Sjömanshuset i Falkenberg

Sjömanshuset i Falkenberg i Hallands län
LänHallands län
LandskapHalland
ArkivtypSjömanshus
InformationHISTORIK

Sjömanshuset i Falkenberg tillkom 1866, det år då staden meddelades stapelstadsrättigheter. Sjömanshusreglementet av år 1748 upphävdes genom reglementet för sjömanshusen i riket av den 4 mars 1870, som trädde i kraft år 1871.

Enligt Kungl. Maj:ts och Rikets Commerce Collegii kungörelse angående distrikten för de särskilda sjömanshusen i riket, given i Stockholm den 10 mars 1871, (SFS nr 10 år 1871) kom sjömanshuset i Falkenberg att omfatta följande distrikt: Staden Falkenberg jämte Faurås härad, utom Morups socken, och Årstads härad, utom Eftra socken, i Hallands län, samt Kinds och Redvägs härader med staden
Ulricehamn i Elfsborgs län.

Kungl. Maj:t beslöt den 17 juni 1938 att 17 sjömanshus skulle indragas från och med den 1 juli 1939. Däribland fanns sjömanshuset i Falkenberg (Kungl. kungörelsen 1939-06-09, SFS nr 306). Kommerskollegium förordnade i detta sammanhang den 22 juni 1939 att arkivalierna i de indragna sjömanshusen skulle med vissa i skrivelser till sjömanshusen angivna undantag efter utgången av juni 1939 överflyttas till de kvarvarande sjömanshusen.
Bl.a. flyttades arkivalierna från sjömanshuset i Falkenberg till sjömanshuset i Halmstad.
NADSE/LLA/10733
Volymer från Sjömanshuset i Falkenberg
  Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Övrigt
Sjömanshuset i Falkenberg DId:1 1866 - 1884    221 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EIIIa:1 1866 - 1885    88 kr
Sjömanshuset i Falkenberg DIa:1 1869 - 1876    51 kr
Se: Sjömanshuset i Falkenberg DIa:1 1869 - 1876  51 kr
Sjömanshuset i Falkenberg DII:1 1871 - 1904    39 kr
Sjömanshuset i Falkenberg DId:2 1871 - 1937    53 kr
Sjömanshuset i Falkenberg DIa:2 1877 - 1884    40 kr
Se: Sjömanshuset i Falkenberg DIa:2 1877 - 1884  40 kr
Sjömanshuset i Falkenberg DId:3 1882 - 1907    36 kr
Sjömanshuset i Falkenberg DIa:3 1884 - 1886    68 kr
Se: Sjömanshuset i Falkenberg DIa:3 1884 - 1886  68 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EIIIb:1 1884 - 1934    75 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EIIIa:2 1886 - 1887    103 kr
Sjömanshuset i Falkenberg DIa:4 1886 - 1888    61 kr
Se: Sjömanshuset i Falkenberg DIa:4 1886 - 1888  61 kr
Sjömanshuset i Falkenberg DId:4 1887 - 1911    61 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EIIIa:3 1888 - 1891    114 kr
Sjömanshuset i Falkenberg DIa:5 1888 - 1891    69 kr
Se: Sjömanshuset i Falkenberg DIa:5 1888 - 1891  69 kr
Sjömanshuset i Falkenberg DIa:6 1891 - 1892    50 kr
Se: Sjömanshuset i Falkenberg DIa:6 1891 - 1892  50 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EIIIa:4 1892 - 1893    112 kr
Sjömanshuset i Falkenberg DIa:7 1892 - 1894    62 kr
Se: Sjömanshuset i Falkenberg DIa:7 1892 - 1894  62 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EIIIa:5 1894 - 1896    162 kr
Sjömanshuset i Falkenberg DIa:8 1894 - 1896    61 kr
Se: Sjömanshuset i Falkenberg DIa:8 1894 - 1896  61 kr
Sjömanshuset i Falkenberg DIa:9 1896 - 1899    115 kr
Se: Sjömanshuset i Falkenberg DIa:9 1896 - 1899  115 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EIIIa:6 1897 - 1898    127 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EIIIa:7 1899 - 1934    86 kr
Sjömanshuset i Falkenberg DIa:10 1900 - 1903    124 kr
Se: Sjömanshuset i Falkenberg DIa:10 1900 - 1903  124 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EX:1 1902    58 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EX:2 1903    60 kr
Sjömanshuset i Falkenberg DIa:11 1903 - 1904    82 kr
Se: Sjömanshuset i Falkenberg DIa:11 1903 - 1904  82 kr
Se: Sjömanshuset i Falkenberg DIa:11 1903 - 1904  82 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EX:3 1904    54 kr
Sjömanshuset i Falkenberg DIa:12 1904 - 1907    144 kr
Se: Sjömanshuset i Falkenberg DIa:12 1904 - 1907  144 kr
Se: Sjömanshuset i Falkenberg DIa:12 1904 - 1907  144 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EX:4 1905    55 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EX:5 1906    70 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EX:6 1907    57 kr
Sjömanshuset i Falkenberg DIa:13 1907 - 1911    186 kr
Se: Sjömanshuset i Falkenberg DIa:13 1907 - 1911  186 kr
Se: Sjömanshuset i Falkenberg DIa:13 1907 - 1911  186 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EX:7 1908    64 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EX:8 1909    64 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EX:9 1910    69 kr
Sjömanshuset i Falkenberg DIa:14 1911    89 kr
Se: Sjömanshuset i Falkenberg DIa:14 1911  89 kr
Se: Sjömanshuset i Falkenberg DIa:14 1911  89 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EX:10 1911    66 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EX:11 1912    69 kr
Sjömanshuset i Falkenberg DIa:15 1912 - 1922    297 kr
Se: Sjömanshuset i Falkenberg DIa:15 1912 - 1922  297 kr
Se: Sjömanshuset i Falkenberg DIa:15 1912 - 1922  297 kr
Sjömanshuset i Falkenberg DId:5 1912 - 1939    130 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EX:12 1913    67 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EX:13 1914    88 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EX:14 1915    78 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EX:15 1916    88 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EX:16 1917    81 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EX:17 1918    76 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EX:18 1919    83 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EX:19 1920    101 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EX:20 1921    70 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EVIII:1 1922    58 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EX:21 1922    82 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EVIII:2 1922 - 1923    78 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EX:22 1923    103 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EVIII:3 1923 - 1924    71 kr
Sjömanshuset i Falkenberg DIa:16 1923 - 1936    286 kr
Se: Sjömanshuset i Falkenberg DIa:16 1923 - 1936  286 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EX:23 1924    87 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EVIII:4 1924 - 1925    78 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EVIII:5 1924 - 1926    80 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EX:24 1925    100 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EX:25 1926    111 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EVIII:6 1926 - 1928    98 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EX:26 1927    114 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EVIII:7 1927 - 1932    388 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EX:27 1928 - 1930    297 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EX:28 1931 - 1934    390 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EVIII:8 1933 - 1941    524 kr
Sjömanshuset i Falkenberg DIa:17 1935 - 1939    394 kr
Se: Sjömanshuset i Falkenberg DIa:17 1935 - 1939  394 kr
Sjömanshuset i Falkenberg EX:29 1935 - 1939    474 kr

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

87 846 807

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet