1659    276 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:656 1660    368 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:8 1661 - 1663    315 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:657 1663    439 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:9 1663 - 1666    212 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:658 1664    508 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:659 1665    166 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:660 1665    344 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:661 1666    555 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:662 1666 - 1667    696 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:11 1667 - 1679    718 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:663 1668    191 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXId:895 1668    257 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:664 1668 - 1669    420 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:665 1669    510 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:666 1669 - 1670    553 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:667 1670    514 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:668 1671    379 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:669 1671    462 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:670 1672    411 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:671 1672 - 1674    103 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:672 1672 - 1674    177 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:673 1673    496 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:674 1673    538 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:675 1673 - 1676    698 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:676 1674    574 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:677 1675    563 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:678 1676    440 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:679 1676    475 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:680 1677    481 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:681 1677    374 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:682 1678    587 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:683 1678    621 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:684 1679    659 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:685 1679    494 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:686 1680    568 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:687 1680    541 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:688 1681    471 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:689 1681    481 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:15 1681 - 1684    565 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:690 1682    546 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:691 1683    525 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:692 1683    576 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:4 1684  393 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:3 1684  353 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:693 1685    715 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:694 1685    752 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:16 1685 - 1686    30 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:5 1686  804 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:695 1686    676 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:696 1688    760 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:697 1688 - 1689    54 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:698 1689    684 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:19 1689 - 1694    837 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXId:896 1689 - 1694    820 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:22 1689 - 1696    422 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:21 1690    399 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:699 1690    510 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:700 1690    519 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:701 1691    548 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:702 1691    660 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:703 1692    921 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:704 1693 - 1694    88 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:23 1694    175 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:24 1694 - 1695    279 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:705 1695    588 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:706 1696    726 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:707 1696    791 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:708 1697    652 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:709 1697    706 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:26 1697 - 1699    354 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:710 1698    969 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:711 1698    787 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:712 1699    778 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:713 1699    946 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:714 1700    816 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:715 1700    783 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:716 1701    800 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:717 1701    505 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXId:71 1701 - 1719    460 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:14 1702  418 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:718 1702    900 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:719 1703    906 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:720 1704    492 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:721 1704    194 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXId:897 1704 - 1705    354 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXId:1202 1704 - 1732    438 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXId:1210 1704 - 1769    326 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:722 1705    626 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:723 1706    459 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:724 1706    286 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXId:898 1706    212 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:725 1707    217 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:726 1707    271 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:727 1707    231 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXId:899 1707 - 1709    653 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:728 1708    251 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:729 1708    386 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:730 1708    271 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:731 1709    282 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:732 1709    263 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:733 1709    258 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:734 1710    482 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:735 1710    157 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXId:900 1710    217 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:736 1711    225 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:739 1712    418 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:741 1713    477 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:742 1713    354 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:743 1714    468 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:747 1717    574 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIa:48 1719  453 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:752 1720    958 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:756 1724    1038 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:761 1726    223 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:762 1726    216 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:763 1727    487 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:764 1727    364 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:771 1731    392 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:772 1731    421 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:774 1732    393 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:779 1735    384 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:781 1735    235 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:784 1736    236 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:787 1737    218 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:790 1738    302 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:793 1739    229 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:795 1740    688 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:798 1741    287 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:801 1742    399 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:803 1743    692 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:805 1744    607 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:808 1745    393 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:810 1746    701 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:813 1747    566 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:854 1759    643 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:871 1764    730 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:874 1765    464 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:891 1772    602 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:894 1773    723 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:900 1775    534 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:903 1776    591 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:911 1779    502 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:916 1781    503 kr
Övrigt
Se: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

90 354 915

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet