Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län i Stockholms stad
LänStockholms stad
Tidigare länStockholms län
LandskapUppland, har tillhört: Södermanland
ArkivtypHovrätt
InformationSvea Hovrätt inrättades genom rättegångsordinantian den 10 februari 1614. Hovrättens fiskal, Advokatfiskalen, hade till uppgift att anställa åtal i de av hovrätten direkt upptagna målen, han fick dessutom efter hand ansvaret för en rad administrativa frågor. År 1595 beslöts att underrrätternas domböcker skulle sändas in till Kungl. Maj:t för granskning. Hovrätterna övertog från 1614 denna granskning som gav upphov till serierna av s.k. renoverade domböcker och småprotokoll, vilket således är avskrifter av underrätternas domböcker och småprotokoll. Dessa renovationsserier har arkiverats i advokatfiskalens arkiv. Från 1849 begräsades renovationerna till mål som gällde ägande- och nyttjanderätt, arv och testamenten. Avskrifterna av domarna i brottmål gjordes således inte senare.

I allmänhet är serierna av renoverade domböcker och småprotokoll bevarade i högre utsträckning än origanal- (koncept-) exemplaren, det gäller särskilt de äldre årgångarna fram till anrdra hälften av 1700-talet. Efter 1849 är således endast konceptdomböckerna fullständiga.

Att hitta i materialet:
Inmatningen och länkningen av de renoverade domböckerna i Svea Hovrätts arkiv är gjord med utgångspunkt i förteckningen i Nationella Arkivdatabasen, NAD. Materialet är mycket omfattande, varför vi valt att göra en "underarkivbildare" för respektive län.

Förteckningen i NAD har flera brister. Många gånger står det bara XX län nr XX, utan att det framgår att volymen innehåller protokoll även från andra län. I häradsrätternas volymer kan det dessutom ingå protkoll från rådhusrätterna utan att detta framgår av förteckningen.

För att det ska bli enklare att orientera sig i materialet har vi därför fotograferat av de äldre arkivförteckningar på kort som förvaras vid Riksarkivet (se volymerna för vilka vi har angett Arkivförteckning som volymtyp). Förteckningarna för häradsrätter är uppställda härad för härad, och här framgår även om protokollen för ett visst år skulle ingå i böckerna för ett annat län. Det finns även en arkivförteckning över rådhusrätters domböcker som ingår i häradsrätternas volymer, uppställd stad för stad. Titta i denna förteckning om du i EXIe serien inte kan återfinna önskat årtal för en viss stad.
NADSE/RA/42042202
Volymer från Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län
  Arkivförteckningar
Domböcker
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Arkivförteckningar
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län ArkivförteckningSthlm:1 - 1845    140 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län ArkivförteckningSthlm:2 - 1845    154 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:1 - 1849  189 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:3 Okänt  209 kr
Domböcker
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:11 1599 - 1679  718 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIc:1 1622 - 1627    51 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:3 1625 - 1639  207 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:5 1630 - 1635  129 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIc:2 1631 - 1633    125 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIc:3 1633 - 1635    93 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:1 1633 - 1662    258 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIc:4 1640    94 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIc:5 1640 - 1641    119 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:651 1640 - 1642  209 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIc:6 1641    82 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:4 1641 - 1643  193 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:6 1643 - 1652  296 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIc:7 1644    130 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXId:894 1645  99 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIc:8 1645    276 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2721 1646  471 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIc:9 1650    39 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIc:10 1653    206 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIc:11 1653    112 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:7 1654 - 1659  276 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:8 1661 - 1663  315 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:9 1663 - 1665  212 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:2 1667 - 1668    185 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIc:12 1673    64 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:3 1673 - 1684    353 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:4 1673 - 1684    393 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:15 1681 - 1684  565 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:3 1684 - 1685  353 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:4 1684 - 1685  393 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:16 1685 - 1686  30 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:5 1686  804 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:5 1686    804 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIc:13 1686    184 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXId:895 1688  257 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:19 1689 - 1694  837 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:22 1689 - 1696  422 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:21 1690  399 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:6 1690 - 1697    231 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:7 1693    332 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:23 1694  175 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:8 1694    297 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:24 1694 - 1695  279 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:9 1695 - 1696    604 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXId:816 1696 - 1701    198 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:10 1697 - 1698    477 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:26 1697 - 1699  354 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXId:978 1697 - 1732    444 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIa:28 1698 - 1699    194 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:11 1699 - 1700    342 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:13 1701 - 1706    400 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:14 1702    418 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:15 1702    55 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:12 1703    80 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXId:817 1703 - 1708    325 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:16 1704    495 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXId:569 1704 - 1732    438 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXId:720 1704 - 1732    507 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:17 1705    615 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:18 1706    646 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:19 1707    298 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:20 1707    290 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:21 1707    161 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:22 1708    418 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:23 1708    288 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:24 1708    132 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:25 1709    431 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:26 1709    240 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:27 1709    196 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:28 1710    343 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:29 1710    210 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:30 1710    133 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXId:818 1710    108 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:31 1711    358 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:32 1711    268 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:33 1712    226 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:34 1712    497 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:35 1713    420 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:36 1713 - 1714    417 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:37 1714    521 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:38 1715    169 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:39 1715    302 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:40 1715 - 1716    507 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:41 1716    449 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:42 1717    105 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:43 1717    376 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:44 1717    332 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:45 1718    405 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:46 1718 - 1719    358 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:47 1719    353 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIa:48 1719    453 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:48 1720    277 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:49 1720    462 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:50 1720    256 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:51 1720    164 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:52 1721    276 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:53 1721    482 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:54 1721    280 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:55 1722    310 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:56 1722    535 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:57 1722 - 1723    544 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:58 1723    415 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:59 1723    538 kr
Övrigt
Se: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   

ANTAL FÄRGBILDER

89 508 445

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet