Sjömanshuset i Ronneby

Sjömanshuset i Ronneby i Blekinge län
LänBlekinge län
LandskapBlekinge
ArkivtypSjömanshus
InformationHISTORIK

Kungl. Maj:t beviljade den 12 december 1879 stapelstadsrätt åt Ronneby köping under villkor, bland annat, att staden skulle vara underkastad de skyldigheter, som ålåg rikets övriga stapelstäder, och däribland förbindelsen att inrätta behörigt sjömanshus, samt vidare enligt nådigt brev den 17 november 1882, med förklarande att, sedan stapelstadsrätten för staden inträtt, anbefallt Kungl. Kollegium att bestämma området för det i Ronneby blivande sjömanshusets distrikt. Kungl. Kollegium meddelade 1883 ( S F S nr 4) att åt sjömanshuset i Ronneby tills vidare anvisats följande distrikt, nämligen: Ronneby stad och landsförsamling jämte övriga delar av Medelstads härad, med undantag av Listerby socken i dess utsträckning öster om en linje dragen från Lindö udde norr ut samt socknarna Förkärla, Nättraby och Fridlevstad med Sillhövda kapellförsamling, i Blekinge län, även som Konga härad, med undantag av socknarna Vissefjärda, Långasjö och Ljuder, av Kronobergs län.

Sjömanshuset i Ronneby tillkom således 1883, på grund av den från och med 1 januari detta år i kraft trädande stapelstadsrätten. Det första direktionssammanträdet hölls 1883-10-22. Från och med 1905-09-16 samt till sin död 1927-02-05 tjänstgjorde stadsfiskalen och stadsfogden Fredrik Rooth såsom ombudsman vid sjömanshuset i Ronneby. Samtliga sjömanshusets arkivalier förvarades då i stadsfiskalskontorets arkiv på rådhuset. Den efter Rooth t.f. ombudsmannen lät sjömanshusets arkivalier kvarligga på rådhuset. Genom ett förbiseende blevo dessa undanvräkta i samband med den nye stadsfiskalens tillträde till sin tjänst. Trots ivriga ansträngningar kunde man emellertid ej tillrättaskaffa vissa arkivalier, bl.a. meddelande från andra sjömanshus om på- och avmönstring under åren 1905-1911. Expeditionen överflyttades sedermera till sparbanken samt tullkammaren. I samtliga dessa lokaler fanns arkiv för förvaring av sjömanshusets handlingar. Fr.o.m. 1927-10-01 inrymndes arkivet i ett av stadens större trähus med stor risk för eldfara. Fr.o.m. 1930-10-01 förvarades arkivalierna i en av ombudsmannen inköpt fastighet. Kungl. Maj:t beslöt den 17 juni 1938 att 17 sjömanshus skulle indragas fråm och med den 1 juli 1939, däribland fanns sjömanshuset i Ronneby. Kommerskollegium förordnade i detta samanhang den 22 juni 1939 att arkivalierna i de indragna sjömanshusen skulle med vissa i skrivelser till sjömanshusen angivna undantag efter utgången av juni 1939 överflyttas till de kvarvarande sjömanshusen. Bl.a. flyttades arkivalierna från sjömanshuset i Ronneby till sjömanshuset i Karlshamn.
NADSE/LLA/10741
Volymer från Sjömanshuset i Ronneby
  Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Övrigt
Sjömanshuset i Ronneby DIa:1 1883 - 1899    160 kr
Se: Sjömanshuset i Ronneby DIa:1 1883 - 1899  160 kr
Se: Sjömanshuset i Ronneby DIa:1 1883 - 1899  160 kr
Sjömanshuset i Ronneby DId:1 1884 - 1916    97 kr
Sjömanshuset i Ronneby EX:1 1886 - 1902    148 kr
Sjömanshuset i Ronneby DIa:2 1900 - 1909    152 kr
Se: Sjömanshuset i Ronneby DIa:2 1900 - 1909  152 kr
Se: Sjömanshuset i Ronneby DIa:2 1900 - 1909  152 kr
Sjömanshuset i Ronneby EIII:1 1900 - 1912    110 kr
Sjömanshuset i Ronneby EX:2 1902 - 1905    210 kr
Sjömanshuset i Ronneby EX:3 1905 - 1911    102 kr
Sjömanshuset i Ronneby DIa:3 1909 - 1911    76 kr
Se: Sjömanshuset i Ronneby DIa:3 1909 - 1911  76 kr
Se: Sjömanshuset i Ronneby DIa:3 1909 - 1911  76 kr
Sjömanshuset i Ronneby EX:4 1912 - 1914    233 kr
Sjömanshuset i Ronneby DIa:4 1912 - 1915    93 kr
Se: Sjömanshuset i Ronneby DIa:4 1912 - 1915  93 kr
Se: Sjömanshuset i Ronneby DIa:4 1912 - 1915  93 kr
Sjömanshuset i Ronneby EIII:2 1913 - 1918    99 kr
Sjömanshuset i Ronneby DId:2 1913 - 1936    94 kr
Sjömanshuset i Ronneby EX:5 1915 - 1916    279 kr
Sjömanshuset i Ronneby DIa:5 1915 - 1919    93 kr
Se: Sjömanshuset i Ronneby DIa:5 1915 - 1919  93 kr
Se: Sjömanshuset i Ronneby DIa:5 1915 - 1919  93 kr
Sjömanshuset i Ronneby EX:6 1917 - 1919    312 kr
Sjömanshuset i Ronneby EIII:3 1919 - 1921    113 kr
Sjömanshuset i Ronneby DIa:6 1919 - 1922    93 kr
Se: Sjömanshuset i Ronneby DIa:6 1919 - 1922  93 kr
Se: Sjömanshuset i Ronneby DIa:6 1919 - 1922  93 kr
Sjömanshuset i Ronneby EX:7 1920 - 1922    225 kr
Sjömanshuset i Ronneby EIII:4 1922 - 1924    124 kr
Sjömanshuset i Ronneby DIa:7 1922 - 1924    100 kr
Se: Sjömanshuset i Ronneby DIa:7 1922 - 1924  100 kr
Se: Sjömanshuset i Ronneby DIa:7 1922 - 1924  100 kr
Sjömanshuset i Ronneby EVIII:1 1922 - 1928    310 kr
Sjömanshuset i Ronneby EVIII:2 1922 - 1928    267 kr
Sjömanshuset i Ronneby DId:3 1922 - 1939    115 kr
Sjömanshuset i Ronneby EX:8 1923 - 1924    228 kr
Sjömanshuset i Ronneby EIII:5 1925 - 1926    97 kr
Sjömanshuset i Ronneby EX:9 1925 - 1926    213 kr
Sjömanshuset i Ronneby DIa:8 1925 - 1928    143 kr
Se: Sjömanshuset i Ronneby DIa:8 1925 - 1928  143 kr
Se: Sjömanshuset i Ronneby DIa:8 1925 - 1928  143 kr
Sjömanshuset i Ronneby EX:10 1927    169 kr
Sjömanshuset i Ronneby EIII:6 1927 - 1935    97 kr
Sjömanshuset i Ronneby EX:11 1928    159 kr
Sjömanshuset i Ronneby EX:12 1929    244 kr
Sjömanshuset i Ronneby EVIII:3 1929 - 1931    374 kr
Sjömanshuset i Ronneby DIa:9 1929 - 1932    157 kr
Se: Sjömanshuset i Ronneby DIa:9 1929 - 1932  157 kr
Se: Sjömanshuset i Ronneby DIa:9 1929 - 1932  157 kr
Sjömanshuset i Ronneby DId:4 1929 - 1939    154 kr
Sjömanshuset i Ronneby EX:13 1930    219 kr
Sjömanshuset i Ronneby EX:14 1931    226 kr
Sjömanshuset i Ronneby EVIII:4 1931 - 1933    244 kr
Sjömanshuset i Ronneby EX:15 1932    207 kr
Sjömanshuset i Ronneby DIa:10 1932 - 1935    166 kr
Se: Sjömanshuset i Ronneby DIa:10 1932 - 1935  166 kr
Se: Sjömanshuset i Ronneby DIa:10 1932 - 1935  166 kr
Sjömanshuset i Ronneby EX:16 1933    214 kr
Sjömanshuset i Ronneby EVIII:5 1933 - 1935    254 kr
Sjömanshuset i Ronneby EX:17 1934    251 kr
Sjömanshuset i Ronneby EX:18 1935    241 kr
Sjömanshuset i Ronneby DId:5 1935 - 1939    157 kr
Sjömanshuset i Ronneby EX:19 1936    271 kr
Sjömanshuset i Ronneby EVIII:6 1936 - 1937    301 kr
Sjömanshuset i Ronneby DIa:11 1936 - 1938    157 kr
Se: Sjömanshuset i Ronneby DIa:11 1936 - 1938  157 kr
Se: Sjömanshuset i Ronneby DIa:11 1936 - 1938  157 kr
Sjömanshuset i Ronneby EX:20 1937    295 kr
Sjömanshuset i Ronneby EX:21 1938    277 kr
Sjömanshuset i Ronneby EVIII:7 1938 - 1939    261 kr
Sjömanshuset i Ronneby DIa:12 1938 - 1939    65 kr
Se: Sjömanshuset i Ronneby DIa:12 1938 - 1939  65 kr
Se: Sjömanshuset i Ronneby DIa:12 1938 - 1939  65 kr
Sjömanshuset i Ronneby EX:22 1939    180 kr

Alla volymer

ANTAL FÄRGBILDER

90 354 915

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet