Sjömanshuset i Ystad

Sjömanshuset i Ystad i Malmöhus län
LänMalmöhus län
LandskapSkåne
ArkivtypSjömanshus
InformationHISTORIK

Sjömanshuset i Ystad fanns upptaget på den förteckning över redan existerande sjömanshus, vilken tillställdes magistraten i Malmö i mars 1755 i samband med förberedelserna för inrättandet av ett sjömanshus där. Kofferdireglementet, som reglerar de äldsta sjömanshusens verksamhet, utfärdades 1748-03-30 varför Ystads sjömanshus måste ha tillkommit någon gång mellan de båda tidpunkterna. Forskningar i Ystads stadsarkiv kunde sannolikt ge närmare besked. I sjömanshusets arkiv finns inga handlingar bevarade från tiden före 1801.

Enligt kommerskollegii kungörelse 1871-03-10 (SFS nr 10) skulle sjömanshusets i Ystad distrikt omfatta: staden Ystad, Herrestads, Ljunits och Färs härader samt östra delen av Vemmenhögs härad intill Dybecksån i Malmöhus län samt Löderups, Valleberga och Köpinge socknar av Ingelstads härad i Kristianstads län. Områdena norr och väster därom lydde under de nyinrättade sjömanshusen i Simrishamn respektive Trelleborg. Vid omorganisationen genom K. kungörelsen 1939-06-09 (SFS nr 306) utökades Ystadsdistriktet genom indragning av sjömanshuset i Simrishamn.

Med anledning av en ny K. förordning avvecklades 1961-07-01 sjömanshuset i Ystad och dess distrikt liksom Trelleborgs införlivades med Malmö-Landskrona sjömanshusdistrikt.
NADSE/LLA/10746
Volymer från Sjömanshuset i Ystad
  Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Övrigt
Sjömanshuset i Ystad DIa:1 1848 - 1853    88 kr
Se: Sjömanshuset i Ystad DIa:1 1848 - 1853    88 kr
Sjömanshuset i Ystad DIa:2 1853 - 1862    80 kr
Se: Sjömanshuset i Ystad DIa:2 1853 - 1862    80 kr
Sjömanshuset i Ystad DIa:3 1863 - 1868    52 kr
Se: Sjömanshuset i Ystad DIa:3 1863 - 1868    52 kr
Sjömanshuset i Ystad DId:1 1863 - 1870    58 kr
Sjömanshuset i Ystad DIa:4 1869 - 1870    41 kr
Se: Sjömanshuset i Ystad DIa:4 1869 - 1870    41 kr
Sjömanshuset i Ystad DIa:5 1871 - 1872    56 kr
Se: Sjömanshuset i Ystad DIa:5 1871 - 1872    56 kr
Se: Sjömanshuset i Ystad DIa:5 1871 - 1872    56 kr
Sjömanshuset i Ystad DId:2 1871 - 1873    56 kr
Sjömanshuset i Ystad DId:5 1871 - 1903    190 kr
Sjömanshuset i Ystad DId:6 1871 - 1911    213 kr
Sjömanshuset i Ystad DIa:6 1872 - 1873    68 kr
Se: Sjömanshuset i Ystad DIa:6 1872 - 1873    68 kr
Se: Sjömanshuset i Ystad DIa:6 1872 - 1873    68 kr
Sjömanshuset i Ystad DId:3 1873 - 1877    53 kr
Sjömanshuset i Ystad DIa:7 1873 - 1877    130 kr
Se: Sjömanshuset i Ystad DIa:7 1873 - 1877    130 kr
Se: Sjömanshuset i Ystad DIa:7 1873 - 1877    130 kr
Sjömanshuset i Ystad DIa:8 1877 - 1881    152 kr
Se: Sjömanshuset i Ystad DIa:8 1877 - 1881    152 kr
Se: Sjömanshuset i Ystad DIa:8 1877 - 1881    152 kr
Sjömanshuset i Ystad DId:4 1878 - 1886    169 kr
Sjömanshuset i Ystad DIa:9 1882 - 1884    112 kr
Se: Sjömanshuset i Ystad DIa:9 1882 - 1884    112 kr
Sjömanshuset i Ystad EIII:1 1882 - 1885    95 kr
Sjömanshuset i Ystad EIII:2 1885    91 kr
Sjömanshuset i Ystad DIa:10 1885 - 1889    151 kr
Se: Sjömanshuset i Ystad DIa:10 1885 - 1889    151 kr
Se: Sjömanshuset i Ystad DIa:10 1885 - 1889    151 kr
Sjömanshuset i Ystad EIII:3 1886    114 kr
Sjömanshuset i Ystad EIII:4 1886    115 kr
Sjömanshuset i Ystad EIII:5 1888 - 1890    141 kr
Sjömanshuset i Ystad DIa:11 1890 - 1894    158 kr
Se: Sjömanshuset i Ystad DIa:11 1890 - 1894    158 kr
Sjömanshuset i Ystad EIII:6 1891    151 kr
Sjömanshuset i Ystad EIII:7 1892    120 kr
Sjömanshuset i Ystad DII:1 1892 - 1902    44 kr
Sjömanshuset i Ystad EIII:8 1893    130 kr
Sjömanshuset i Ystad EIII:9 1893    120 kr
Sjömanshuset i Ystad EIII:10 1894    234 kr
Sjömanshuset i Ystad DIa:12 1894 - 1897    181 kr
Se: Sjömanshuset i Ystad DIa:12 1894 - 1897    181 kr
Se: Sjömanshuset i Ystad DIa:12 1894 - 1897    181 kr
Sjömanshuset i Ystad EIII:11 1895 - 1897    367 kr
Sjömanshuset i Ystad DIa:13 1897 - 1899    181 kr
Se: Sjömanshuset i Ystad DIa:13 1897 - 1899    181 kr
Se: Sjömanshuset i Ystad DIa:13 1897 - 1899    181 kr
Sjömanshuset i Ystad EIII:12 1898 - 1900    413 kr
Sjömanshuset i Ystad DIa:14 1900 - 1902    154 kr
Se: Sjömanshuset i Ystad DIa:14 1900 - 1902    154 kr
Se: Sjömanshuset i Ystad DIa:14 1900 - 1902    154 kr
Sjömanshuset i Ystad EIII:13 1901 - 1909    186 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:1 1902    90 kr
Sjömanshuset i Ystad DIa:15 1902 - 1905    211 kr
Se: Sjömanshuset i Ystad DIa:15 1902 - 1905    211 kr
Se: Sjömanshuset i Ystad DIa:15 1902 - 1905    211 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:2 1903    96 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:3 1904    95 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:4 1905    93 kr
Sjömanshuset i Ystad DIa:16 1905 - 1907    148 kr
Se: Sjömanshuset i Ystad DIa:16 1905 - 1907    148 kr
Se: Sjömanshuset i Ystad DIa:16 1905 - 1907    148 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:5 1906    115 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:6 1907    112 kr
Sjömanshuset i Ystad DIa:17 1907 - 1910    212 kr
Se: Sjömanshuset i Ystad DIa:17 1907 - 1910    212 kr
Se: Sjömanshuset i Ystad DIa:17 1907 - 1910    212 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:7 1908    108 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:8 1909    100 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:9 1910    123 kr
Sjömanshuset i Ystad DIa:18 1910 - 1911    137 kr
Se: Sjömanshuset i Ystad DIa:18 1910 - 1911    137 kr
Se: Sjömanshuset i Ystad DIa:18 1910 - 1911    137 kr
Sjömanshuset i Ystad EIII:14 1910 - 1913    116 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:10 1911    118 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:11 1912    124 kr
Sjömanshuset i Ystad DIa:19 1912 - 1914    213 kr
Se: Sjömanshuset i Ystad DIa:19 1912 - 1914    213 kr
Se: Sjömanshuset i Ystad DIa:19 1912 - 1914    213 kr
Sjömanshuset i Ystad DId:7 1912 - 1939    214 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:12 1913    123 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:13 1914    141 kr
Sjömanshuset i Ystad EIII:15 1914 - 1916    105 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:14 1915    151 kr
Sjömanshuset i Ystad DIa:20 1915 - 1919    211 kr
Se: Sjömanshuset i Ystad DIa:20 1915 - 1919    211 kr
Se: Sjömanshuset i Ystad DIa:20 1915 - 1919    211 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:15 1916    147 kr
Sjömanshuset i Ystad EIII:16 1917    93 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:16 1917    129 kr
Sjömanshuset i Ystad EIII:17 1918    117 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:17 1918    125 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:18 1919    123 kr
Sjömanshuset i Ystad EIII:18 1919 - 1920    161 kr
Sjömanshuset i Ystad DIa:21 1919 - 1922    224 kr
Se: Sjömanshuset i Ystad DIa:21 1919 - 1922    224 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:19 1920    169 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:20 1921    112 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:21 1922    129 kr
Sjömanshuset i Ystad DIa:22 1922 - 1925    216 kr
Se: Sjömanshuset i Ystad DIa:22 1922 - 1925    216 kr
Sjömanshuset i Ystad EVIII:1 1922 - 1936    580 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:22 1923    168 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:23 1924    173 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:24 1925    178 kr
Sjömanshuset i Ystad DIa:23 1925 - 1928    217 kr
Se: Sjömanshuset i Ystad DIa:23 1925 - 1928    217 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:25 1926    169 kr
Sjömanshuset i Ystad EVIII:2 1926 - 1927    303 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:26 1927    194 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:27 1928    185 kr
Sjömanshuset i Ystad EVIII:3 1928 - 1929    321 kr
Sjömanshuset i Ystad DIa:24 1928 - 1931    219 kr
Se: Sjömanshuset i Ystad DIa:24 1928 - 1931    219 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:28 1929    224 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:29 1930    228 kr
Sjömanshuset i Ystad EVIII:4 1930 - 1931    379 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:30 1931    198 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:31 1932    191 kr
Sjömanshuset i Ystad EVIII:5 1932 - 1933    326 kr
Sjömanshuset i Ystad DIa:25 1932 - 1936    217 kr
Se: Sjömanshuset i Ystad DIa:25 1932 - 1936    217 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:32 1933    208 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:33 1934    207 kr
Sjömanshuset i Ystad EVIII:6 1934 - 1935    346 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:34 1935    224 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:35 1936    237 kr
Sjömanshuset i Ystad EVIII:7 1936 - 1937    394 kr
Sjömanshuset i Ystad DIa:26 1936 - 1939    210 kr
Se: Sjömanshuset i Ystad DIa:26 1936 - 1939    210 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:36 1937    254 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:37 1938    246 kr
Sjömanshuset i Ystad EVIII:9 1938 - 1939    481 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:38 1939    243 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:39 1939    232 kr
Sjömanshuset i Ystad DIa:27 1939 - 1940    152 kr
Se: Sjömanshuset i Ystad DIa:27 1939 - 1940    152 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:40 1940    213 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:41 1940    196 kr
Sjömanshuset i Ystad EVIII:10 1940 - 1941    451 kr
Sjömanshuset i Ystad EVIII:11 1940 - 1941    434 kr
Sjömanshuset i Ystad DIa:28 1940 - 1943    279 kr
Se: Sjömanshuset i Ystad DIa:28 1940 - 1943    279 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:42 1941    213 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:43 1941    221 kr
Sjömanshuset i Ystad EVIII:12 1941 - 1944    437 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:44 1942    213 kr
Sjömanshuset i Ystad EX:45 1942    172 kr
Sjömanshuset i Ystad EVIII:13 1942 - 1943    476 kr

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

78 670 232

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgLogin formulär