Hall- och manufakturrätten i Malmö

Hall- och manufakturrätten i Malmö i Malmöhus län
LänMalmöhus län
LandskapSkåne
ArkivtypHall- och manufakturrätt
InformationDen första hallförordningen tillkom 1722-04-17, senare förordningar 1739-05-21 och 1770-05-02. Enligt dessa skulle hallrätten bestå av ledamot av magistraten som ordförande samt ett antal yrkesmän som bisittare.

Hall- och manufakturrätten skulle övervaka hantverk och fabriker. Till arbetsuppgifter hörde att ge tillstånd till anläggande av manufakturer och fabriker och att ha allmän tillsyn över underliggande verkstäder, att granska och godkänna de tillverkade varorna och förse dem med en särskild påstämpling "hallstämpel". Dessutom handlades alla mål och ärenden rörande tillverkning, mästare och gesällers godkännande samt tvister mellan arbetsgivare och arbetare.
Besvär över hallrättens utslag inlämnades till magistraten, när det gällde skuldfordringsmål och till kammarkollegiet för politie- och brottmål, efter 1828 till hovrätten.

Hallrätten avskaffades 1846 genom Kunglig förordning den 25 februari samma år.

Renovatoner (renskrifter) av protokollen finns bevarade för åren 1740-1845 i riksarkivet i Kommerskollegium: Advokatfiskalskontorets arkiv under serien "Rättsprotokoll från orterna".
NADSE/MSA/00301
Volymer från Hall- och manufakturrätten i Malmö
  Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Övrigt
Hall- och manufakturrätten i Malmö F1:1 1735 - 1745    196 kr
Hall- och manufakturrätten i Malmö D1:1 1740    368 kr
Hall- och manufakturrätten i Malmö D1:2 1742    157 kr
Se: Hall- och manufakturrätten i Malmö E1:1 1748 - 1759    287 kr
Hall- och manufakturrätten i Malmö E1:1 1748 - 1759    287 kr
Hall- och manufakturrätten i Malmö A1:1 1749 - 1760    157 kr
Hall- och manufakturrätten i Malmö B3:1 1753 - 1780    214 kr
Hall- och manufakturrätten i Malmö D2:1 1754 - 1760    222 kr
Hall- och manufakturrätten i Malmö F1:2 1756 - 1779    230 kr
Se: Hall- och manufakturrätten i Malmö E1:2 1760 - 1767    142 kr
Hall- och manufakturrätten i Malmö E1:2 1760 - 1767    142 kr
Hall- och manufakturrätten i Malmö D2:2 1761 - 1774    264 kr
Hall- och manufakturrätten i Malmö A1:2 1761 - 1775    207 kr
Hall- och manufakturrätten i Malmö B1:1 1766 - 1836    171 kr
Hall- och manufakturrätten i Malmö E1:3 1767 - 1846    211 kr
Hall- och manufakturrätten i Malmö D2:3 1775 - 1784    316 kr
Hall- och manufakturrätten i Malmö A1:3 1776 - 1800    162 kr
Hall- och manufakturrätten i Malmö F1:3 1780 - 1790    188 kr
Hall- och manufakturrätten i Malmö B3:2 1781 - 1800    172 kr
Hall- och manufakturrätten i Malmö D2:4 1785 - 1793    327 kr
Hall- och manufakturrätten i Malmö F1:4 1791 - 1799    223 kr
Hall- och manufakturrätten i Malmö D2:5 1794 - 1800    318 kr
Hall- och manufakturrätten i Malmö F1:5 1800 - 1811    246 kr
Hall- och manufakturrätten i Malmö D2:6 1801 - 1804    250 kr
Hall- och manufakturrätten i Malmö B3:3 1801 - 1839    195 kr
Hall- och manufakturrätten i Malmö A1:4 1801 - 1846    224 kr
Hall- och manufakturrätten i Malmö D2:7 1805 - 1825    314 kr
Hall- och manufakturrätten i Malmö F1:6 1812 - 1825    340 kr
Hall- och manufakturrätten i Malmö F1:7 1826 - 1846    290 kr

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

81 601 365

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet