Höks häradshäkte

Höks häradshäkte i Hallands län
LänHallands län
LandskapHalland
ArkivtypFängelsearkiv
InformationHöks härad i Halland var 1682 förenat med Halmstads och Tönnersjö härader till en domsaga med skilda tingslag. Till följd av kungl. brev 29 oktober 1886 och 5 oktober 1888 slogs Halmstad och Tönnersjö 1890 samman till ett tingslag medan Hök förblev självständigt med tingsställe i Tjärby liksom tidigare. Genom kungl. brev 20 februari 1891 blev dock länsfängelset i Halmstad tingsställe vid rannsakningar i brottmål.

Ting hölls omväxlande i Köflinge, Vessinge och Tjärby tills ett tingshus byggdes i Tjärby 1733. En "fångakista" kom senare till som trots brister fick hysa fångarna under tingen. Båda byggnaderna reparerades i början av 1800-talet. (Se kronofogdens i Laholms fögderi arkiv F XI:3.)

Arkivet omfattar fångförteckningar och rapporter om att inga fångar förvarats i häktet. Fångförteckningarna eller rapporterna blev insända månadsvis till Hallands landskansli för vidare befordran till hovrätten, justitiekanslern och justitieombudsmannen. I samband med en gallring överlämnade Göta hovrätt sina arkivexemplar till landsarkivet. Tidigare utgallrade fångrapporter redovisas i landskansliets följeskrivelser till fångförteckningarna från länets häkten. (Se Fängelsets i Halmstad arkiv Ö II:1.)

Litteratur

Eric Hägge: I lagens namn. Hallands södra domsaga under tre sekler (1970) sid 36-44 och 73-85.

Sigfrid Wieselgren: Sveriges fängelser och fångvård... (1895) sid. 305.
NADSE/LLA/10252
Volymer från Höks häradshäkte
  Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Övrigt
Höks häradshäkte Ö:1 1839 - 1860    282 kr
Höks häradshäkte Ö:2 1861 - 1891    360 kr

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

87 846 807

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet