Falkenberg stadshäkte

Falkenberg stadshäkte i Hallands län
LänHallands län
LandskapHalland
ArkivtypFängelsearkiv
InformationFalkenbergs äldsta dombok går från 1658 till 1683. Detta år blev staden lagd under lagmansrätt men fick åter egen borgmästare 1703. Det gamla rådhuset och fånghuset utdömdes 1673. Ett nytt rådhus stod färdigt senast 1710. Då blev Faurås och Årstads härader nämligen ålagda att förlägga sina tingsmöten dit. Det nuvarande rådhuset byggdes 1826. I dess nedre del åt norr var en vågbod inrymd som stadsfullmäktige 1881 beslutade att inreda till ett rum för polisen och ett för arrestanter.

Arkivet omfattar fångförteckningar och rapporter om att inga fångar förvarats i häktet. Fångförteckningarna eller rapporterna blev insända månadsvis till Hallands landskansli för vidare befordran till hovrätten, justitiekanslern och justitieombudsmannen. I samband med en gallring överlämnade Göta hovrätt sina arkivexemplar till landsarkivet. Tidigare utgallrade fångrapporter redovisas i landskansliets följeskrivelser till fångförteckningarna från länets häkten. (Se Fängelsets i Halmstad arkiv ö II:1-2.)

Litteratur

Anders Ljung: Ur Falkenbergs stads historia (2 uppl. 1954) sid. 43-53.

Anders Jönsson: Falkenbergsboken (1916) sid. 52.
NADSE/LLA/10239
Volymer från Falkenberg stadshäkte
  Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Övrigt
Falkenberg stadshäkte Ö:1 1826 - 1866    346 kr
Falkenberg stadshäkte Ö:2 1867 - 1906    268 kr

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

89 508 445

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet