Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län i Norrbottens län
LänNorrbottens län
LandskapLappland, har tillhört: Norrbotten
ArkivtypHovrätt
InformationSvea Hovrätt inrättades genom rättegångsordinantian den 10 februari 1614. Hovrättens fiskal, Advokatfiskalen, hade till uppgift att anställa åtal i de av hovrätten direkt upptagna målen, han fick dessutom efter hand ansvaret för en rad administrativa frågor. År 1595 beslöts att underrrätternas domböcker skulle sändas in till Kungl. Maj:t för granskning. Hovrätterna övertog från 1614 denna granskning som gav upphov till serierna av s.k. renoverade domböcker och småprotokoll, vilket således är avskrifter av underrätternas domböcker och småprotokoll. Dessa renovationsserier har arkiverats i advokatfiskalens arkiv. Från 1849 begräsades renovationerna till mål som gällde ägande- och nyttjanderätt, arv och testamenten. Avskrifterna av domarna i brottmål gjordes således inte senare.

I allmänhet är serierna av renoverade domböcker och småprotokoll bevarade i högre utsträckning än origanal- (koncept-) exemplaren, det gäller särskilt de äldre årgångarna fram till anrdra hälften av 1700-talet. Efter 1849 är således endast konceptdomböckerna fullständiga.

Att hitta i materialet:
Inmatningen och länkningen av de renoverade domböckerna i Svea Hovrätts arkiv är gjord med utgångspunkt i förteckningen i Nationella Arkivdatabasen, NAD. Materialet är mycket omfattande, varför vi valt att göra en "underarkivbildare" för respektive län.

Förteckningen i NAD har flera brister. Många gånger står det bara XX län nr XX, utan att det framgår att volymen innehåller protokoll även från andra län. I häradsrätternas volymer kan det dessutom ingå protkoll från rådhusrätterna utan att detta framgår av förteckningen.

För att det ska bli enklare att orientera sig i materialet har vi därför fotograferat av de äldre arkivförteckningar på kort som förvaras vid Riksarkivet (se volymerna för vilka vi har angett Arkivförteckning som volymtyp). Förteckningarna för häradsrätter är uppställda härad för härad, och här framgår även om protokollen för ett visst år skulle ingå i böckerna för ett annat län. Det finns även en arkivförteckning över rådhusrätters domböcker som ingår i häradsrätternas volymer, uppställd stad för stad. Titta i denna förteckning om du i EXIe serien inte kan återfinna önskat årtal för en viss stad.
NADSE/RA/42042202
Volymer från Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län
  Arkivförteckningar
Domböcker
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Arkivförteckningar
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län ArkivförteckningNb:1 - 1845    100 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:2 - 1849  90 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:3 Okänt  209 kr
Domböcker
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3137 1655 - 1656  310 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3965 1672 - 1674  619 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3156 1674  618 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:11 1677  718 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIa:14 1678 - 1688  532 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIa:13 1681  424 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:21 1690  399 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3966 1691  572 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3967 1692  603 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3968 1693  538 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIa:20 1693 - 1695  882 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3969 1694  588 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3970 1695  631 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3971 1696  639 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3972 1697  738 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3973 1698 - 1699  286 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län EXId:839 1698 - 1699    203 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län EXIe:4165 1698 - 1699    418 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län EXId:503 1698 - 1719    208 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län EXId:657 1698 - 1729    357 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3974 1701 - 1705  332 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län EXIe:4166 1701 - 1705    407 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3975 1703  685 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län EXId:840 1704 - 1709    348 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3976 1706 - 1707  284 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län EXIe:4167 1706 - 1707    463 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län EXIe:4168 1708 - 1710    444 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3977 1710  408 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län EXId:841 1710 - 1719    388 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3978 1711 - 1712  360 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län EXIe:4169 1711 - 1712    303 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3979 1713 - 1716  418 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län EXIe:4170 1713 - 1716    425 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län EXIe:4171 1717 - 1719    254 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3980 1717 - 1720  320 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIa:48 1719  453 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län EXIe:4172 1720 - 1722    316 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län EXId:842 1720 - 1724    540 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län EXIe:4173 1723 - 1728    232 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län EXIe:4174 1729    594 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län EXIe:4175 1730    568 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län EXIe:4176 1731    580 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län EXIe:4177 1732    445 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län EXIe:4178 1732    297 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län EXIe:4179 1733    608 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län EXIe:4180 1734    442 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län EXIe:4181 1734    270 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län EXIe:4182 1735    534 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län EXIe:4183 1736    445 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län EXIe:4184 1737    505 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län EXIe:4185 1738    417 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län EXIe:4186 1739    368 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län EXIe:4190 1744    351 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län EXIe:4191 1745    541 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län EXIe:4192 1746    393 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län EXIe:4193 1747    454 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län EXIe:4194 1748    404 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län EXIe:4195 1749    385 kr
Övrigt
Se: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   

Alla volymer

ANTAL FÄRGBILDER

90 023 025

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet