Sjömanshuset i Helsingborg

Sjömanshuset i Helsingborg i Malmöhus län
LänMalmöhus län
LandskapSkåne
ArkivtypSjömanshus
InformationHISTORIK

Helsingborgs sjömanshus tillkom 1862. Enligt Kungl. Maj:ts och Rikets Commerce Collegii kungörelse angående distrikten för de särskilda sjömanshusen i riket, given i Stockholm den 10 mars 1871, (SFS nr 10 år 1871) kom sjömanshuset i Helsingborg att omfatta följande distrikt: Staden Helsingborg jämte Luggude Härad, utom Kvistofta socken, i Malmöhus län samt Södra Åsbo, Norra Åsbo och Bjäre härader med staden Ängelholm, i Kristianstads län. Kungl. Maj:t beslöt den 17 juni 1938 att 17 Sjömanshus skulle indragas från och med 1 juli 1939. Kommerskollegium förordnade i detta sammanhang den 22 juni 1939 att arkivalierna i de indragna sjömanshusen skulle med vissa i skrivelser till sjömanshusen angivna undantag efter utgången av juni 1939 överflyttas till de kvarvarande sjömanshusen. Bl.a. flyttades arkivalierna från sjömanshuset i Falkenberg till sjömanshuset i Halmstad. År 1957 avgav 1946 års sjömanskommitté sitt betänkande om sjömanshusen och 1961-04-14 kom en ny förordning, vilken trädde i kraft 1961-07-01. Genom förordningen upphävdes kungörelsen den 9 juni 1939 (nr 306) angående sjömanshusen i riket samt sjömans på- och avmönstring m m och förordningen den 22 maj 1925 (nr 263) angående vissa villkor beträffande hälsotillstånd och kroppsbeskaffenhet för vinnande av anställning å fartyg i viss fart m.m.; dock skulle bestämmelserna i 19, 20 och 24 )) 1939 års kungörelse gälla till dess Kungl. Maj:t annat förordnade. Med avseende på förvaltningen av sjömanshusen tillhörande särskilda kassor och fonder skulle de uppgifter som enligt 1939 års kungörelse ankommit på sjömanshusdirektionen övertagas av för ändamålet särskild inrättad stiftelse. Sjöfartstyrelsen hade att meddela erforderliga föreskrifter angående medelförvaltningen och kontrollen däröver. I sitt yttrande över 1946 års sjömanskommittés betänkande om sjömanshusen konstaterade riksarkivet, att de dåvarande sjömanshusen icke var några statliga institutioner. Men de efter 1961 års omorganisation kvarvarande sjömanshusen och tillkomna mönstringsförrättarna måste betraktas som statliga inrättningar och funktionärer och är därmed underkastade de bestämmelser i den nya arkivstadgan av år 1961. Arkiven i de 1961 upphörda sjömanshusen skulle enligt Kungl sjöfartsstyrelsens cirkulär av den 28 juni 1961 bl.a. avlämnas så att arkivalierna vid sjömanshuset i Halmstad lämnades till sjömanshuset i Helsingborg och att arkivalierna vid sjömanshuset i Kristianstad lämnades till sjömanshuset i Helsingborg. Kungl. Maj:t förordnade om sjömanshusens nedläggande vid utgången av 1969 (prop 1969: 138, S U 161, rskr 352; regleringsbrev 1969-12-05). Vid utgången av detta år då sjömanshusen lades ned återstod endast 16 st. däribland sjömanshuset i Helsingborg. Ett register över båtar som tillhör serie E III a, sjömansrullor, finns i den manuellt förda förteckningen.
NADSE/LLA/10735
Volymer från Sjömanshuset i Helsingborg
  Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Övrigt
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:1 1862 - 1870    149 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIba:1 1862 - 1870    84 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIba:2 1862 - 1870    66 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:1a 1864 - 1865    106 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:1b 1866    69 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIV:1 1866 - 1900    343 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:1c 1867    76 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EXII:1 1867 - 1875    309 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:2 1868    77 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:3 1869    56 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIb:1 1869 - 1876    79 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:4 1870    56 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DXX:1 1870 - 1884    55 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:5 1871 - 1872    118 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:2 1871 - 1873    126 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:2 1871 - 1873    126 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:1 1871 - 1881    275 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DII:1 1871 - 1884    69 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DId:1 1871 - 1884    73 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIad:1 1871 - 1886    90 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DId:2 1871 - 1889    90 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DII:2 1871 - 1891    61 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DId:3 1871 - 1939    121 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:6 1872    67 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:7 1872    64 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIac:1 1872 - 1882    137 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIac:1 1872 - 1882    137 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:8 1873    80 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:9 1873    82 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DII:3 1873 - 1874    57 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:3 1873 - 1874    91 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:3 1873 - 1874    91 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:10 1874    77 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:11 1874    79 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:12 1874    76 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:13 1874    91 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:4 1874 - 1875    91 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:4 1874 - 1875    91 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DId:4 1874 - 1940    120 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:14 1875    88 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:15 1875    74 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:16 1875    82 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:17 1875    84 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:18 1875    74 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:5 1875 - 1877    152 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:5 1875 - 1877    152 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EXII:2 1875 - 1881    759 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:19 1876    90 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:20 1876    75 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:21 1876    72 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:22 1876    76 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:23 1876    73 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIab:1 1876 - 1887    66 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:24 1877    87 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:25 1877    71 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:26 1877    87 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:27 1877    72 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:28 1877    64 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:29 1877    64 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:6 1877    105 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:6 1877    105 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:5 1877    152 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:6 1877    105 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIb:2 1877 - 1879    64 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:30 1878    87 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:31 1878    73 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:32 1878    88 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:33 1878    81 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:34 1878    94 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:35 1878    90 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:7 1878    156 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:7 1878    156 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:7 1878    156 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIV:2 1878 - 1931    89 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:36 1879    78 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:37 1879    87 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:38 1879    85 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:39 1879    88 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:40 1879    93 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:8 1879 - 1880    307 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:8 1879 - 1880    307 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:8 1879 - 1880    307 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DId:5 1879 - 1941    120 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:41 1880    82 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:42 1880    74 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:43 1880    75 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:44 1880    73 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:45 1880    78 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:46 1880    79 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:47 1880    75 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIb:3 1880 - 1882    79 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIad:2 1880 - 1895    102 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:48 1881    59 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:49 1881    67 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:50 1881    65 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:51 1881    61 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:52 1881    66 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:53 1881    61 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:54 1881    76 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:9 1881    154 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:9 1881    154 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:9 1881    154 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:55 1882    68 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:56 1882    66 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:57 1882    70 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:58 1882    72 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:59 1882    69 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:60 1882    64 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:61 1882    64 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:10 1882    176 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:10 1882    176 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:10 1882    176 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EXII:3 1882 - 1884    660 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:2 1882 - 1892    320 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:62 1883    69 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:63 1883    67 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:64 1883    63 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:65 1883    65 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:66 1883    70 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:67 1883    66 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:68 1883    64 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:11 1883 - 1884    345 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:11 1883 - 1884    345 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:11 1883 - 1884    345 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIb:4 1883 - 1885    84 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIac:2 1883 - 1893    239 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIac:2 1883 - 1893    239 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DXX:2 1883 - 1894    72 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DId:6 1883 - 1953    97 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:69 1884    80 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:70 1884    72 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:71 1884    67 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:72 1884    70 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:73 1884    64 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:74 1884    68 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:75 1884    73 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:76 1884    66 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:77 1884    61 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EXII:4 1884 - 1888    774 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:78 1885    81 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:79 1885    85 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:80 1885    80 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:81 1885    80 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:82 1885    79 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:83 1885    81 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:84 1885    80 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:85 1885    81 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:86 1885    86 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:87 1885    75 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:88 1885    80 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:89 1885    85 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:90 1885    80 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:91 1885    85 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:92 1885    86 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:93 1885    85 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:94 1885    82 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:12 1885 - 1886    241 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:12 1885 - 1886    241 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:12 1885 - 1886    241 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DII:4 1885 - 1893    51 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:95 1886    80 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:96 1886    93 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:97 1886    75 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:98 1886    85 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:99 1886    74 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:100 1886    86 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:101 1886    89 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:102 1886    81 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:103 1886    91 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:104 1886    87 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:105 1886    81 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:106 1886    85 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:107 1886    81 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIb:5 1886    69 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:108 1887    86 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:109 1887    86 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:110 1887    91 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:111 1887    90 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:112 1887    91 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:113 1887    92 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:114 1887    86 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:115 1887    92 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:116 1887    90 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:117 1887    88 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:118 1887    92 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:119 1887    79 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:120 1887    86 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:121 1887    91 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:122 1887    97 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:123 1887    109 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIb:6 1887    88 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:13 1887 - 1888    264 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:13 1887 - 1888    264 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:13 1887 - 1888    264 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIab:2 1887 - 1911    92 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DId:7 1887 - 1945    129 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:124 1888    98 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:125 1888    91 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:126 1888    99 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:127 1888    102 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:128 1888    96 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:129 1888    93 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:130 1888    87 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:131 1888    102 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:132 1888    91 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:133 1888    97 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:134 1888    91 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:135 1888    103 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:136 1888    98 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:137 1888    87 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIb:7 1888    88 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIb:8 1888    86 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DId:8 1888 - 1911    129 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:138 1889    134 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:139 1889    133 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:140 1889    139 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:141 1889    136 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:142 1889    130 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:143 1889    136 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:144 1889    129 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:145 1889    126 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:146 1889    172 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:14 1889 - 1890    274 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:14 1889 - 1890    274 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:14 1889 - 1890    274 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIb:9 1889 - 1890    142 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EXII:5 1889 - 1893    532 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:147 1890    140 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:148 1890    157 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:149 1890    124 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:150 1890    142 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:151 1890    135 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:152 1890    142 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:153 1890    129 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:154 1890    148 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:155 1890    177 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIc:1 1890 - 1906    51 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:156 1891    108 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:157 1891    145 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:158 1891    145 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:159 1891    148 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:160 1891    129 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:161 1891    150 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:162 1891    145 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:163 1891    132 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:164 1891    214 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:15 1891 - 1892    285 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:15 1891 - 1892    285 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:15 1891 - 1892    285 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIb:10 1891 - 1892    144 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DId:9 1891 - 1939    147 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:165 1892    121 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:166 1892    139 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:167 1892    130 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:168 1892    148 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:169 1892    150 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:170 1892    136 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:171 1892    127 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:172 1892    140 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:173 1892    185 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:16 1892 - 1894    274 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:16 1892 - 1894    274 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:16 1892 - 1894    274 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:174 1893    141 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:175 1893    134 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:176 1893    123 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:177 1893    154 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:178 1893    161 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:179 1893    160 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:180 1893    154 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIb:11 1893 - 1894    176 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:3 1893 - 1901    299 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:181 1894    231 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:182 1894    168 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:183 1894    220 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:17 1894 - 1896    312 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:17 1894 - 1896    312 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:17 1894 - 1896    312 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EXII:6 1894 - 1900    490 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIac:3 1894 - 1903    197 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIac:3 1894 - 1903    197 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:184 1895    217 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:185 1895    215 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:186 1895    192 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIb:12 1895 - 1896    217 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DXX:4 1895 - 1901    112 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DId:10 1895 - 1941    147 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:187 1896    216 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:188 1896    193 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:189 1896    196 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:18 1896 - 1898    319 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:18 1896 - 1898    319 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:18 1896 - 1898    319 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DII:5 1896 - 1904    145 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:190 1897    211 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:191 1897    192 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:192 1897    230 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIb:13 1897 - 1898    201 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:193 1898    193 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:194 1898    196 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:195 1898    264 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:19 1898 - 1899    277 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:19 1898 - 1899    277 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:19 1898 - 1899    277 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:196 1899    187 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:197 1899    165 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:198 1899    186 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:199 1899    185 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIb:14 1899    189 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DId:11 1899 - 1951    146 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:200 1900    206 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:201 1900    216 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:202 1900    161 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:203 1900    166 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:20 1900 - 1901    334 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:20 1900 - 1901    334 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:20 1900 - 1901    334 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:204 1901    170 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:205 1901    192 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:206 1901    195 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:21 1901    196 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:21 1901    196 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:21 1901    196 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:22 1901 - 1903    343 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:22 1901 - 1903    343 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:22 1901 - 1903    343 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:207 1902    166 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:208 1902    148 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:209 1902    144 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:210 1902    123 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:4 1902 - 1903    553 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DId:12 1902 - 1969    140 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:211 1903    160 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:212 1903    161 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:213 1903    201 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:23 1903 - 1904    250 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:23 1903 - 1904    250 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:23 1903 - 1904    250 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:214 1904    135 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:215 1904    128 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:216 1904    163 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:217 1904    139 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:24 1904    270 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:24 1904    270 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:24 1904    270 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIac:4 1904    80 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIac:4 1904    80 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:25 1904 - 1905    266 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:25 1904 - 1905    266 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:25 1904 - 1905    266 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:5 1904 - 1905    553 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:218 1905    157 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:219 1905    154 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:220 1905    145 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:221 1905    159 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIac:5 1905    87 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIac:5 1905    87 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:26 1905 - 1906    256 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:26 1905 - 1906    256 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:26 1905 - 1906    256 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DII:6 1905 - 1919    108 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:222 1906    152 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:223 1906    174 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:224 1906    184 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:225 1906    154 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:27 1906    269 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:27 1906    269 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:27 1906    269 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:6 1906    339 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIac:6 1906    75 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIac:6 1906    75 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:28 1906 - 1907    273 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:28 1906 - 1907    273 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:28 1906 - 1907    273 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DId:13 1906 - 1957    120 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:226 1907    150 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:227 1907    178 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:228 1907    161 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:229 1907    202 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:29 1907    264 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:29 1907    264 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:29 1907    264 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:7 1907    325 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIac:7 1907    72 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIac:7 1907    72 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:230 1908    151 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:231 1908    160 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:232 1908    184 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:233 1908    169 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:30 1908    346 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:31 1908    331 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:30 1908    346 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:31 1908    331 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:30 1908    346 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:8 1908    354 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIac:8 1908    82 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIac:8 1908    82 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:31 1908 - 1911    331 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DId:14 1908 - 1954    120 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:234 1909    157 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:235 1909    156 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:236 1909    150 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:237 1909    141 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:238 1909    144 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:9 1909    372 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIac:9 1909    81 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIac:9 1909    81 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:32 1909 - 1910    333 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:32 1909 - 1910    333 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:239 1910    125 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:240 1910    136 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:241 1910    111 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:242 1910    97 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:243 1910    126 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:244 1910    115 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:10 1910    429 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIac:10 1910    73 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIac:10 1910    73 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:33 1910 - 1911    310 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:33 1910 - 1911    310 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DId:15 1910 - 1949    100 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:245 1911    112 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:246 1911    124 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:247 1911    121 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:248 1911    136 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:249 1911    113 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:250 1911    117 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:251 1911    111 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIba:3 1911    181 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIba:3 1911    181 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:11 1911    367 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIac:11 1911    60 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIac:11 1911    60 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:252 1912    114 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:253 1912    116 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:254 1912    116 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:255 1912    118 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:256 1912    108 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:257 1912    106 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:258 1912    109 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:34 1912    331 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:34 1912    331 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIba:4 1912    304 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIba:4 1912    304 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:12 1912    376 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:34 1912    331 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DId:16 1912 - 1939    180 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DId:17 1912 - 1939    190 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DId:18 1912 - 1939    170 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DId:19 1912 - 1939    138 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DId:20 1912 - 1939    158 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DId:21 1912 - 1939    138 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DId:22 1912 - 1939    199 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DId:23 1912 - 1939    120 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:259 1913    105 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:260 1913    112 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:261 1913    108 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:262 1913    116 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:263 1913    124 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:264 1913    121 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:265 1913    123 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:35 1913    342 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:35 1913    342 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIba:5 1913    290 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIba:5 1913    290 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:13 1913    392 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:35 1913    342 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:266 1914    106 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:267 1914    116 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:268 1914    114 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:269 1914    129 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:270 1914    119 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:271 1914    118 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:272 1914    108 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:273 1914    146 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:36 1914    357 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:36 1914    357 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIba:6 1914    337 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIba:6 1914    337 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:14 1914    252 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:15 1914    254 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:36 1914    357 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:274 1915    125 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:275 1915    125 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:276 1915    122 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:277 1915    117 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:278 1915    116 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:279 1915    120 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:280 1915    108 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:37 1915    343 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:37 1915    343 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIba:7 1915    234 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIba:7 1915    234 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:16 1915    211 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:17 1915    216 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:37 1915    343 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:281 1916    129 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:282 1916    127 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:283 1916    146 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:284 1916    120 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:285 1916    111 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:38 1916    298 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:38 1916    298 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIba:8 1916    216 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIba:8 1916    216 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:18 1916    213 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:19 1916    202 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:38 1916    298 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:286 1917    118 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:287 1917    122 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:288 1917    143 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:39 1917    307 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:39 1917    307 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:39 1917    307 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:39 1917    307 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:20 1917    333 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:39 1917    307 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:289 1918    132 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:290 1918    111 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:291 1918    95 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:40 1918    270 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:40 1918    270 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:40 1918    270 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:40 1918    270 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:21 1918    339 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:40 1918    270 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:292 1919    112 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:293 1919    130 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:294 1919    120 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:41 1919    346 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:41 1919    346 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:41 1919    346 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:41 1919    346 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:22 1919    211 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:23 1919    201 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:41 1919    346 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:295 1920    121 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:296 1920    149 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:297 1920    118 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:42 1920    380 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:42 1920    380 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:42 1920    380 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:42 1920    380 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:24 1920    256 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:25 1920    259 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:42 1920    380 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DII:7 1920 - 1944    108 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:298 1921    127 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:299 1921    105 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:300 1921    85 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:43 1921    249 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:43 1921    249 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:43 1921    249 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:43 1921    249 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:26 1921    210 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:27 1921    164 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:43 1921    249 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:301 1922    120 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:302 1922    118 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:303 1922    105 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:304 1922    114 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:44 1922    333 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:44 1922    333 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:44 1922    333 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:44 1922    333 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:28 1922    231 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:29 1922    233 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:44 1922    333 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EVIII:1 1922 - 1925    280 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EVIII:2 1922 - 1925    498 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EVIII:3 1922 - 1925    555 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EVIII:4 1922 - 1925    432 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EVIII:5 1922 - 1925    307 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EVIII:6 1922 - 1925    516 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EVIII:7 1922 - 1925    526 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EVIII:8 1922 - 1925    507 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EVIII:9 1922 - 1929    597 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:305 1923    119 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:306 1923    120 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:307 1923    107 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:308 1923    88 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:309 1923    148 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:45 1923    382 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:45 1923    382 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:45 1923    382 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:45 1923    382 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:30 1923    242 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:31 1923    256 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:45 1923    382 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:310 1924    129 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:311 1924    118 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:312 1924    125 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:313 1924    141 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:314 1924    144 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:46 1924    452 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:46 1924    452 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:46 1924    452 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:46 1924    452 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:32 1924    242 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:33 1924    242 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:46 1924    452 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:315 1925    127 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:316 1925    128 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:317 1925    121 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:318 1925    210 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:47 1925    291 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIba:9 1925    213 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:34 1925    240 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:35 1925    245 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EVIII:10 1925 - 1929    336 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:319 1926    150 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:320 1926    129 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:321 1926    196 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:322 1926    144 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:48 1926    295 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIba:10 1926    196 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:36 1926    270 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:37 1926    217 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EVIII:11 1926 - 1929    557 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EVIII:12 1926 - 1929    429 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EVIII:13 1926 - 1929    676 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EVIII:14 1926 - 1929    507 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EVIII:15 1926 - 1929    638 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EVIII:16 1926 - 1929    414 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EVIII:17 1926 - 1929    480 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:323 1927    194 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:324 1927    120 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:325 1927    120 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:326 1927    131 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:327 1927    111 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:49 1927    298 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIba:11 1927    225 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:38 1927    240 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:39 1927    256 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:328 1928    198 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:329 1928    167 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:330 1928    127 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:331 1928    130 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:50 1928    292 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIba:12 1928    209 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:40 1928    271 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:41 1928    287 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:332 1929    195 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:333 1929    183 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:334 1929    174 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:335 1929    141 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:51 1929    331 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIba:13 1929    245 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:42 1929    256 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:43 1929    373 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:336 1930    211 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:337 1930    222 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:338 1930    195 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:52 1930    345 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIba:14 1930    268 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:44 1930    256 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:45 1930    353 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EVIII:18 1930 - 1933    696 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EVIII:19 1930 - 1933    649 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EVIII:20 1930 - 1933    684 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EVIII:21 1930 - 1933    676 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EVIII:22 1930 - 1933    632 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EVIII:23 1930 - 1933    623 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EVIII:24 1930 - 1933    634 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:339 1931    226 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:340 1931    207 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:341 1931    139 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:53 1931    267 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIba:15 1931    201 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:46 1931    211 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:47 1931    321 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:342 1932    226 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:343 1932    183 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:344 1932    137 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:54 1932    289 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIba:16 1932    207 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:48 1932    250 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:49 1932    250 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:345 1933    207 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:346 1933    196 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:347 1933    128 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:55 1933    297 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIba:17 1933    220 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:50 1933    264 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:51 1933    262 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIh:1 1933 - 1939    195 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIh:2 1933 - 1939    238 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIh:3 1933 - 1939    190 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIh:4 1933 - 1939    157 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIh:5 1933 - 1939    235 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIh:6 1933 - 1939    208 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIh:7 1933 - 1939    195 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIh:8 1933 - 1939    195 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIh:9 1933 - 1939    235 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIh:10 1933 - 1939    246 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIh:11 1933 - 1939    244 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:348 1934    188 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:349 1934    176 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:350 1934    197 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:56 1934    334 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIba:18 1934    207 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:52 1934    264 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:53 1934    267 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EVIII:25 1934 - 1937    733 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EVIII:26 1934 - 1937    729 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EVIII:27 1934 - 1937    682 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EVIII:28 1934 - 1937    709 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EVIII:29 1934 - 1937    679 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EVIII:30 1934 - 1937    635 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EVIII:31 1934 - 1937    678 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:351 1935    192 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:352 1935    211 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:353 1935    175 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:57 1935    387 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIba:19 1935    235 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:54 1935    241 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:55 1935    353 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:354 1936    176 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:355 1936    195 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:356 1936    176 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:357 1936    144 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:58 1936    343 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIba:20 1936    229 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:56 1936    241 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:57 1936    395 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:358 1937    203 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:359 1937    177 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:360 1937    181 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:361 1937    143 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:59 1937    406 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIba:21 1937    280 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:58 1937    241 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:59 1937    241 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:60 1937    211 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:362 1938    211 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:363 1938    213 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:364 1938    225 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:60 1938    390 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIba:22 1938    268 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:61 1938    367 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:62 1938    283 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EVIII:32 1938 - 1939    651 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EVIII:33 1938 - 1939    682 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EVIII:34 1938 - 1939    693 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EVIII:35 1938 - 1939    703 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EVIII:36 1938 - 1942    553 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EVIII:37 1938 - 1942    346 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:365 1939    264 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:366 1939    191 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:367 1939    244 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:368 1939    173 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:61 1939    333 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIba:23 1939    260 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:63 1939    409 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:64 1939    294 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DId:24 1939 - 1946    121 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:369 1940    261 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:370 1940    233 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:62 1940    253 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:62 1940    253 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:65 1940    391 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:66 1940    267 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EVIII:38 1940 - 1942    553 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EVIII:39 1940 - 1942    593 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EVIII:40 1940 - 1942    585 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EVIII:41 1940 - 1942    412 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EVIII:42 1940 - 1942    396 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:371 1941    258 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:372 1941    154 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:67 1941    300 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:68 1941    295 kr
Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:63 1941 - 1942    336 kr
Se: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:63 1941 - 1942    336 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:373 1942    205 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EIIIa:374 1942    188 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:69 1942    271 kr
Sjömanshuset i Helsingborg EX:70 1942    268 kr

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

82 471 948

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet