Sjömanshuset i Sölvesborg

Sjömanshuset i Sölvesborg i Blekinge län
LänBlekinge län
LandskapBlekinge
ArkivtypSjömanshus
InformationHISTORIK

Uti nådigt brev från Kungl. Maj:t till kommerskollegium 1864-01-29 anbefalldes Kungl. kollegium att föranstalta om inrättande av sjömanshus uti var och en av de stapelstäder, där sådana saknades. Bland dess städer fanns Sölvesborg.

Den 9 mars 1864 kallade magistraten i Sölvesborg samtliga skeppsredare och kofferdikaptener till sammanaträde för att bilda ett sjömanshus, samt till föreståndare för detsamma välja två skeppsredare och en kofferdikapten. Vid valet tillföll de flesta rösterna skeppsredarna Nils Holm och Bror Otto Collén samt kofferdiskeppare Sven Nilsson. Skeppsredare Nils Holm kallade till sjömanshusdirekionens första sammanträde. Det hölls den 29 mars 1864.

Distrikten för de särskilda sjömanshusen är bestämda genom kommerskollegii kungörelse den 10 mars 1871. (SFS nr 10). Enligt kungörelsen kom sjömanshuset i Sölvesborg att omfatta följande distrikt; Staden Sölvesborg jämte Listers härad utom Mörrums socken i Blekinge län, samt Allbo härad i Kronobergs län.

Kungl. Maj:t beslöt den 17 juni 1938 att 17 sjömanshus skulle indragas från och med den 1 juli 1939. Sjömanshuset i Sölvesborg berördes inte av detta beslut.

Kungl. Maj:t och rikets kommerskollegium upphörde vid årsskiftet 1955/1956 att utöva uppsikten över sjömanshusen i riket.

Enligt beslut av 1960 års riksdag upphörde de 30 dåvarade sjömanshusen med sin verksamhet den 30 juni 1961. De ersattes då av helt statliga organ inordnade i den allmänna arbetsförmedlingen, fortfarande benämnda sjömanshus, ett antal statliga sjömansnämnder samt ett antal nytillskapade privata stiftelser. Därvid indrogs 10 sjömanshus. Bland dessa fanns även sjömanshuset i Sölvesborg. Arkiven i de 1961 upphörda sjömanshusen skulle enligt Kungl. sjöfartsstyrelsens cirkulär av den 28 juni 1961 avlämnas så att arkivalierna vid sjömanshuset i Sölvesborg lämnades till sjömanshuset i Karlshamn.
NADSE/LLA/10744
Volymer från Sjömanshuset i Sölvesborg
  Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Övrigt
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:1 1864 - 1867    61 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:1 1864 - 1867  61 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:1 1864 - 1867  61 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:2 1868 - 1871    61 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:2 1868 - 1871  61 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:2 1868 - 1871  61 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:3 1871  57 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:3 1871    57 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:3 1871  57 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:3 1871  57 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DId:1 1871 - 1887    96 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DId:2 1871 - 1902    165 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:4 1872    52 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:4 1872  52 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:4 1872  52 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:5 1872 - 1874  73 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:5 1872 - 1874    73 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:5 1872 - 1874  73 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:5 1872 - 1874  73 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:6 1873 - 1874  70 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:6 1873 - 1874    70 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:6 1873 - 1874  70 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:6 1873 - 1874  70 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:7 1875 - 1876    72 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:7 1875 - 1876  72 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:7 1875 - 1876  72 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:1 1875 - 1900    186 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:8 1876  75 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:8 1876    75 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:8 1876  75 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:8 1876  75 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:9 1877 - 1878  102 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:9 1877 - 1878    102 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:9 1877 - 1878  102 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:9 1877 - 1878  102 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:10 1879  70 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:10 1879    70 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:10 1879  70 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:10 1879  70 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:11 1880  65 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:11 1880    65 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:11 1880  65 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:11 1880  65 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:12 1881  68 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:12 1881    68 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:12 1881  68 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:12 1881  68 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:13 1882  78 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:13 1882    78 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:13 1882  78 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:13 1882  78 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:14 1883  72 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:14 1883    72 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:14 1883  72 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:14 1883  72 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:15 1884  66 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:15 1884    66 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:15 1884  66 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:15 1884  66 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:16 1885 - 1886  64 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:16 1885 - 1886    64 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:16 1885 - 1886  64 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:16 1885 - 1886  64 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:17 1886  64 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:17 1886    64 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:17 1886  64 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:17 1886  64 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:18 1887  73 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:18 1887    73 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:18 1887  73 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:18 1887  73 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:19 1888  70 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:19 1888    70 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:19 1888  70 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:19 1888  70 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:20 1889 - 1890  93 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:20 1889 - 1890    93 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:20 1889 - 1890  93 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:20 1889 - 1890  93 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:21 1891  70 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:21 1891    70 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:21 1891  70 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:21 1891  70 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:22 1892  69 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:22 1892    69 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:22 1892  69 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:22 1892  69 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:23 1893  68 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:23 1893    68 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:23 1893  68 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:23 1893  68 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:24 1894 - 1895  111 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:24 1894 - 1895    111 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:24 1894 - 1895  111 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:24 1894 - 1895  111 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:25 1896  75 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:25 1896    75 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:25 1896  75 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:25 1896  75 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:26 1897  76 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:26 1897    76 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:26 1897  76 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:26 1897  76 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:27 1898  80 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:27 1898    80 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:27 1898  80 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:27 1898  80 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:28 1899  78 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:28 1899    78 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:28 1899  78 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:28 1899  78 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:29 1900  85 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:29 1900    85 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:29 1900  85 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:29 1900  85 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:30 1900 - 1901  73 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:30 1900 - 1901    73 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:30 1900 - 1901  73 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:30 1900 - 1901  73 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:2 1901 - 1902    179 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:31 1901 - 1902    101 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:31 1901 - 1902  101 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:31 1901 - 1902  101 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:1 1902    117 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DId:3 1902 - 1911    115 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:2 1903    121 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:32 1903 - 1904    130 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:32 1903 - 1904  130 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:32 1903 - 1904  130 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:3 1903 - 1905    193 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:3 1904    130 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:33 1904 - 1905    99 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:33 1904 - 1905  99 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:33 1904 - 1905  99 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:4 1905    140 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:34 1906    87 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:34 1906  87 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:34 1906  87 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:5 1906    139 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:4 1906 - 1909    220 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:35 1907    86 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:35 1907  86 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:35 1907  86 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:6 1907    129 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:36 1908    87 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:36 1908  87 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:36 1908  87 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:7 1908    143 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:37 1909    83 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:37 1909  83 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:37 1909  83 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:8 1909    150 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:38 1909 - 1910    89 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:38 1909 - 1910  89 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:38 1909 - 1910  89 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:9 1910    144 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:5 1910 - 1911    142 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:39 1911    102 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:39 1911  102 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:39 1911  102 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:10 1911    150 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:40 1912    109 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:40 1912  109 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:40 1912  109 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:11 1912    166 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:6 1912 - 1913    109 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DId:4 1912 - 1938    105 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DId:5 1912 - 1938    103 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:41 1913    121 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:41 1913  121 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:41 1913  121 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:12 1913    178 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:42 1914    117 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:42 1914  117 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:42 1914  117 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:13 1914    214 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:7 1914 - 1915    171 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:43 1915    124 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:43 1915  124 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:43 1915  124 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:14 1915    209 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:8 1916    169 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:44 1916    127 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:44 1916  127 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:44 1916  127 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:15 1916    212 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:45 1916 - 1918    96 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:45 1916 - 1918  96 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:45 1916 - 1918  96 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:9 1917    94 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:10 1917    109 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:16 1917    188 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:46 1917 - 1918    134 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:46 1917 - 1918  134 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:46 1917 - 1918  134 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:11 1918    125 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:12 1918    114 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:17 1918    180 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:13 1919    99 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:14 1919    111 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:15 1919    136 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:47 1919    135 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:47 1919  135 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:47 1919  135 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:18 1919    194 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:16 1920    139 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:17 1920    118 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:18 1920    120 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:48 1920    120 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:48 1920  120 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:48 1920  120 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:19 1920    225 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:19 1921    126 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:20 1921    148 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:49 1921    97 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:49 1921  97 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:49 1921  97 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:20 1921    171 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:21 1922    125 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:22 1922    121 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:23 1922    120 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:50 1922    103 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:50 1922  103 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:50 1922  103 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:21 1922    204 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EVIII:1 1922 - 1923    486 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:24 1923    121 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:25 1923    123 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:26 1923    117 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:51 1923    106 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:51 1923  106 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:51 1923  106 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:22 1923    265 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:27 1924    131 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:28 1924    128 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:29 1924    139 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:52 1924    101 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:52 1924  101 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:52 1924  101 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:23 1924    271 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EVIII:2 1924 - 1925    580 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:30 1925    123 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:31 1925    131 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:32 1925    155 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:53 1925    120 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:53 1925  120 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:53 1925  120 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:24 1925    252 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:33 1926    118 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:34 1926    126 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:35 1926    150 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:54 1926    108 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:54 1926  108 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:54 1926  108 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:25 1926    255 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EVIII:3 1926 - 1927    588 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:36 1927    118 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:37 1927    127 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:38 1927    175 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:55 1927    126 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:55 1927  126 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:55 1927  126 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:26 1927    280 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:39 1928    123 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:40 1928    133 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:41 1928    154 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:56 1928    126 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:56 1928  126 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:56 1928  126 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:27 1928    299 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EVIII:4 1928 - 1929    649 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:42 1929    118 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:43 1929    118 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:44 1929    117 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:45 1929    107 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:57 1929    121 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:57 1929  121 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:57 1929  121 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:28 1929    313 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:46 1930    124 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:47 1930    123 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:48 1930    154 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EVIII:5 1930    415 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:58 1930    122 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:58 1930  122 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:58 1930  122 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:29 1930    318 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:49 1931    130 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:50 1931    135 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:51 1931    135 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EVIII:6 1931    380 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:59 1931    122 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:59 1931  122 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:59 1931  122 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:30 1931    286 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:52 1932    126 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:53 1932    128 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:54 1932    134 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:60 1932    117 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:60 1932  117 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:60 1932  117 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:31 1932    286 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EVIII:7 1932 - 1933    637 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:55 1933    138 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:56 1933    123 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:57 1933    155 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:61 1933    112 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:61 1933  112 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:61 1933  112 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:32 1933    252 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:58 1934    120 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:59 1934    124 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:60 1934    166 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EVIII:8 1934    372 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:62 1934    105 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:62 1934  105 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:62 1934  105 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:33 1934    297 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:61 1935    123 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:62 1935    121 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:63 1935    161 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EVIII:9 1935    399 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:63 1935    123 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:63 1935  123 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:63 1935  123 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:34 1935    324 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:64 1936    117 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:65 1936    121 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:66 1936    160 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EVIII:10 1936    405 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:64 1936    122 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:64 1936  122 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:64 1936  122 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:35 1936    336 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:67 1937    135 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:68 1937    114 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:69 1937    153 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EVIII:11 1937    499 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:65 1937    107 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:65 1937  107 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:65 1937  107 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:36 1937    376 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:70 1938    136 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:71 1938    150 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:72 1938    138 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EVIII:12 1938    480 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:66 1938    129 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:66 1938  129 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:66 1938  129 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:37 1938    373 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:73 1939    170 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:74 1939    136 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:75 1939    150 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EVIII:13 1939    285 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EVIII:14 1939    309 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:67 1939    119 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:67 1939  119 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:67 1939  119 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:38 1939    393 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:76 1940    141 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:77 1940    123 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:78 1940    126 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EVIII:15 1940    430 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:68 1940    103 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:68 1940  103 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:68 1940  103 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:39 1940    307 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:79 1941    128 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:80 1941    123 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:81 1941    126 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EVIII:16 1941    370 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:69 1941    110 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:69 1941  110 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:69 1941  110 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:40 1941    311 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:82 1942    148 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:83 1942    138 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EIII:84 1942    104 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EVIII:17 1942    347 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:70 1942    102 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:70 1942  102 kr
Se: Sjömanshuset i Sölvesborg DIa:70 1942  102 kr
Sjömanshuset i Sölvesborg EX:41 1942    298 kr

Alla volymer

ANTAL FÄRGBILDER

89 444 151

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet