Malmö stadshäkte

Malmö stadshäkte i Malmöhus län
LänMalmöhus län
LandskapSkåne
ArkivtypFängelsearkiv
InformationI det rådhus som stod färdigt 1546 förfogade Malmö stad över fyra fångtorn i källarplanet. Innanför rådhusets förstuga inrättades två arrestrum 1727-1728 och i slutet av 1700-talet upphörde fångtornens användning till häkte. Kungl. Maj:t medgav 26 augusti 1802 att staden fick förvara sina fångar i fängelserummen på slottet och därefter inreddes "kopparkammaren" i rådhuset till häkte för mindre brottslingar vid rannsakningarna. Från 1855 förvarades stadens fångar i Malmö länsfängelse.

Arkivet omfattar fångförteckningar och rapporter om att inga fångar har förvarats i häktet. Fångförteckningarna eller rapporterna blev insända månadsvis till Malmöhus läns landskansli för vidare befordran till hovrätten, justitiekanslern och justitieombudsmannen. I samband med en gallring överlämnade hovrätten över Skåne och Blekinge sina arkivexemplar till landsarkivet.

LITTERATUR:

A.U. Isberg S:r: Bidrag till Malmö Stads Historia II b. Stadens Magistrat och Rådhusrätt... (1900) sidorna LXXIX-LXXX och LXXXVI-LXXXVII.

A.U. Isberg: Malmö stadskrönika III (1913) sidorna 80-287.

Einar Bager: "Ett och annat om brott och straff i forna tiders Malmö" (Malmö Fornminnesförenings årsskrift 1941) sidorna 57-64.
NADSE/LLA/10273
Volymer från Malmö stadshäkte
  Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Övrigt
Malmö stadshäkte Ö:1 1840 - 1854    193 kr

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

82 047 127

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet