Sjömanshuset i Malmö

Sjömanshuset i Malmö i Malmöhus län
LänMalmöhus län
LandskapSkåne
ArkivtypSjömanshus
InformationHISTORIK
Magistraten i Malmö avlät 1755-01-15 en anhållan till kommerskollegium om tillåtelse att inrätta sjömanshus i staden. Framställningen bifölls 1755-03-06. Kommerskollegii konstitutorial för de fyra av magistraten utsedda direktörerna i sjömanshusinrättningen inkom 14 juni samma år. Verksamheten vid sjömanshuset kom igång redan under 1755. Riktlinjerna för sjömanshuset återfinns främst i kofferdireglementets Art. VI och VII. Verksamheten förändrades under 1800-talets lopp genom en del nya författningar. Kofferdireglementet av år 1748 upphävdes 1871-01-01 genom Kungl. Maj:ts nådiga reglemente för sjömanshusen i riket 1870-03-04 (SFS nr.16).

Genom Kungl. Maj:ts och kommerskollegii kungörelse 1871-03-10 (SFS nr.10) fastställdes distrikten för sjömanshusen. Sjömanshuset i Malmö skulle omfatta städerna Malmö och Lund jämte Oxie och Bara härader samt Vellinge socken av Skytts härad, även Torna och Frosta härader. Områdena närmast norr och söder därom lydde under sjömanshusen i Landskrona respektive Trelleborg (nyinrättad stapelstad 1867). Mönstringsförordningen 1868 och sjömanshusreglementet 1870 avlöstes av Kungl. förordningen 1911-07-13 angående sjömanshusen samt sjöfolks på- och avmönstring.

Sjömanshusombudsmannen skulle hädanefter ej tillsättas av direktionen utan av kommerskollegium. Statsbidrag utgick från 1900 till sjömanshusens arbete för direkta statsändamål. Efter omorganisationen av sjömanshusen genom Kungl. kungörelsen 1939-06-09 (SFS nr.306) kom de statliga arbetsuppgifterna att än mera dominera. Antalet sjömanshus minskades från 47 till 30. Av de skånska var det endast Simrishamns sjömanshus som indrogs. Uppsikten över sjömanshusen övertogs av sjöfartsstyrelsen. År 1957 avgav 1946 års sjömanskommitté sitt betänkande om sjömanshusen och 1961-04-14 kom en ny förordning om registrering och mönstring av sjömän, vilken trädde i kraft 1 juli samma år. Omorganisationen blev genomgripande. Sjömanshusen i bl.a. Kristianstad, Ystad och Trelleborg avvecklades och deras distrikt införlivades med de kvarvarande och sammanslagna Malmö och Landskrona resp. Hälsingborgs och Karlshamns två sjömansdistrikt. I sitt yttrande över 1946 års sjömanskommittés betänkande om sjömanshusen konstaterade riksarkivet att de dåvarande sjömanshusen icke var några statliga institutioner. Men de efter 1961 års omorganisation kvarvarande sjömanshusen och tillkomna mönstringsförrättarna måste betraktas som statliga inrättningar och funktionärer och är därmed underkastade bestämmelserna i den nya arkivstadgan av år 1961. Kungl. Maj:t förordnade om sjömanshusens nedläggande vid utgången av 1969 (prop. 1969:138, SU 161, rskr.352, regleringsbrev 1969-12-05). Vid utgången av detta år då sjömanshusen lades ned återstod endast 16 st, däribland sjömanshuset i Malmö.
NADSE/LLA/10740
Volymer från Sjömanshuset i Malmö
  Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Övrigt
Sjömanshuset i Malmö DIa:1 1804 - 1815    82 kr
Sjömanshuset i Malmö DId:1 1804 - 1829    75 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:2 1822 - 1825    88 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:3 1829 - 1833    115 kr
Sjömanshuset i Malmö DId:2 1830 - 1833    54 kr
Sjömanshuset i Malmö DId:3 1830 - 1845    116 kr
Sjömanshuset i Malmö DIb:1 1831 - 1845    72 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:4 1834 - 1839    114 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö AI:1 1835 - 1848    153 kr
Sjömanshuset i Malmö AI:1 1836    153 kr
Sjömanshuset i Malmö DId:4 1836 - 1843    49 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:5 1839 - 1844    88 kr
Sjömanshuset i Malmö DId:5 1843 - 1895    55 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:6 1844 - 1846    87 kr
Sjömanshuset i Malmö DIb:2 1845 - 1852    88 kr
Sjömanshuset i Malmö DId:6 1845 - 1867    116 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:1 1845 - 1877    142 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:7 1847 - 1848    89 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:8 1848 - 1851    100 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DId:6 1849 - 1870    116 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:9 1852 - 1857    115 kr
Sjömanshuset i Malmö DIb:3 1853 - 1875    117 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:10 1857 - 1863    114 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:11 1864 - 1869    81 kr
Sjömanshuset i Malmö DId:7 1867 - 1870    115 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:12 1869 - 1870    102 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:13 1871 - 1872    80 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:13 1871 - 1872    80 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:13 1871 - 1872    80 kr
Sjömanshuset i Malmö DId:8 1871 - 1875    92 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:12 1871 - 1877    102 kr
Sjömanshuset i Malmö DIe:1 1871 - 1880    71 kr
Sjömanshuset i Malmö DII:1 1871 - 1882    40 kr
Sjömanshuset i Malmö DId:9 1871 - 1891    268 kr
Sjömanshuset i Malmö DId:14 1871 - 1895    210 kr
Sjömanshuset i Malmö DId:15 1871 - 1898    196 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:14 1872 - 1874    151 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:14 1872 - 1874    151 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:14 1872 - 1874    151 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:15 1874 - 1876    103 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:15 1874 - 1876    103 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:15 1874 - 1876    103 kr
Sjömanshuset i Malmö DId:10 1875 - 1881    122 kr
Sjömanshuset i Malmö DId:11 1875 - 1887    213 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:1 1876 - 1877    87 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:16 1876 - 1880    212 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:16 1876 - 1880    212 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:16 1876 - 1880    212 kr
Sjömanshuset i Malmö DIb:4 1876 - 1890    100 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:2 1877    142 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DId:3 1877 - 1886    116 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:1 1877 - 1889    355 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:2 1878    76 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:3 1878    89 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:4 1878    84 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:3 1879    79 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:5 1879    96 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:6 1879    102 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:4 1880    93 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:7 1880    93 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:8 1880    88 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:17 1880 - 1881    84 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:17 1880 - 1881    84 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:17 1880 - 1881    84 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:5 1881    70 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:9 1881    64 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:10 1881    78 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:18 1881 - 1883    126 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:18 1881 - 1883    126 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:18 1881 - 1883    126 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:6 1882    75 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:11 1882    70 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:12 1882    73 kr
Sjömanshuset i Malmö DII:2 1882 - 1898    49 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:7 1883    83 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:13 1883    101 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:8 1884    72 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:9 1884    82 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:14 1884    105 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:15 1884    95 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:19 1884 - 1885    102 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:19 1884 - 1885    102 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:19 1884 - 1885    102 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:10 1885    90 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:11 1885    85 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:12 1885    75 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:16 1885    93 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:17 1885    99 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:18 1885    86 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:19 1885    76 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:13 1886    76 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:14 1886    64 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:20 1886    93 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:20 1886 - 1888    154 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:20 1886 - 1888    154 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:20 1886 - 1888    154 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:15 1887    92 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:16 1887    119 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:21 1887    102 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:22 1887    97 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:23 1887    118 kr
Sjömanshuset i Malmö DId:12 1887 - 1893    93 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DId:12 1887 - 1893    93 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:17 1888    126 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:18 1888    139 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:24 1888    115 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:25 1888    109 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:26 1888    111 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:27 1888    96 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:28 1888    96 kr
Sjömanshuset i Malmö DIV:1 1888 - 1940    63 kr
Sjömanshuset i Malmö DIV:2 1888 - 1940    94 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:19 1889    141 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:20 1889    195 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:21 1889    111 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:21 1889    111 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:21 1889    111 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:29 1889    153 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:30 1889    145 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:31 1889    202 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:22 1889 - 1890    181 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:22 1889 - 1890    181 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:22 1889 - 1890    181 kr
Sjömanshuset i Malmö DId:16 1889 - 1897    223 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:21 1890    168 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:22 1890    169 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:32 1890    159 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:33 1890    192 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:23 1890 - 1891    169 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:23 1890 - 1891    169 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:23 1890 - 1891    169 kr
Sjömanshuset i Malmö DIe:2 1890 - 1891    127 kr
Sjömanshuset i Malmö DII:3 1890 - 1896    93 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:23 1891    162 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:24 1891    183 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:34 1891    159 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:35 1891    148 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:36 1891    165 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:24 1891 - 1892    208 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:24 1891 - 1892    208 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:24 1891 - 1892    208 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:25 1891 - 1893    194 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:25 1891 - 1893    194 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:25 1891 - 1893    194 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:25 1892    151 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:26 1892    192 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:37 1892    169 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:38 1892    158 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:39 1892    207 kr
Sjömanshuset i Malmö DIe:3 1892 - 1895    149 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:27 1893    170 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:28 1893    183 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:40 1893    154 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:41 1893    159 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:42 1893    147 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:26 1893 - 1894    256 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:26 1893 - 1894    256 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:26 1893 - 1894    256 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:29 1894    285 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:43 1894    282 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:44 1894    231 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:27 1894 - 1895    246 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:27 1894 - 1895    246 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:27 1894 - 1895    246 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:28 1894 - 1896    247 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:28 1894 - 1896    247 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:28 1894 - 1896    247 kr
Sjömanshuset i Malmö DId:13 1894 - 1907    214 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DId:13 1894 - 1907    214 kr
Sjömanshuset i Malmö DId:22 1894 - 1939    143 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:30 1895    316 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:45 1895    224 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:46 1895    193 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:29 1895 - 1897    264 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:29 1895 - 1897    264 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:29 1895 - 1897    264 kr
Sjömanshuset i Malmö DId:23 1895 - 1939    122 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:31 1896    204 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:32 1896    180 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:47 1896    219 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:48 1896    219 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:30 1896 - 1898    267 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:30 1896 - 1898    267 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:30 1896 - 1898    267 kr
Sjömanshuset i Malmö DIe:4 1896 - 1898    151 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:31 1896 - 1899    276 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:31 1896 - 1899    276 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:31 1896 - 1899    276 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:33 1897    293 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:49 1897    192 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:50 1897    232 kr
Sjömanshuset i Malmö DII:4 1897 - 1910    96 kr
Sjömanshuset i Malmö DId:19 1897 - 1911    198 kr
Sjömanshuset i Malmö DId:18 1897 - 1912    233 kr
Sjömanshuset i Malmö DId:17 1897 - 1916    231 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:34 1898    177 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:35 1898    193 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:51 1898    253 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:32 1898 - 1900    279 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:32 1898 - 1900    279 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:32 1898 - 1900    279 kr
Sjömanshuset i Malmö DId:20 1898 - 1939    130 kr
Sjömanshuset i Malmö DId:21 1898 - 1939    166 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:36 1899    165 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:37 1899    187 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIb:52 1899 - 1919    155 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:38 1900    183 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:39 1900    159 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:33 1900 - 1901    237 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:33 1900 - 1901    237 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:33 1900 - 1901    237 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:40 1901    253 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:2 1901    66 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:34 1901 - 1902    231 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:34 1901 - 1902    231 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:34 1901 - 1902    231 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:41 1902    150 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:42 1902    156 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:3 1902    286 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:35 1902 - 1903    253 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:35 1902 - 1903    253 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:35 1902 - 1903    253 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:43 1903    158 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:44 1903    162 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:4 1903    270 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:36 1903 - 1904    247 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:36 1903 - 1904    247 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:36 1903 - 1904    247 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:45 1904    160 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:46 1904    147 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:5 1904    259 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:37 1904 - 1905    243 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:37 1904 - 1905    243 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:37 1904 - 1905    243 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:47 1905    144 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:48 1905    149 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:6 1905    262 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:38 1905 - 1906    255 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:38 1905 - 1906    255 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:38 1905 - 1906    255 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:49 1906    148 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:50 1906    163 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:7 1906    283 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:39 1906 - 1907    249 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:39 1906 - 1907    249 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:39 1906 - 1907    249 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:51 1907    149 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:52 1907    162 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:8 1907    280 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:40 1907 - 1908    215 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:40 1907 - 1908    215 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:40 1907 - 1908    215 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:53 1908    150 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:54 1908    154 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:9 1908    295 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:41 1908 - 1909    238 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:41 1908 - 1909    238 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:41 1908 - 1909    238 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:55 1909    242 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:10 1909    304 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:42 1909 - 1910    233 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:42 1909 - 1910    233 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:42 1909 - 1910    233 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:56 1910    125 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:57 1910    131 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:11 1910    298 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:43 1910 - 1911    229 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:43 1910 - 1911    229 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:43 1910 - 1911    229 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:58 1911    118 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:59 1911    164 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:12 1911    306 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:44 1911 - 1912    211 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:44 1911 - 1912    211 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:44 1911 - 1912    211 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:45 1911 - 1913    250 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:45 1911 - 1913    250 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:45 1911 - 1913    250 kr
Sjömanshuset i Malmö DII:5 1911 - 1923    98 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:60 1912    130 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:61 1912    103 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:62 1912    90 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:13 1912    312 kr
Sjömanshuset i Malmö DId:24 1912 - 1916    137 kr
Sjömanshuset i Malmö DId:25 1912 - 1916    154 kr
Sjömanshuset i Malmö EIV:1 1912 - 1918    259 kr
Sjömanshuset i Malmö DId:26 1912 - 1937    171 kr
Sjömanshuset i Malmö DId:27 1912 - 1937    203 kr
Sjömanshuset i Malmö DId:28 1912 - 1937    180 kr
Sjömanshuset i Malmö DId:29 1912 - 1937    151 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:46 1912 - 1939    237 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:46 1912 - 1939    237 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:46 1912 - 1939    237 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:63 1913    112 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:64 1913    157 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:14 1913    308 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:47 1913 - 1914    244 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:47 1913 - 1914    244 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:47 1913 - 1914    244 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:48 1913 - 1923    274 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:48 1913 - 1923    274 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:48 1913 - 1923    274 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:65 1914    117 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:66 1914    112 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:67 1914    109 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:15 1914    371 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:49 1914 - 1915    268 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:49 1914 - 1915    268 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:49 1914 - 1915    268 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:68 1915    123 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:69 1915    111 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:70 1915    108 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:16 1915    366 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:50 1915 - 1916    254 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:50 1915 - 1916    254 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:50 1915 - 1916    254 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:71 1916    112 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:72 1916    194 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:17 1916    328 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:51 1916 - 1917    246 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:51 1916 - 1917    246 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:51 1916 - 1917    246 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:73 1917    111 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:74 1917    112 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:18 1917    269 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:52 1917 - 1918    281 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:52 1917 - 1918    281 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:52 1917 - 1918    281 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:53 1917 - 1919    300 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:53 1917 - 1919    300 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:53 1917 - 1919    300 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:75 1918    122 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:76 1918    127 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:19 1918    241 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:77 1919    189 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:20 1919    299 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:54 1919 - 1920    315 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:54 1919 - 1920    315 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:54 1919 - 1920    315 kr
Sjömanshuset i Malmö EIV:2 1919 - 1922    327 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:78 1920    120 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:21 1920    351 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:79 1921    121 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:80 1921    122 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:81 1921    133 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:82 1921    107 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:83 1921    109 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:84 1921    105 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:56 1921    261 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:56 1921    261 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:56 1921    261 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:22 1921    268 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:85 1922    135 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:86 1922    115 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:87 1922    111 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:88 1922    133 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:89 1922    120 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:90 1922    121 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:91 1922    132 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:92 1922    121 kr
Sjömanshuset i Malmö EVIII:1 1922    408 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:57 1922    298 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:57 1922    298 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:57 1922    298 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:23 1922    311 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:93 1923    122 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:94 1923    117 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:95 1923    135 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:96 1923    127 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:97 1923    136 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:98 1923    145 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:99 1923    129 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:100 1923    118 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:101 1923    128 kr
Sjömanshuset i Malmö EVIII:2 1923    556 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:58 1923    334 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:58 1923    334 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:58 1923    334 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:24 1923    359 kr
Sjömanshuset i Malmö EIV:3 1923 - 1926    282 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:102 1924    132 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:103 1924    121 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:104 1924    147 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:105 1924    129 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:106 1924    141 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:107 1924    126 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:108 1924    106 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:109 1924    136 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:110 1924    116 kr
Sjömanshuset i Malmö EVIII:3 1924    726 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:59 1924    332 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:59 1924    332 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:59 1924    332 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:25 1924    398 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:55 1924 - 1934    260 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:55 1924 - 1934    260 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:55 1924 - 1934    260 kr
Sjömanshuset i Malmö DII:6 1924 - 1936    103 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:111 1925    140 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:112 1925    133 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:113 1925    148 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:114 1925    144 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:115 1925    123 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:116 1925    131 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:117 1925    147 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:118 1925    129 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:119 1925    126 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:120 1925    108 kr
Sjömanshuset i Malmö EVIII:4 1925    729 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:60 1925    309 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:60 1925    309 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:60 1925    309 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:26 1925    398 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:121 1926    128 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:122 1926    97 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:123 1926    121 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:124 1926    126 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:125 1926    117 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:126 1926    108 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:127 1926    102 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:128 1926    109 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:129 1926    121 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:130 1926    122 kr
Sjömanshuset i Malmö EVIII:5 1926    663 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:61 1926    314 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:61 1926    314 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:61 1926    314 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:27 1926    365 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:131 1927    120 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:132 1927    117 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:133 1927    112 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:134 1927    130 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:135 1927    125 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:136 1927    104 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:137 1927    124 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:138 1927    115 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:139 1927    174 kr
Sjömanshuset i Malmö EVIII:6 1927    677 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:62 1927    296 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:62 1927    296 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:62 1927    296 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:28 1927    429 kr
Sjömanshuset i Malmö EIV:4 1927 - 1934    237 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:140 1928    118 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:141 1928    125 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:142 1928    130 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:143 1928    117 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:144 1928    111 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:145 1928    140 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:146 1928    130 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:147 1928    118 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:148 1928    109 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:149 1928    107 kr
Sjömanshuset i Malmö EVIII:7 1928    389 kr
Sjömanshuset i Malmö EVIII:8 1928    386 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:63 1928    318 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:63 1928    318 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:63 1928    318 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:29 1928    477 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:150 1929    165 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:151 1929    137 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:152 1929    126 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:153 1929    127 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:154 1929    117 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:155 1929    110 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:156 1929    133 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:157 1929    105 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:158 1929    135 kr
Sjömanshuset i Malmö EVIII:9 1929    421 kr
Sjömanshuset i Malmö EVIII:10 1929    425 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:64 1929    333 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:64 1929    333 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:64 1929    333 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:30 1929    280 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:31 1929    273 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:159 1930    136 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:160 1930    106 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:161 1930    125 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:162 1930    142 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:163 1930    141 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:164 1930    135 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:165 1930    120 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:166 1930    120 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:167 1930    108 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:168 1930    127 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:169 1930    118 kr
Sjömanshuset i Malmö EVIII:11 1930    466 kr
Sjömanshuset i Malmö EVIII:12 1930    420 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:65 1930    303 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:65 1930    303 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:65 1930    303 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:32 1930    517 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:170 1931    142 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:171 1931    120 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:172 1931    138 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:173 1931    148 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:174 1931    159 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:175 1931    136 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:176 1931    137 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:177 1931    129 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:178 1931    109 kr
Sjömanshuset i Malmö EVIII:13 1931    436 kr
Sjömanshuset i Malmö EVIII:14 1931    366 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:66 1931    285 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:66 1931    285 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:66 1931    285 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:33 1931    247 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:34 1931    246 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:179 1932    127 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:180 1932    126 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:181 1932    117 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:182 1932    133 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:183 1932    130 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:184 1932    130 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:185 1932    121 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:186 1932    109 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:187 1932    136 kr
Sjömanshuset i Malmö EVIII:15 1932    364 kr
Sjömanshuset i Malmö EVIII:16 1932    361 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:67 1932    297 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:67 1932    297 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:67 1932    297 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:35 1932    433 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:188 1933    138 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:189 1933    166 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:190 1933    130 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:191 1933    134 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:192 1933    136 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:193 1933    136 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:194 1933    120 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:195 1933    122 kr
Sjömanshuset i Malmö EVIII:17 1933    437 kr
Sjömanshuset i Malmö EVIII:18 1933    396 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:68 1933    308 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:68 1933    308 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:68 1933    308 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:36 1933    480 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:196 1934    162 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:197 1934    131 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:198 1934    133 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:199 1934    145 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:200 1934    138 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:201 1934    144 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:202 1934    136 kr
Sjömanshuset i Malmö EVIII:19 1934    412 kr
Sjömanshuset i Malmö EVIII:20 1934    370 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:69 1934    336 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:69 1934    336 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:69 1934    336 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:37 1934    474 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:203 1935    130 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:204 1935    132 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:205 1935    148 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:206 1935    127 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:207 1935    140 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:208 1935    139 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:209 1935    130 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:210 1935    103 kr
Sjömanshuset i Malmö EVIII:21 1935    415 kr
Sjömanshuset i Malmö EVIII:22 1935    363 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:70 1935    317 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:70 1935    317 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:70 1935    317 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:38 1935    498 kr
Sjömanshuset i Malmö EIV:5 1935 - 1944    326 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:211 1936    124 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:212 1936    127 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:213 1936    133 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:214 1936    121 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:215 1936    121 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:216 1936    129 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:217 1936    110 kr
Sjömanshuset i Malmö EVIII:23 1936    434 kr
Sjömanshuset i Malmö EVIII:24 1936    378 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:71 1936    345 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:71 1936    345 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:71 1936    345 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:39 1936    271 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:40 1936    272 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:218 1937    131 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:219 1937    128 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:220 1937    113 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:221 1937    146 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:222 1937    129 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:223 1937    143 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:224 1937    128 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:225 1937    135 kr
Sjömanshuset i Malmö EVIII:25 1937    484 kr
Sjömanshuset i Malmö EVIII:26 1937    456 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:72 1937    327 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:72 1937    327 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:72 1937    327 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:41 1937    586 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:226 1938    135 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:227 1938    153 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:228 1938    133 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:229 1938    160 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:230 1938    133 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:231 1938    158 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:232 1938    126 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:233 1938    117 kr
Sjömanshuset i Malmö EVIII:27 1938    513 kr
Sjömanshuset i Malmö EVIII:28 1938    459 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:73 1938    442 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:73 1938    442 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:73 1938    442 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:42 1938    583 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:234 1939    165 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:235 1939    131 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:236 1939    153 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:237 1939    142 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:238 1939    138 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:239 1939    97 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:240 1939    148 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:241 1939    152 kr
Sjömanshuset i Malmö EVIII:29 1939    623 kr
Sjömanshuset i Malmö EVIII:30 1939    668 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:74 1939    452 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:74 1939    452 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:74 1939    452 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:43 1939    612 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:242 1940    143 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:243 1940    152 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:244 1940    142 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:245 1940    161 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:246 1940    154 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:247 1940    144 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:248 1940    123 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:249 1940    120 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:250 1940    124 kr
Sjömanshuset i Malmö EVIII:31 1940    416 kr
Sjömanshuset i Malmö EVIII:32 1940    353 kr
Sjömanshuset i Malmö EVIII:33 1940    297 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:75 1940    366 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:75 1940    366 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:75 1940    366 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:44 1940    490 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:251 1941    148 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:252 1941    140 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:253 1941    153 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:254 1941    154 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:255 1941    157 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:256 1941    162 kr
Sjömanshuset i Malmö EVIII:34 1941    442 kr
Sjömanshuset i Malmö EVIII:35 1941    405 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:76 1941    374 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:76 1941    374 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:76 1941    374 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:45 1941    481 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:257 1942    156 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:258 1942    129 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:259 1942    126 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:260 1942    134 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:261 1942    126 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:262 1942    150 kr
Sjömanshuset i Malmö EIIIa:263 1942    122 kr
Sjömanshuset i Malmö EVIII:36 1942    385 kr
Sjömanshuset i Malmö EVIII:37 1942    430 kr
Sjömanshuset i Malmö DIa:77 1942    308 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:77 1942    308 kr
Se: Sjömanshuset i Malmö DIa:77 1942    308 kr
Sjömanshuset i Malmö EX:46 1942    465 kr

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

81 601 365

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet