Landtullkammaren i Malmö

Landtullkammaren i Malmö i Malmöhus län
LänMalmöhus län
LandskapSkåne
ArkivtypTullarkiv
AliasLanttullkammaren i Malmö)
InformationTullverket i Malmö
Till Norden kom tullväsendet från Tyskland. Från 1200-talets senare del finns handlingar som bekräftar förekomsten av tull i Sverige. Under nästan hela Gustav Vasas regering förekom endast införseltull. Utförseltull infördes emellertid åter 1559. Frihet från tull medgavs tidvis vissa utlänningar, i synnerhet Lybeckarna och åtminstone från 1400-talets senare del till 1600-talets början i allmänhet sjöstädernas borgerskap. 1658 gick 7 skånska tullmän ed på att följa den svenska tull- och accisordninansen och att föra riktiga räkenskaper över uppbörden. Svårigheterna att införa svenskt tullsystem var störst i Malmö, ofred rådde och någon riktig handelstrafik kom inte igång förrän efter freden i Köpenhamn 1660.

Det svenska tullsystemet innefattade två tullverk med var sin organisation:
Stora sjötullen, som administrerade avgiftsuppbörden inom den sjöburna utrikeshandeln och Lilla tullen, eller lanttullen, som hanterade olika slag av acciser och inrikestullar. Stora sjötullen uppbar i Malmö på sjötullkammaren. Chef var en tullnär, som hade en kontrollör vid sin sida. Småtullarna uppbars i skärskilda tullhus utanför stadsportarna, östra tullen och södra tullen. 1689 inrättades sjötullrätten. Alla tullmål oavsett den insmugglade varans värde skulle nu tas upp där. Sjötullrätten blev första instans direkt på orten.

I den merkantilistiska handelspolitiken ingick ett omfattande utfärdande av införselförbud för varor som enligt statsmakterna skulle produceras i landet i stället för att importeras. Då tullinkomsterna sjönk avsevärt i början av 1700-talet delvis p g a korruption inom tullverket och kronan samtidigt fick stort behov av penningförskott utarrenderades sjötullen på 1 års tid fr o m 1718. I syfte att intressera allmänheten för en lojal efterlevnad av tullförfattningarna och att därigenom minska lurendrejeriet inom tullen, utarrenderades sjö- och landstullen i hela riket med företrädesrätt för borgerskapet till de sk generaltullarrendesocieteterna under tre perioder: 1726-1765, 1777-1782 och 1803-1812. Lanttullpersonalen i Malmö samorganiserades med sjötullpersonalen efter 1810, men de kom under några år framöver att sortera under en avdelning av sjötullkammaren som kallades inrikes bevakningstullkammare. Tullverket omorganiserades 1825 och ledningen fick den utformning som den i princip ännu har - en tullstyrelse med en generaltulldirektör i spetsen.
NADSE/MSA/00594
Volymer från Landtullkammaren i Malmö
  Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Övrigt
Landtullkammaren i Malmö E:1 1680 - 1686    280 kr
Landtullkammaren i Malmö E:2 1687 - 1695    266 kr
Landtullkammaren i Malmö E:3 1695 - 1702    455 kr
Landtullkammaren i Malmö E:4 1702 - 1709    424 kr
Landtullkammaren i Malmö E:5 1709 - 1714    311 kr
Landtullkammaren i Malmö E:6 1715 - 1720    318 kr
Landtullkammaren i Malmö E:7 1721 - 1726    346 kr
Landtullkammaren i Malmö E:8 1726 - 1734    445 kr
Landtullkammaren i Malmö E:9 1735 - 1737    261 kr
Landtullkammaren i Malmö E:10 1738 - 1741    427 kr
Landtullkammaren i Malmö E:11 1742 - 1745    490 kr
Landtullkammaren i Malmö E:12 1746 - 1748    386 kr
Landtullkammaren i Malmö E:13 1749 - 1756    558 kr
Landtullkammaren i Malmö E:14 1757 - 1759    258 kr
Landtullkammaren i Malmö E:15 1760 - 1765    315 kr
Landtullkammaren i Malmö E:16 1762 - 1798    307 kr
Landtullkammaren i Malmö E:17 1766 - 1770    318 kr
Landtullkammaren i Malmö E:18 1771 - 1774    289 kr
Landtullkammaren i Malmö E:19 1775 - 1780    298 kr
Landtullkammaren i Malmö E:20 1781 - 1788    302 kr
Landtullkammaren i Malmö E:21 1789 - 1792    267 kr
Landtullkammaren i Malmö E:22 1793 - 1799    350 kr
Landtullkammaren i Malmö E:23 1800 - 1802    237 kr
Landtullkammaren i Malmö E:24 1803 - 1805    346 kr
Landtullkammaren i Malmö E:25 1806 - 1810    404 kr

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

81 601 365

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet