Bräkne häradshäkte

Bräkne häradshäkte i Blekinge län
LänBlekinge län
LandskapBlekinge
ArkivtypFängelsearkiv
InformationBräkne härad i Blekinge var 1683-1848 förenat med Listers till en domsaga som 1695 utökades med Medelstads och Östra härader. Medelstad bildade egen domsaga 1756-1762 och skildes 1771 tillsammans med Östra härad från Bräkne och Lister jämlikt kungl. brev 27 mars 1770. Från och med 1849 utgjorde Bräkne och Lister var sin domsaga till följd av kungl. brev 8 februari 1834. Bräkne hade tingsställe i Hoby liksom tidigare.

Tingshuset jämte gästgivaregården i Hoby brann 1781 och tio år framöver hölls ting i Karlshamn i en gård som Bräkne och Lister hade köpt tillsammans. Gården brann 1792 och då flyttades tinget tillbaka till Hoby som 20 juni 1800 förordnades till tingsställe för Bräkne av Kungl. Maj:t. Sannolikt hölls ting i den nya gästgivaregården tills ett tingshus stod färdigt omkring 1804. Ett fånghus fanns redan där. Till följd av kungl. brev 27 oktober 1853 blev Karlshamns nybyggda cellfängelse året efter kronohäkte för såväl Bräkne och Lister som Karlshamn och Sölvesborg.

Arkivet omfallar dels fångförteckningar och rapporter om att inga fångar förvarats i häktet, dels Blekinge landskanslis följeskrivelser till fångförteckningarna från länets häkten, dels inspektionsrapporter om häktet m.m. Fångförteckningarna eller rapporterna blev insända månadsvis till landskansliet för vidare befordran till hovrätten, justitiekanslern och justitieombudsmannen. I samband med gallringar överlämnade Göta hovrätt och hovrätten över Skåne och Blekinge sina arkivexemplar till landsarkivet.
Tidigare utgallrade fångrapporter redovisas i landskansliets följeskrivelser.

Litteratur

Agnes Wirén: "Tre häradshövdingar" (i Bräkne-Hoby. En sockenbok... utg. av Folke Wirén, 1964) sid. 332-353.

Gabriel Wickenberg: "Blekingska gästgivargårdar 1793" (i Blekingeboken 1928) sid. 134.

Sigfrid Wieselgren: Sveriges fängelser och fångvård (1895) sid. 303.
NADSE/LLA/10238
Volymer från Bräkne häradshäkte
  Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Övrigt
Bräkne häradshäkte Ö1:1 1800 - 1817    333 kr
Bräkne häradshäkte Ö1:2 1818 - 1825    259 kr
Bräkne häradshäkte Ö1:3 1826 - 1833    242 kr
Bräkne häradshäkte Ö1:4 1834 - 1839    179 kr
Bräkne häradshäkte Ö1:5 1840 - 1845    198 kr
Bräkne häradshäkte Ö1:6 1846 - 1854    242 kr

Alla volymer

ANTAL FÄRGBILDER

90 354 915

Mer info om våra färgbilder

  Varukorg



Starta programmet