Sjömanshuset i Karlskrona

Sjömanshuset i Karlskrona i Blekinge län
LänBlekinge län
LandskapBlekinge
ArkivtypSjömanshus
InformationHISTORIK

Genom en kunglig resolution den 4 augusti 1752 medgavs att samtliga stapelstäder i riket skulle få upprätta sjömanshus i egen regi och ej som förut vara lydande under det år 1748 upprättade sjömanshuset i Stockholm. Magistraten i Karlskrona beslutade den 4 mars 1753 att utse en sjömanshusdirektion för Karlskrona med underlydande köpingar- Ronneby och Kristianopel- samt kringliggande uppland. Även om direktionen genom detta val inte trädde i omedelbar funktion, så bör likväl detta datum räknas som sjömanshusets i Karlskrona tillkomstdag.

I och med sjömanshusets tillkomst försvann i Karlskrona det gamla kofferdiskeppareskrået ur stadens annaler. Äldre arkivförteckningar upptar en del nu försvunna handlingar, tex. waterschoutsjournaler fr. o.m. 1753 (se arkivförteckningen 1784). Vid Karlskrona brand 1790 förstördes sjömanshuskassan med alla därtill hörande handlingar, och i rådhuset uppbrann sjömanshusets handlingar rörande förhyrningen för kronans räkning (se protokoll 1791-05-07). Enligt Kungl. Majts. och rikets kommerskollegii kungörelse angående distrikten för de särskilda sjömanshusen i riket, given i Stockholm den 10 mars 1871, (SFS nr 10 år 1871) kom sjömanshuset i Karlskrona att omfatta följande distrikt: Staden Karlskrona samt Östra och Medelstads härader i Blekinge län, jämte Uppvidinge och Konga härader i Kronobergs län. I SFS nr 4 år 1883 meddelades att åt sjömanshuset i Ronneby tills vidare anvisats följande distrikt, nämligen: Ronneby stad och landsförsamling jämte övriga delar av Medelstads härad, med undantag av Listerby socken i dess utsträckning öster om en linje dragen från Lindö udde norr ut samt socknarna Förkärla, Nättraby och Fridlevstad med Sillhövda kapellförsamling i Blekinge län, ävensom Konga härad, med undantag av socknarna Vissefjärda, Långasjö och Ljuder, av Kronobergs län. Till följd härav kom distriktet för sjömanshuset i Karlskrona att tills vidare omfatta: Staden Karlskrona samt Östra härad, jämte socknarna Fridlevstad med Sillhövda kapellförsamling samt Nättraby, Förkärla och Listerby socknar, den sistnämnda intill en linje dragen norr ut från Lindö udde, av Medelstads härad, ävensom socknarna Vissefjärda, Långasjö och Ljuder av Konga härad samt Uppvidinge härad i Kronobergs län. Fr.o.m. år 1911 blev sjömanshuset knutet till hamnkontorets lokaler inom Karlskrona, varvid personal vid hamnkontoret knöts till sjömanshusorganisationen- hamnkaptenen i egenskap av sjömanshusombudsman och hamnbokhållaren såsom skrivbiträde. Kungl. Majt. beslöt den 17 juni 1938 att 17 sjömanshus skulle indragas från och med den 1 juli 1939. Sjömanshuset i Karlskrona berördes inte av detta beslut. Enligt beslut av 1960 års riksdag (prop 124, 2 LU 43 och 51, rskr 340) upphörde de 30 dåvarande sjömanshusen med sin verksamhet den 30 juni 1961. De ersattes då av helt statliga organ inordnade i den allmänna arbetsförmedlingen, fortfarande benämnda sjömanshus, ett antal statliga sjömansnämnder samt ett antal nytillskapade privata stiftelser. Därvid indrogs 10 sjömanshus, bland dem sjömanshuset i Karlskrona. Arkivet överlämnades till sjömanshuset i Karlshamn. Det finns ett register över sjömansrullornas fartyg i den manuellt förda förteckningen.
NADSE/LLA/10737
Volymer från Sjömanshuset i Karlskrona
  Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Övrigt
Sjömanshuset i Karlskrona Ö:1 1724 - 1828    203 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DId:1 1784 - 1791    228 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DId:2 1792 - 1796    226 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DId:3 1797 - 1801    247 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DId:4 1802 - 1805    222 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DId:5 1806 - 1808    172 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DId:6 1809 - 1812    184 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DId:7 1813 - 1819    297 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EII:1 1814 - 1815    298 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EII:2 1816    268 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EII:3 1817    252 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EII:4 1818    199 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EII:5 1819 - 1820    287 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DId:8 1820 - 1826    269 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EII:6 1821    271 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EII:7 1822    180 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EII:8 1823 - 1825    189 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EII:9 1826    222 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EII:10 1827    231 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EII:11 1827    132 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DId:9 1827 - 1833    269 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EII:12 1828    239 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EII:13 1829    174 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EII:14 1830    259 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EII:15 1831    221 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EII:16 1832    238 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DIV:1 1832 - 1857    108 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EII:17 1833    193 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EII:18 1834    244 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DId:10 1834 - 1842    291 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EII:19 1835    244 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EII:20 1836    204 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EXII:1 1836 - 1908    118 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EII:21 1837    156 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EII:22 1838    217 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EII:23 1839    138 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EII:24 1840 - 1842    187 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DId:11 1843 - 1852    267 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DId:12 1853 - 1859    267 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DIV:2 1858 - 1870    73 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DId:13 1860 - 1870    306 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:1 1865 - 1894    142 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EXII:2 1868 - 1884    130 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DIa:1 1871 - 1875    279 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:1 1871 - 1875  279 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:1 1871 - 1875  279 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:1 1871 - 1875  279 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DId:14 1871 - 1878    273 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DIV:3 1871 - 1888    63 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DII:1 1871 - 1894    90 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DIa:2 1876 - 1880    230 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:2 1876 - 1880  230 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:2 1876 - 1880  230 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:2 1876 - 1880  230 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DId:15 1879 - 1886    102 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DIa:3 1881 - 1883    166 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:3 1881 - 1883  166 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:3 1881 - 1883  166 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:3 1881 - 1883  166 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DIa:4 1884 - 1887    178 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:4 1884 - 1887  178 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:4 1884 - 1887  178 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:4 1884 - 1887  178 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DId:16 1887 - 1901    155 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DIa:5 1888 - 1893    242 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:5 1888 - 1893  242 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:5 1888 - 1893  242 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:5 1888 - 1893  242 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DIa:6 1894 - 1897    152 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:6 1894 - 1897  152 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:6 1894 - 1897  152 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:6 1894 - 1897  152 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:2 1895    134 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:3 1896    151 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:4 1897    201 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:5 1898    164 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DIa:7 1898 - 1899    95 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:7 1898 - 1899  95 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:7 1898 - 1899  95 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:7 1898 - 1899  95 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DId:17 1898 - 1908    105 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:6 1899    169 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DIa:8 1900    68 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:8 1900  68 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:8 1900  68 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:8 1900  68 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:7 1900 - 1901    147 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DIa:9 1901    69 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:9 1901  69 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:9 1901  69 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:9 1901  69 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:8 1902 - 1903    142 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:1 1902 - 1904    335 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DIa:10 1902 - 1906    147 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:10 1902 - 1906  147 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:10 1902 - 1906  147 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:9 1904 - 1905    119 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:2 1905 - 1906    274 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:10 1906 - 1907    118 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DIa:11 1907    52 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:11 1907  52 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:11 1907  52 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:3 1907 - 1908    255 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DId:18 1907 - 1911    156 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DId:19 1907 - 1912    130 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DIa:12 1908 - 1910    96 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:12 1908 - 1910  96 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:12 1908 - 1910  96 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:11 1908 - 1911    129 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:4 1909 - 1911    374 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DIa:13 1910 - 1911    72 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:13 1910 - 1911  72 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:13 1910 - 1911  72 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DIa:14 1912 - 1913    124 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:14 1912 - 1913  124 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:14 1912 - 1913  124 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:5 1912 - 1913    337 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:12 1912 - 1914    102 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EXb:1 1912 - 1927    105 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DId:21 1912 - 1939    239 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DIh:1 1912 - 1942    144 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:6 1914 - 1915    393 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DIa:15 1914 - 1917    166 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:15 1914 - 1917  166 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:15 1914 - 1917  166 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:13 1915 - 1917    105 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:7 1916    229 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:8 1917 - 1918    329 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:14 1918    100 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DIa:16 1918 - 1922    168 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:16 1918 - 1922  168 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:16 1918 - 1922  168 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:15 1919    111 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:9 1919 - 1920    385 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:16 1920    163 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:17 1921 - 1922    162 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:10 1921 - 1922    343 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EVIII:1 1922 - 1925    642 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:11 1923    244 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:18 1923 - 1924    157 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DIa:17 1923 - 1926    162 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:17 1923 - 1926  162 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:17 1923 - 1926  162 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:12 1924    264 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:13 1925    263 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:19 1925 - 1926    164 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EVIII:2 1925 - 1926    412 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:14 1926    246 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:20 1927    121 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:15 1927    305 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EVIII:3 1927 - 1928    640 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DIa:18 1927 - 1931    168 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:18 1927 - 1931  168 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:18 1927 - 1931  168 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:21 1928    117 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:16 1928    340 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EXb:2 1928 - 1938    108 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EVIII:4 1929    361 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:17 1929    383 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:22 1929 - 1930    153 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EVIII:5 1930    437 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:18 1930    369 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EVIII:6 1931    336 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:19 1931    306 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:23 1931 - 1932    153 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:20 1932    275 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EVIII:7 1932 - 1933    538 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DIa:19 1932 - 1937    161 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:19 1932 - 1937  161 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:19 1932 - 1937  161 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:21 1933    283 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:24 1933 - 1934    145 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:22 1934    304 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EVIII:8 1934 - 1935    635 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:25 1935    124 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:23 1935    347 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:26 1936    117 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EVIII:9 1936    388 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:24 1936    348 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:27 1937    107 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:28 1937    112 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EVIII:10 1937    477 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:25 1937    417 kr
Sjömanshuset i Karlskrona DIa:20 1937 - 1942    184 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:20 1937 - 1942  184 kr
Se: Sjömanshuset i Karlskrona DIa:20 1937 - 1942  184 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:29 1938    146 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EVIII:11 1938    459 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:26 1938    414 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:30 1939    125 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:27 1939    411 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EVIII:12 1939 - 1940    626 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:28 1940    320 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:31 1940 - 1941    111 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EVIII:13 1940 - 1941    429 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EXa:29 1941 - 1942    513 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EIII:32 1942 - 1943    119 kr
Sjömanshuset i Karlskrona EVIII:14 1942 - 1943    435 kr

Alla volymer

ANTAL FÄRGBILDER

89 508 445

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet