Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län i Västernorrlands län
LänVästernorrlands län
LandskapÅngermanland, har tillhört: Medelpad
ArkivtypHovrätt
InformationSvea Hovrätt inrättades genom rättegångsordinantian den 10 februari 1614. Hovrättens fiskal, Advokatfiskalen, hade till uppgift att anställa åtal i de av hovrätten direkt upptagna målen, han fick dessutom efter hand ansvaret för en rad administrativa frågor. År 1595 beslöts att underrrätternas domböcker skulle sändas in till Kungl. Maj:t för granskning. Hovrätterna övertog från 1614 denna granskning som gav upphov till serierna av s.k. renoverade domböcker och småprotokoll, vilket således är avskrifter av underrätternas domböcker och småprotokoll. Dessa renovationsserier har arkiverats i advokatfiskalens arkiv. Från 1849 begräsades renovationerna till mål som gällde ägande- och nyttjanderätt, arv och testamenten. Avskrifterna av domarna i brottmål gjordes således inte senare.

I allmänhet är serierna av renoverade domböcker och småprotokoll bevarade i högre utsträckning än origanal- (koncept-) exemplaren, det gäller särskilt de äldre årgångarna fram till anrdra hälften av 1700-talet. Efter 1849 är således endast konceptdomböckerna fullständiga.

Att hitta i materialet:
Inmatningen och länkningen av de renoverade domböckerna i Svea Hovrätts arkiv är gjord med utgångspunkt i förteckningen i Nationella Arkivdatabasen, NAD. Materialet är mycket omfattande, varför vi valt att göra en "underarkivbildare" för respektive län.

Förteckningen i NAD har flera brister. Många gånger står det bara XX län nr XX, utan att det framgår att volymen innehåller protokoll även från andra län. I häradsrätternas volymer kan det dessutom ingå protkoll från rådhusrätterna utan att detta framgår av förteckningen.

För att det ska bli enklare att orientera sig i materialet har vi därför fotograferat av de äldre arkivförteckningar på kort som förvaras vid Riksarkivet (se volymerna för vilka vi har angett Arkivförteckning som volymtyp). Förteckningarna för häradsrätter är uppställda härad för härad, och här framgår även om protokollen för ett visst år skulle ingå i böckerna för ett annat län. Det finns även en arkivförteckning över rådhusrätters domböcker som ingår i häradsrätternas volymer, uppställd stad för stad. Titta i denna förteckning om du i EXIe serien inte kan återfinna önskat årtal för en viss stad.
NADSE/RA/42042202
Volymer från Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län
  Arkivförteckningar
Domböcker
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Arkivförteckningar
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län ArkivförteckningVn:1 - 1845    110 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:2 - 1849  90 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:3 Okänt  209 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:4 1645 - 1669  39 kr
Domböcker
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3137 1655 - 1656  310 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3156 1674  618 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:11 1676 - 1677  718 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIa:14 1678 - 1688  532 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIa:13 1680 - 1681  424 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3467 1680 - 1681    410 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3468 1681    511 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3469 1682    540 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3470 1683    617 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3471 1684    769 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3472 1685    732 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3473 1686    600 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3474 1687    748 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3475 1688    673 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3477 1689    482 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:21 1690  399 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3479 1690    591 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3480 1691    343 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3481 1691    304 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3482 1694    234 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3483 1698    688 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXId:348 1698 - 1699    140 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXId:748 1698 - 1708    360 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3484 1699    164 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3485 1700    246 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3487 1701    718 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3486 1701 - 1702    219 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3488 1702    714 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3489 1703    1213 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3490 1704    108 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3491 1704    1182 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXId:349 1704 - 1709    456 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3492 1705    289 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3493 1706    364 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3494 1707    379 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3495 1708    318 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3496 1709    408 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXId:749 1709 - 1713    327 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3497 1710    341 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXId:350 1710 - 1716    397 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gotlands län EXIa:36 1718   
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3566 1763    581 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXId:763 1774 - 1775    433 kr
Övrigt
Se: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   

ANTAL FÄRGBILDER

88 902 184

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet