Landskrona kronohäkte

Landskrona kronohäkte i Malmöhus län
LänMalmöhus län
LandskapSkåne
ArkivtypFängelsearkiv
InformationFörutom fästningsfångar kom Landskrona citadell redan under 1700-talet att hysa rannsakningsfångar. Vid fästningen inrättades således även ett länshäkte.

Vid början av 1800-talet utgjordes länshäktet vid Landskrona citadell av särskilda rum, vanligen sex, i de södra och västra stockhuslängorna. De fångvårdsreformer, som beslutades 1840-1841, medförde att de gamla länshäktena byggdes om enligt cellsystemet. Här skulle främst rannsakningsfångar och fångar dömda till kortare frihetsstraff förvaras. Dessa anstalter kom hädanefter att benämnas läns(cell)fängelser (i residensstäderna) eller kronohäkten (på övriga orter). Vid Landskrona citadell infördes cellsystemet genom om- och nybyggnadsarbeten kring år 1860. Då tillkom bl a 32 celler i det sydöstra tornet, vilka 1881 reserverades för kronohäktet.

Genom Kungl. brev den 4 april 1919 bestämdes att Landskrona kronohäkte skulle nedläggas fr o m den 1 maj samma år.

Arkivet omfattar tiden 1889-1919 (1920). För tiden före 1889 ingår handlingar rörande häktet och häktade personer i Landskrona fängelses arkiv.

Litteratur:

Jönsson, Åke, Historien om ett slott: Landskrona citadell under fem sekler. 1990.

Statens tvångsarbetsanstalt och Statens vårdanstalt för alkoholister i Landskrona, Styrelseberättelse för år 1930.

Wieselgren, Sigfrid, Sveriges fängelser och fångvård. Stockholm 1895.
NADSE/LLA/11045
Volymer från Landskrona kronohäkte
  Kyrkoböcker
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Kyrkoböcker
Landskrona kronohäkte D3B:1 1890 - 1895    183 kr
Landskrona kronohäkte D3B:2 1895 - 1899    187 kr
Landskrona kronohäkte D3B:3 1899 - 1905    287 kr
Landskrona kronohäkte D3B:4 1904 - 1918    53 kr
Landskrona kronohäkte D3B:5 1906 - 1909    175 kr
Landskrona kronohäkte D3B:6 1909 - 1911    187 kr
Landskrona kronohäkte D3B:7 1912 - 1916    206 kr
Landskrona kronohäkte D3B:8 1916 - 1919    207 kr
Övrigt
Landskrona kronohäkte D3AB:1 1888 - 1890    179 kr
Landskrona kronohäkte D3AB:2 1890 - 1891    177 kr
Landskrona kronohäkte D3AB:3 1891 - 1893    185 kr
Landskrona kronohäkte D3AB:4 1893 - 1895    193 kr
Landskrona kronohäkte D3AA:1 1894 - 1919    111 kr
Landskrona kronohäkte D3AB:5 1895 - 1896    207 kr
Landskrona kronohäkte D3AB:6 1896 - 1898    204 kr
Landskrona kronohäkte D3AB:7 1898 - 1899    210 kr
Landskrona kronohäkte D3AB:8 1900 - 1901    197 kr
Landskrona kronohäkte D3AB:9 1901 - 1902    214 kr
Landskrona kronohäkte D3AB:10 1902 - 1904    211 kr
Landskrona kronohäkte D3AB:11 1904 - 1905    217 kr
Landskrona kronohäkte D3AB:12 1905 - 1907    206 kr
Landskrona kronohäkte D3AB:13 1907 - 1908    220 kr
Landskrona kronohäkte D3AB:14 1908 - 1909    217 kr
Landskrona kronohäkte D3AB:15 1909 - 1910    211 kr
Landskrona kronohäkte D3AB:16 1910 - 1912    222 kr
Landskrona kronohäkte D3AB:17 1912 - 1913    205 kr
Landskrona kronohäkte D3AB:18 1913 - 1914    232 kr
Landskrona kronohäkte D3AB:19 1914 - 1915    236 kr
Landskrona kronohäkte D3AB:20 1915 - 1917    247 kr
Landskrona kronohäkte D3AB:21 1917 - 1919    249 kr
Landskrona kronohäkte D3AB:22 1919 - 1920    71 kr

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

82 047 127

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet