Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län i Södermanlands län
LänSödermanlands län
LandskapSödermanland
ArkivtypHovrätt
InformationSvea Hovrätt inrättades genom rättegångsordinantian den 10 februari 1614. Hovrättens fiskal, Advokatfiskalen, hade till uppgift att anställa åtal i de av hovrätten direkt upptagna målen, han fick dessutom efter hand ansvaret för en rad administrativa frågor. År 1595 beslöts att underrrätternas domböcker skulle sändas in till Kungl. Maj:t för granskning. Hovrätterna övertog från 1614 denna granskning som gav upphov till serierna av s.k. renoverade domböcker och småprotokoll, vilket således är avskrifter av underrätternas domböcker och småprotokoll. Dessa renovationsserier har arkiverats i advokatfiskalens arkiv. Från 1849 begräsades renovationerna till mål som gällde ägande- och nyttjanderätt, arv och testamenten. Avskrifterna av domarna i brottmål gjordes således inte senare.

I allmänhet är serierna av renoverade domböcker och småprotokoll bevarade i högre utsträckning än origanal- (koncept-) exemplaren, det gäller särskilt de äldre årgångarna fram till anrdra hälften av 1700-talet. Efter 1849 är således endast konceptdomböckerna fullständiga.

Att hitta i materialet:
Inmatningen och länkningen av de renoverade domböckerna i Svea Hovrätts arkiv är gjord med utgångspunkt i förteckningen i Nationella Arkivdatabasen, NAD. Materialet är mycket omfattande, varför vi valt att göra en "underarkivbildare" för respektive län.

Förteckningen i NAD har flera brister. Många gånger står det bara XX län nr XX, utan att det framgår att volymen innehåller protokoll även från andra län. I häradsrätternas volymer kan det dessutom ingå protkoll från rådhusrätterna utan att detta framgår av förteckningen.

För att det ska bli enklare att orientera sig i materialet har vi därför fotograferat av de äldre arkivförteckningar på kort som förvaras vid Riksarkivet (se volymerna för vilka vi har angett Arkivförteckning som volymtyp). Förteckningarna för häradsrätter är uppställda härad för härad, och här framgår även om protokollen för ett visst år skulle ingå i böckerna för ett annat län. Det finns även en arkivförteckning över rådhusrätters domböcker som ingår i häradsrätternas volymer, uppställd stad för stad. Titta i denna förteckning om du i EXIe serien inte kan återfinna önskat årtal för en viss stad.
NADSE/RA/42042202
Volymer från Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län
  Arkivförteckningar
Domböcker
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Arkivförteckningar
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län ArkivförteckningSödm:1 - 1845    124 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län ArkivförteckningSödm:2 - 1845    160 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:1 - 1849  189 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:3 Okänt  209 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:4 1681  39 kr
Domböcker
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIe:1102 1591 - 1624    469 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIe:1103 1605 - 1626    105 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIa:1 1620 - 1671    339 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIe:1104 1622 - 1634    395 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIe:1105 1624 - 1634    354 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:4 1627 - 1643  193 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:3 1633 - 1638  207 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:5 1635 - 1636  129 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1781 1636 - 1637  365 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1783 1639  415 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIe:1106 1640    333 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIe:1108 1641 - 1643    267 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXId:579 1641 - 1686    260 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIe:1109 1643    102 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIe:1110 1643    139 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1785 1645  486 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1786 1645 - 1646  598 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1787 1647  483 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:6 1647 - 1652  296 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIe:1111 1648    128 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1788 1649 - 1650  463 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1789 1650 - 1652  531 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIe:1112 1653 - 1654    333 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIe:1113 1655 - 1656    342 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1792 1658  377 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1793 1659  399 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1794 1660  410 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1795 1661  485 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1796 1662  523 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1797 1663  552 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1798 1664  542 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:9 1664 - 1666  212 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1799 1665  495 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1800 1666  541 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIa:10 1666 - 1671    70 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1801 1667  546 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:11 1667 - 1671  718 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIe:1114 1668    75 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1802 1670  669 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIe:1115 1671    376 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1803 1672  572 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIa:12 1672 - 1676  1096 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1804 1673  577 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1805 1674  631 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1806 1675  642 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1807 1676  575 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1812 1676 - 1683  497 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1808 1678  609 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIa:13 1678 - 1687    424 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1809 1680  597 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1810 1681  631 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1811 1682  787 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIe:1116 1683    525 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1813 1684  538 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1814 1684  519 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1815 1685  1047 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIe:1117 1686    179 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIa:17 1687  453 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIe:1118 1687    246 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIe:1119 1687    186 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIe:1120 1688    586 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIa:18 1688 - 1698    706 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIa:20 1689 - 1698    882 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:21 1690  399 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIe:1121 1690    88 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXId:853 1692 - 1710    400 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIe:1122 1695    112 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXId:867 1695 - 1735    453 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:22 1696  422 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIe:1123 1696    331 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXId:581 1696 - 1697    333 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIe:1124 1697    270 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXId:729 1697 - 1707    291 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXId:95 1697 - 1710    455 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIe:1125 1698    345 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXId:582 1698 - 1699    348 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIe:1126 1699    421 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXId:522 1699 - 1725    298 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIa:30 1700    245 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIe:1127 1700    301 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXId:583 1700 - 1701    271 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIe:1128 1700 - 1706    511 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1830 1702  585 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1832 1703  1150 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXId:584 1703 - 1705    427 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1833 1704  738 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIe:1129 1705    398 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIe:1130 1706    548 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIe:1131 1707    453 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIe:1132 1707    330 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXId:585 1707 - 1708    298 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIe:1133 1708    715 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIe:1134 1708    412 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXId:730 1708 - 1710    409 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXId:586 1709    215 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIe:1135 1709    651 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIe:1136 1709    339 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIe:1137 1710    276 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIe:1138 1710    344 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXId:587 1710 - 1712    336 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIe:1144 1714    451 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIe:1146 1715    608 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIa:48 1719  453 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIe:1151 1720    648 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIe:1158 1725    524 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIe:1168 1730    349 kr
Övrigt
Se: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

90 023 025

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet