Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län i Gävleborgs län
LänGävleborgs län
LandskapHälsingland, har tillhört: Gästrikland
ArkivtypHovrätt
InformationSvea Hovrätt inrättades genom rättegångsordinantian den 10 februari 1614. Hovrättens fiskal, Advokatfiskalen, hade till uppgift att anställa åtal i de av hovrätten direkt upptagna målen, han fick dessutom efter hand ansvaret för en rad administrativa frågor. År 1595 beslöts att underrrätternas domböcker skulle sändas in till Kungl. Maj:t för granskning. Hovrätterna övertog från 1614 denna granskning som gav upphov till serierna av s.k. renoverade domböcker och småprotokoll, vilket således är avskrifter av underrätternas domböcker och småprotokoll. Dessa renovationsserier har arkiverats i advokatfiskalens arkiv. Från 1849 begräsades renovationerna till mål som gällde ägande- och nyttjanderätt, arv och testamenten. Avskrifterna av domarna i brottmål gjordes således inte senare.

I allmänhet är serierna av renoverade domböcker och småprotokoll bevarade i högre utsträckning än origanal- (koncept-) exemplaren, det gäller särskilt de äldre årgångarna fram till anrdra hälften av 1700-talet. Efter 1849 är således endast konceptdomböckerna fullständiga.

Att hitta i materialet:
Inmatningen och länkningen av de renoverade domböckerna i Svea Hovrätts arkiv är gjord med utgångspunkt i förteckningen i Nationella Arkivdatabasen, NAD. Materialet är mycket omfattande, varför vi valt att göra en "underarkivbildare" för respektive län.

Förteckningen i NAD har flera brister. Många gånger står det bara XX län nr XX, utan att det framgår att volymen innehåller protokoll även från andra län. I häradsrätternas volymer kan det dessutom ingå protkoll från rådhusrätterna utan att detta framgår av förteckningen.

För att det ska bli enklare att orientera sig i materialet har vi därför fotograferat av de äldre arkivförteckningar på kort som förvaras vid Riksarkivet (se volymerna för vilka vi har angett Arkivförteckning som volymtyp). Förteckningarna för häradsrätter är uppställda härad för härad, och här framgår även om protokollen för ett visst år skulle ingå i böckerna för ett annat län. Det finns även en arkivförteckning över rådhusrätters domböcker som ingår i häradsrätternas volymer, uppställd stad för stad. Titta i denna förteckning om du i EXIe serien inte kan återfinna önskat årtal för en viss stad.
NADSE/RA/42042202
Volymer från Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län
  Arkivförteckningar
Domböcker
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Arkivförteckningar
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:2 - 1849  90 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län ArkivförteckningGb:1 - 1865    150 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län ArkivförteckningGb:2 - 1865    133 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län ArkivförteckningGb:3 - 1865    117 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:3 Okänt  209 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:4 1639 - 1646  39 kr
Domböcker
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3131 1601 - 1634    207 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3132 1612 - 1623    123 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3133 1646 - 1650    433 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3134 1650 - 1652    499 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3135 1651 - 1654    106 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3136 1654 - 1655    314 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3137 1655 - 1656    310 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3138 1656 - 1657    356 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3140 1657 - 1659    304 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3139 1658    282 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3142 1658 - 1661    456 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3141 1660    291 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3143 1660 - 1662    400 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3144 1663    423 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3145 1663 - 1664    438 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3146 1664 - 1665    432 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3147 1665 - 1666    387 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3148 1665 - 1668    552 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3149 1666 - 1668    370 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3150 1668 - 1669    559 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3151 1671    306 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3152 1671    320 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3155 1672 - 1674    628 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3154 1673 - 1678    613 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3156 1674    618 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3157 1675    568 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3154 1675 - 1677  613 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:11 1676  718 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3158 1676    595 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3159 1677    213 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3160 1677    377 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3161 1678 - 1679    594 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIa:13 1678 - 1687  424 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIa:14 1678 - 1688    532 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3162 1679    675 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3163 1680    462 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3172 1680 - 1686  283 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3164 1681    592 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3165 1682    515 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3166 1683    574 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3167 1684    600 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3168 1685    699 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3169 1687    757 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3173 1687 - 1688  409 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3170 1688    790 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3171 1689    579 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:21 1690  399 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3172 1690    283 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3173 1690    409 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3174 1691    672 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3175 1692    692 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3176 1692    707 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3177 1693    645 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3178 1693    624 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3179 1694    882 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3180 1695    664 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3181 1695    816 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3182 1696    772 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3183 1696    822 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3184 1697    774 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3185 1697    915 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXId:220 1698    292 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3186 1698    342 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3187 1698    504 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXId:797 1698 - 1707    294 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXId:397 1698 - 1716    561 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXId:221 1699    328 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3188 1699    338 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3189 1699    385 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3190 1699    244 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3191 1699    333 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3192 1700    502 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXId:222 1701    522 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3193 1701    279 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXId:223 1702    457 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3194 1702    284 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXId:224 1703    466 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3195 1703    731 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3196 1703    42 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXId:225 1704    405 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3197 1704    526 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXId:226 1705    391 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3198 1705    406 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXId:227 1706    485 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3199 1706    426 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXId:228 1707    329 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3200 1707    401 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3201 1708    328 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXId:229 1708 - 1709    511 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3202 1709    460 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXId:798 1709 - 1716    357 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3203 1710    463 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXId:230 1710 - 1711    383 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXId:799 1717 - 1735    477 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIa:48 1719  453 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3278 1758    567 kr
Övrigt
Se: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   

ANTAL FÄRGBILDER

89 462 880

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet