Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län i Kopparbergs län
LänKopparbergs län
LandskapDalarna
ArkivtypHovrätt
InformationSvea Hovrätt inrättades genom rättegångsordinantian den 10 februari 1614. Hovrättens fiskal, Advokatfiskalen, hade till uppgift att anställa åtal i de av hovrätten direkt upptagna målen, han fick dessutom efter hand ansvaret för en rad administrativa frågor. År 1595 beslöts att underrrätternas domböcker skulle sändas in till Kungl. Maj:t för granskning. Hovrätterna övertog från 1614 denna granskning som gav upphov till serierna av s.k. renoverade domböcker och småprotokoll, vilket således är avskrifter av underrätternas domböcker och småprotokoll. Dessa renovationsserier har arkiverats i advokatfiskalens arkiv. Från 1849 begräsades renovationerna till mål som gällde ägande- och nyttjanderätt, arv och testamenten. Avskrifterna av domarna i brottmål gjordes således inte senare.

I allmänhet är serierna av renoverade domböcker och småprotokoll bevarade i högre utsträckning än origanal- (koncept-) exemplaren, det gäller särskilt de äldre årgångarna fram till anrdra hälften av 1700-talet. Efter 1849 är således endast konceptdomböckerna fullständiga.

Att hitta i materialet:
Inmatningen och länkningen av de renoverade domböckerna i Svea Hovrätts arkiv är gjord med utgångspunkt i förteckningen i Nationella Arkivdatabasen, NAD. Materialet är mycket omfattande, varför vi valt att göra en "underarkivbildare" för respektive län.

Förteckningen i NAD har flera brister. Många gånger står det bara XX län nr XX, utan att det framgår att volymen innehåller protokoll även från andra län. I häradsrätternas volymer kan det dessutom ingå protkoll från rådhusrätterna utan att detta framgår av förteckningen.

För att det ska bli enklare att orientera sig i materialet har vi därför fotograferat av de äldre arkivförteckningar på kort som förvaras vid Riksarkivet (se volymerna för vilka vi har angett Arkivförteckning som volymtyp). Förteckningarna för häradsrätter är uppställda härad för härad, och här framgår även om protokollen för ett visst år skulle ingå i böckerna för ett annat län. Det finns även en arkivförteckning över rådhusrätters domböcker som ingår i häradsrätternas volymer, uppställd stad för stad. Titta i denna förteckning om du i EXIe serien inte kan återfinna önskat årtal för en viss stad.
NADSE/RA/42042202
Volymer från Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län
  Arkivförteckningar
Domböcker
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Arkivförteckningar
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län ArkivförteckningKop:1 - 1845    188 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:1 - 1849  189 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län ArkivförteckningKop:2 - 1865    136 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:3 Okänt  209 kr
Domböcker
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIa:12 1591 - 1679  1096 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2720 1602 - 1642    685 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXId:316 1614 - 1683    94 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2722 1636 - 1641    456 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2723 1638    94 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2728 1642 - 1656    205 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXId:782 1644 - 1688    47 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2721 1646    471 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:6 1646 - 1648  296 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXId:110 1648    67 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2724 1648    140 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2725 1651 - 1653    322 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2726 1651 - 1653    166 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2727 1652 - 1655    430 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2729 1656 - 1658    473 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2728 1661  205 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2730 1661  371 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2730 1662    371 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2731 1663    337 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2732 1663    390 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2733 1669    373 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2734 1670    351 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2735 1672    427 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2738 1672 - 1675    447 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2740 1672 - 1679    513 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2736 1673    461 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2737 1674    509 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2739 1675 - 1677    519 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2741 1678    390 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2742 1679    455 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXId:111 1683    98 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2743 1683    298 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2744 1684    55 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2745 1685 - 1686    624 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2746 1686    622 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2747 1687    677 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2748 1688    777 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIa:18 1688 - 1697  706 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2749 1689    722 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2750 1690    653 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2751 1691    709 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2752 1692    726 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2753 1693    509 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2754 1693    310 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2755 1694    819 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2756 1695    615 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2757 1695    454 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2758 1696    682 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2759 1696    871 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIa:27 1697  478 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2760 1697    564 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2761 1697    764 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXId:783 1697 - 1729    229 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2762 1698    268 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2763 1698    743 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIa:28 1698 - 1699  194 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXId:112 1698 - 1699    432 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXId:317 1698 - 1699    277 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2764 1699    292 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2765 1699    788 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIa:30 1700  245 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2766 1700    213 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2767 1700    638 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXId:113 1700 - 1701    444 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXId:318 1700 - 1703    349 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2768 1701    247 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2769 1701    775 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2770 1702    400 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2771 1702    395 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXId:114 1702 - 1703    414 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2772 1703    505 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2773 1704    217 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2774 1704    522 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXId:115 1704 - 1705    447 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXId:319 1704 - 1706    462 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2775 1705    233 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2776 1705    470 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2777 1706    287 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2778 1706    450 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXId:116 1706 - 1707    580 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2779 1707    277 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2780 1707    477 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXId:320 1707 - 1709    361 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2781 1708    358 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2782 1708    445 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXId:117 1708 - 1709    553 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2783 1709    308 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2784 1709    514 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2785 1710    482 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2786 1710    468 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXId:118 1710 - 1711    601 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXId:321 1710 - 1716    532 kr
Övrigt
Se: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

89 508 445

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet