Sjömanshuset i Halmstad

Sjömanshuset i Halmstad i Hallands län
LänHallands län
LandskapHalland
ArkivtypSjömanshus
InformationHISTORIK

Sjömanshuset i Halmstad tillkom 1790. Enligt Kungl. Maj:ts och rikets Commerce Collegii kungörelse angående distrikten för de särskilda sjömanshusen i riket, given i Stockholm den 10 mars 1871, (SFS nr 10 år 1871) kom sjömanshuset i Halmstad att omfatta följande distrikt: Städerna Halmstad och Laholm, jämte Höks, Tönnersjö och Halmstads härader samt Eftra socken i Årstads härad av Hallands län, Sunnerbo härad av Kronobergs län, även som Västbo och Östbo härader av Jönköpings län.

Kungl. Maj:t beslöt den 17 juni 1938 att 17 sjömanshus skulle indragas från och med den 1 juli 1939. Däribland fanns sjömanshuset i Falkenberg vars distrikt fr.o.m. detta datum kom att tillhöra sjömanshuset i Halmstad. Med vissa, i skrivelser till sjömanshusen, angivna undantag flyttades arkivalierna från sjömanshuset i Falkenberg till sjömanshuset i Halmstad efter utgången av juni 1939. År 1957 avgav 1946 års sjömanskommutté sitt betänkande om sjömanshusen och 1961-04-14 kom en ny förordning, vilken trädde i kraft den 1-7 samma år. Genom förordningen upphävdes kungörelsen den 9 juni 1939 (nr 306) angående sjömanshusen i riket samt sjömäns på- och avmönstring m.m. och förordningen den 22 maj 1925 (nr 263) angående vissa villkor beträffande hälsotillstånd och kroppsbeskaffenhet för vinnande av anställning å fartyg i viss fart m.m; dock skulle bestämmelserna i 19, 20 och 24 )) 1939 års kungörelse gälla till dess Kungl. Maj:t annat förordnade. Med avseende på förvaltningen av sjömanshusen tillhörande särskilda kassor och fonder skulle de uppgifter som enligt 1939 års kungörelse ankommit på sjömanshusdirektionen övertagas av för ändamålet särskild inrättad stiftelse. Sjöfartsstyrelsen hade att meddela erforderliga föreskrifter angående medelförvaltningen och kontrollen däröver. I sitt yttrande över 1946 års sjömanskommittés betänkande om sjömanshusen konstaterade riksarkivet, att de dåvarande sjömanshusen icke var några statliga institutioner. Arkiven i de år 1961 upphörda sjömanshusen skulle enligt Kungl. Sjöfartsstyrelsens cirkulär av den 28 juni 1961 bl. a. avlämnas så att arkivalierna vid sjömanshuset i Halmstad lämnades till sjömanshuset i Helsingborg.

Register över fartyg finns i den manuella förda förteckningen.
NADSE/LLA/10734
Volymer från Sjömanshuset i Halmstad
  Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Övrigt
Sjömanshuset i Halmstad DII:1 1792 - 1891    178 kr
Sjömanshuset i Halmstad DIa:1 1807 - 1812    236 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:1 1807 - 1812  236 kr
Sjömanshuset i Halmstad DIa:2 1815 - 1837    158 kr
Sjömanshuset i Halmstad DIb:1 1815 - 1841    171 kr
Sjömanshuset i Halmstad DId:1 1830 - 1859    278 kr
Sjömanshuset i Halmstad DId:2 1835 - 1871    137 kr
Sjömanshuset i Halmstad DIa:3 1837 - 1847    125 kr
Sjömanshuset i Halmstad DIb:2 1841 - 1868    123 kr
Sjömanshuset i Halmstad DIa:4 1848 - 1859    118 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:1 1859 - 1882    95 kr
Sjömanshuset i Halmstad DIa:5 1860 - 1869    125 kr
Sjömanshuset i Halmstad DIb:3 1868 - 1892    70 kr
Sjömanshuset i Halmstad DIa:6 1870    147 kr
Sjömanshuset i Halmstad DIa:7 1871 - 1874    151 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:7 1871 - 1874  151 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:7 1871 - 1874  151 kr
Sjömanshuset i Halmstad DII:2 1871 - 1889    45 kr
Sjömanshuset i Halmstad DId:3 1871 - 1891    158 kr
Sjömanshuset i Halmstad DII:3 1871 - 1917    61 kr
Sjömanshuset i Halmstad DIa:8 1874 - 1877    154 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:8 1874 - 1877  154 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:8 1874 - 1877  154 kr
Sjömanshuset i Halmstad DIa:9 1877 - 1879    162 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:9 1877 - 1879  162 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:9 1877 - 1879  162 kr
Sjömanshuset i Halmstad DIa:10 1879 - 1882    160 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:10 1879 - 1882  160 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:10 1879 - 1882  160 kr
Sjömanshuset i Halmstad DIa:11 1882 - 1884    187 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:11 1882 - 1884  187 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:11 1882 - 1884  187 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:2 1883    56 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIb:1 1883 - 1885    90 kr
Sjömanshuset i Halmstad DId:4 1883 - 1891    58 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:3 1884    70 kr
Sjömanshuset i Halmstad DIa:12 1884 - 1887    190 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:12 1884 - 1887  190 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:12 1884 - 1887  190 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:4 1885    90 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:5 1885    79 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:6 1885    74 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:7 1885    84 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:8 1886    91 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:9 1886    85 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:10 1886    85 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:11 1886    90 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIb:2 1886    109 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:12 1887    92 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:13 1887    90 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:14 1887    79 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:15 1887    81 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIb:3 1887    84 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIb:4 1887    87 kr
Sjömanshuset i Halmstad DIa:13 1887 - 1889    183 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:13 1887 - 1889  183 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:13 1887 - 1889  183 kr
Sjömanshuset i Halmstad DId:5 1887 - 1903    57 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:16 1888    85 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:17 1888    90 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:18 1888    108 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIb:5 1888    113 kr
Sjömanshuset i Halmstad EX:1 1888 - 1903    260 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:19 1889    139 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:20 1889    128 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIb:6 1889    161 kr
Sjömanshuset i Halmstad DIa:14 1889 - 1891    189 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:14 1889 - 1891  189 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:14 1889 - 1891  189 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:21 1890    141 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:22 1890    123 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIb:7 1890    124 kr
Sjömanshuset i Halmstad DId:6 1890 - 1904    161 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:23 1891    139 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:24 1891    130 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIb:8 1891    146 kr
Sjömanshuset i Halmstad DIa:15 1891 - 1892    182 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:15 1891 - 1892  182 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:15 1891 - 1892  182 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:25 1892    144 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:26 1892    144 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIb:9 1892    98 kr
Sjömanshuset i Halmstad DIa:16 1892 - 1894    214 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:16 1892 - 1894  214 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:16 1892 - 1894  214 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:27 1893    184 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:28 1893    128 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIb:10 1893    157 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:29 1894    268 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIb:11 1894 - 1895    252 kr
Sjömanshuset i Halmstad DIa:17 1894 - 1896    215 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:17 1894 - 1896  215 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:17 1894 - 1896  215 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:30 1895    165 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:31 1895    187 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:32 1896    159 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:33 1896    161 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIb:12 1896    171 kr
Sjömanshuset i Halmstad DIa:18 1896 - 1898    214 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:18 1896 - 1898  214 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:18 1896 - 1898  214 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:34 1897    177 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:35 1897    150 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIb:13 1897    167 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:36 1898    209 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:37 1898    185 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIb:14 1898    205 kr
Sjömanshuset i Halmstad DIa:19 1898 - 1900    212 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:19 1898 - 1900  212 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:19 1898 - 1900  212 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:38 1899    175 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:39 1899    176 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIb:15 1899    109 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:40 1900    126 kr
Sjömanshuset i Halmstad DIa:20 1900 - 1902    278 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:20 1900 - 1902  278 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:20 1900 - 1902  278 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:41 1901    141 kr
Sjömanshuset i Halmstad DId:7 1901 - 1911    169 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:42 1902    136 kr
Sjömanshuset i Halmstad DIa:21 1902 - 1904    274 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:21 1902 - 1904  274 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:21 1902 - 1904  274 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:43 1903    149 kr
Sjömanshuset i Halmstad EX:2 1903    135 kr
Sjömanshuset i Halmstad EX:3 1903 - 1905    140 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:44 1904    137 kr
Sjömanshuset i Halmstad DIa:22 1904 - 1906    280 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:22 1904 - 1906  280 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:22 1904 - 1906  280 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:45 1905    133 kr
Sjömanshuset i Halmstad EX:4 1905    129 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:46 1906    145 kr
Sjömanshuset i Halmstad EX:5 1906    146 kr
Sjömanshuset i Halmstad DIa:23 1906 - 1908    284 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:23 1906 - 1908  284 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:23 1906 - 1908  284 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:47 1907    123 kr
Sjömanshuset i Halmstad EX:6 1907    139 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:48 1908    133 kr
Sjömanshuset i Halmstad EX:7 1908    166 kr
Sjömanshuset i Halmstad DIa:24 1908 - 1910    285 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:24 1908 - 1910  285 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:24 1908 - 1910  285 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:49 1909    115 kr
Sjömanshuset i Halmstad EX:8 1909    160 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:50 1910    113 kr
Sjömanshuset i Halmstad EX:9 1910    166 kr
Sjömanshuset i Halmstad DIa:25 1910 - 1914    283 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:25 1910 - 1914  283 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:25 1910 - 1914  283 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:51 1911    132 kr
Sjömanshuset i Halmstad EX:10 1911    175 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:52 1912    120 kr
Sjömanshuset i Halmstad EX:11 1912    201 kr
Sjömanshuset i Halmstad DIa:26 1912 - 1914    277 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:26 1912 - 1914  277 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:26 1912 - 1914  277 kr
Sjömanshuset i Halmstad DId:8 1912 - 1931    229 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:53 1913    124 kr
Sjömanshuset i Halmstad EX:12 1913    193 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:54 1914    153 kr
Sjömanshuset i Halmstad EX:13 1914    201 kr
Sjömanshuset i Halmstad DIa:27 1914 - 1915    215 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:27 1914 - 1915  215 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:27 1914 - 1915  215 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:55 1915    144 kr
Sjömanshuset i Halmstad EX:14 1915    198 kr
Sjömanshuset i Halmstad DIa:28 1915 - 1917    221 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:28 1915 - 1917  221 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:28 1915 - 1917  221 kr
Sjömanshuset i Halmstad BIIc:1 1915 - 1927    360 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:56 1916    147 kr
Sjömanshuset i Halmstad EX:15 1916    172 kr
Sjömanshuset i Halmstad DIa:29 1916 - 1918    224 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:29 1916 - 1918  224 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:29 1916 - 1918  224 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:57 1917    143 kr
Sjömanshuset i Halmstad EX:16 1917    157 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:58 1918    119 kr
Sjömanshuset i Halmstad EX:17 1918    159 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:59 1919    126 kr
Sjömanshuset i Halmstad EX:18 1919    174 kr
Sjömanshuset i Halmstad DIa:30 1919 - 1920    244 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:30 1919 - 1920  244 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:30 1919 - 1920  244 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:60 1920    124 kr
Sjömanshuset i Halmstad EX:19 1920    211 kr
Sjömanshuset i Halmstad DIa:31 1920 - 1923    235 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:31 1920 - 1923  235 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:31 1920 - 1923  235 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:61 1921    117 kr
Sjömanshuset i Halmstad EX:20 1921    145 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:62 1922    117 kr
Sjömanshuset i Halmstad EX:21 1922    176 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:63 1923    116 kr
Sjömanshuset i Halmstad EX:22 1923    212 kr
Sjömanshuset i Halmstad DIa:32 1923 - 1926    291 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:32 1923 - 1926  291 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:64 1924    117 kr
Sjömanshuset i Halmstad EX:23 1924    203 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:65 1925    117 kr
Sjömanshuset i Halmstad EX:24 1925    199 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:66 1926    120 kr
Sjömanshuset i Halmstad EX:25 1926    211 kr
Sjömanshuset i Halmstad DIa:33 1926 - 1931    269 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:33 1926 - 1931  269 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:67 1927    103 kr
Sjömanshuset i Halmstad EX:26 1927    233 kr
Sjömanshuset i Halmstad EX:27 1928    237 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:68 1928 - 1931    180 kr
Sjömanshuset i Halmstad EX:28 1929    271 kr
Sjömanshuset i Halmstad EX:29 1930    243 kr
Sjömanshuset i Halmstad EX:30 1931    217 kr
Sjömanshuset i Halmstad DIa:34 1931 - 1938    269 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:34 1931 - 1938  269 kr
Sjömanshuset i Halmstad DId:9 1931 - 1939    100 kr
Sjömanshuset i Halmstad EX:31 1932    212 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:69 1932 - 1937    165 kr
Sjömanshuset i Halmstad EX:32 1933    199 kr
Sjömanshuset i Halmstad EX:33 1934    223 kr
Sjömanshuset i Halmstad EX:34 1935    220 kr
Sjömanshuset i Halmstad EX:35 1936    244 kr
Sjömanshuset i Halmstad EX:36 1937    294 kr
Sjömanshuset i Halmstad EX:37 1938    300 kr
Sjömanshuset i Halmstad DIa:35 1938 - 1942    247 kr
Se: Sjömanshuset i Halmstad DIa:35 1938 - 1942  247 kr
Sjömanshuset i Halmstad EIIIa:70 1938 - 1944    267 kr
Sjömanshuset i Halmstad EX:38 1939    347 kr
Sjömanshuset i Halmstad EX:39 1940    298 kr
Sjömanshuset i Halmstad EX:40 1941    310 kr
Sjömanshuset i Halmstad EX:41 1942    290 kr

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

87 846 807

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet