Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län i Jämtlands län
LänJämtlands län
LandskapHärjedalen, har tillhört: Jämtland
ArkivtypHovrätt
InformationSvea Hovrätt inrättades genom rättegångsordinantian den 10 februari 1614. Hovrättens fiskal, Advokatfiskalen, hade till uppgift att anställa åtal i de av hovrätten direkt upptagna målen, han fick dessutom efter hand ansvaret för en rad administrativa frågor. År 1595 beslöts att underrrätternas domböcker skulle sändas in till Kungl. Maj:t för granskning. Hovrätterna övertog från 1614 denna granskning som gav upphov till serierna av s.k. renoverade domböcker och småprotokoll, vilket således är avskrifter av underrätternas domböcker och småprotokoll. Dessa renovationsserier har arkiverats i advokatfiskalens arkiv. Från 1849 begräsades renovationerna till mål som gällde ägande- och nyttjanderätt, arv och testamenten. Avskrifterna av domarna i brottmål gjordes således inte senare.

I allmänhet är serierna av renoverade domböcker och småprotokoll bevarade i högre utsträckning än origanal- (koncept-) exemplaren, det gäller särskilt de äldre årgångarna fram till anrdra hälften av 1700-talet. Efter 1849 är således endast konceptdomböckerna fullständiga.

Att hitta i materialet:
Inmatningen och länkningen av de renoverade domböckerna i Svea Hovrätts arkiv är gjord med utgångspunkt i förteckningen i Nationella Arkivdatabasen, NAD. Materialet är mycket omfattande, varför vi valt att göra en "underarkivbildare" för respektive län.

Förteckningen i NAD har flera brister. Många gånger står det bara XX län nr XX, utan att det framgår att volymen innehåller protokoll även från andra län. I häradsrätternas volymer kan det dessutom ingå protkoll från rådhusrätterna utan att detta framgår av förteckningen.

För att det ska bli enklare att orientera sig i materialet har vi därför fotograferat av de äldre arkivförteckningar på kort som förvaras vid Riksarkivet (se volymerna för vilka vi har angett Arkivförteckning som volymtyp). Förteckningarna för häradsrätter är uppställda härad för härad, och här framgår även om protokollen för ett visst år skulle ingå i böckerna för ett annat län. Det finns även en arkivförteckning över rådhusrätters domböcker som ingår i häradsrätternas volymer, uppställd stad för stad. Titta i denna förteckning om du i EXIe serien inte kan återfinna önskat årtal för en viss stad.
NADSE/RA/42042202
Volymer från Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län
  Arkivförteckningar
Domböcker
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Arkivförteckningar
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län ArkivförteckningJämt:1 - 1845    103 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:2 - 1849  90 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:4 1662 - 1709  39 kr
Domböcker
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3137 1655 - 1656  310 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2738 1672 - 1675  447 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2740 1672 - 1679  513 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2736 1673  461 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3156 1673 - 1674  618 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2737 1674  509 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2739 1675 - 1677  519 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2741 1678  390 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIa:13 1678 - 1687  424 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIa:14 1678 - 1688  532 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2742 1679  455 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2746 1686  622 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2747 1687  677 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3816 1690    604 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:21 1691  399 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3817 1694    297 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3818 1700    808 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3819 1701    507 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3820 1702    886 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3821 1705    545 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3822 1706    506 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3823 1707    490 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3824 1708    480 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3825 1709    423 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3826 1710    301 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3827 1711    354 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3828 1712    434 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3829 1713    267 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3830 1714    297 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3831 1715    285 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3832 1716    322 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3833 1717    288 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3834 1718    237 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIa:48 1719  453 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3835 1719    239 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3836 1720    264 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3837 1721    282 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3838 1722    367 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3839 1723    330 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3840 1724    364 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3841 1725    319 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3842 1726    348 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3843 1727    374 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3844 1728    352 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3845 1729    421 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3846 1730    397 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3847 1731    400 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3848 1732 - 1733    501 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3849 1733    481 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3850 1734    534 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3851 1735    453 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3852 1736    520 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3853 1737    526 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3854 1738    472 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3855 1739    499 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3856 1740    619 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3857 1741    349 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3858 1742    277 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3859 1743    358 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3860 1744    411 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3861 1745    506 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3862 1746    531 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3863 1747    411 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3864 1748    616 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3865 1749    323 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3866 1750    407 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3867 1751    413 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3868 1753    456 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3869 1754    400 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3870 1756    460 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3874 1760    440 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3875 1761    357 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3876 1762    382 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3877 1763    309 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3878 1764    442 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3879 1765    503 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3880 1766    355 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3881 1767    411 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3884 1770    451 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3885 1770    313 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3886 1771    672 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3887 1772    630 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3888 1772    247 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3906 1786    464 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3907 1787    481 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3908 1788    444 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3909 1789    377 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3910 1790    327 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3911 1791    432 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3912 1792    349 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3913 1793    429 kr
Övrigt
Se: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

89 508 445

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet