Listers häradshäkte

Listers häradshäkte i Blekinge län
LänBlekinge län
LandskapBlekinge
ArkivtypFängelsearkiv
InformationListers härad i Blekinge var 1683-1770 förenat med Bräkne till en domsaga som 1695 utökades med Medelstads och Östra härader. Medelstad bildade dock egen domsaga 1756-1762 och bröts ut 1771 tillsammans med Östra härad med stöd av kungl. brev 27 mars 1770. Jämlikt Kungl. Maj:ts förordning 8 februari 1834 utgjorde Bräkne och Lister från och med 1849 var sin domsaga. Lister hade huvudsakligen tingsställe i Norje. Genom kungl. brev 2 augusti 1901 blev dock rådhuset i Karlshamn tingsställe vid rannsakningar i brottmål.

Vid slutet av 1700-talet delade Lister tingshus med Bräkne i Karlshamn. Därefter byggdes ett tingshus av sten i Norje och 1854 ett nytt häradshäkte med 12 celler som enligt Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelse för Blekinge 1851-1855 oftast stod tomt och endast begagnades då rannsakningsfångar under pågående ting fördes dit från Karlshamn.
Till följd av kungl. brev 27 oktober 1853 blev Karlshamns nya kronohäkte nämligen 1854 förvarings-
fängelse för Lister jämte Bräkne, Karlshamn och Sölvesborg. (Se Listers häradsrätts arkiv K I:1.)

Arkivet omfattar fångförteckningar och rapporter om att inga fångar förvarats i häktet. Fångförteckningarna eller rapporterna blev insända månadsvis till Blekinge landskansli för vidare befordran till hovrätten, justitiekanslern och justitieombudsmannen. I samband med en gallring överlämnade hovrätten över Skåne och Blekinge sina arkivexemplar till landsarkivet. Tidigare utgallrade fångrapporter redovisas i landskansliets följeskrivelser till fångförteckningarna från länets häkten. (Se Bräkne härads häktes arkiv Ö 2:1-2.)


Litteratur

Agnes Wirén: "Tre häradshövdingar" (i Bräkne-Hoby. En sockenbok... utg. av Folke Wirén, 1964) sid. 332.

Wilh. Penser: "Lister härads avrättsplats i Norje..." (i Blekingeboken 1944) sid. 74-89.

Sigfrid Wieselgren: Sveriges fängelser och fångvård...(1895) sid. 303.
NADSE/LLA/10267
Volymer från Listers häradshäkte
  Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Övrigt
Se: Bräkne häradshäkte Ö1:1 1800 - 1817  333 kr
Se: Bräkne häradshäkte Ö1:2 1818 - 1825  259 kr
Se: Bräkne häradshäkte Ö1:3 1826 - 1833  242 kr
Se: Bräkne häradshäkte Ö1:4 1834 - 1839  179 kr
Listers häradshäkte Ö:1 1840 - 1850    219 kr
Listers häradshäkte Ö:2 1851 - 1873    258 kr

Alla volymer

ANTAL FÄRGBILDER

89 444 151

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet