Bagarelaget i Malmö

Bagarelaget i Malmö i Malmöhus län
LänMalmöhus län
LandskapSkåne
ArkivtypSkråarkiv
InformationBagarelaget i Malmö

Den äldst kända skråordning för bagarna i Malmö är av år 1430. Författningen, given av borgmästare och råd är, underligt nog, inte införd i Malmö stadsbok (Registrum ville malmöyghe). "Genbrevet" (svarsbrevet eller bekräftelsen) finns däremot införd i stadsboken som dessutom besvarades samma dag som den givna skråord-
ningen, nämligen den 28 juli. Egna arkivalier för de enskilda hantverkslagen kom inte förrän slutet av 1500-talet och början på 1600- talet. Bagarnas lagsbok är här den äldsta i Malmö. Den är från år 1552 men innehåller även enstaka uppgifterfrån år 1496.

Hantverkarna som enskilda lag (ämbeten) innebar en fast organisation med vissa garantier bl a på hantverkspro- dukter. Häri blev det en monopolställning sommissbrukades ofta. År 1526 vidtog regeringen åtgärder mot skråväsendet och förordnade, att inga köpstäder fick ha några gillen eller lag. Detta upphävande var det tydligen ingen som tog på allvar. Städerna fortsatte alltjämt med fungerande hantverksorganisationer. För Malmös del visas detta genom stadens hyllningsbrev till Christian III år 1536 där bl a bagarna medbeseglade med sina ämbetssigill. Med den ökade näringsfriheten under 1500-talet och 1600-talets första hälft drabbades kanske bagarlaget särskilt hårt av konkurrensen från fuskare. I många skrivelser till borgmästare och råd och till kungliga kansliet försökte dom göra sig hörda. För stadens invånare innebar näringsfriheten att de kunde köpa sitt bröd där det var bäst och billigast. Dock, om någon köpstad kunde bevisa, att dess näringar skulle förbättras genom något skrå, skulle man ta det i beaktelse, när så begärdes. Inte förrän år 1652 kunde bagarnas begäran stadfästas och erhöll då sin nya skråordning.

Litteratur: Malmö stads historia (1976-94); C. Nyrop, Danmarks Gilde og Lavsskraaer (1904); Konsthistoriskt lexikon under medeltiden (1956-78); Folke Lindberg, Medeltid och Vasatid (1947).
Källor: Registrum ville malmöyghe (MSA); Magistratens burskapsböcker (MSA).
NADSE/MSA/01387
Volymer från Bagarelaget i Malmö
  Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Övrigt
Bagarelaget i Malmö A1:1 1552 - 1684    147 kr
Bagarelaget i Malmö E1:1 1615 - 1847    295 kr
Bagarelaget i Malmö G1:1 1669 - 1864    206 kr
Bagarelaget i Malmö A1:2 1684 - 1846    240 kr
Bagarelaget i Malmö E2:1 1715 - 1866    197 kr

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

79 443 735

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgLogin formulär