Malmö hospital

Malmö hospital i Malmöhus län
LänMalmöhus län
LandskapSkåne
ArkivtypHospital
InformationKung Fredrik beslöt 1528-10-10 att Malmö skulle ta över Gråbrödra- och Helgeandsklostren och ansvara för hospitalets skötsel och drift. Genom beslut följande år erhöll magistraten tillåtelse att disponera avkastningen av alla de hus, gårdar och jordar som förut donerats till klostren. Avkastningen skulle bl. a. användas till att bygga ett hospital för sjuka och fattiga. Magistraten fungerade som styrelse och tillsatte bl. a. hospitalsföreståndare. Det äldsta hospitalet var beläget i f. d. Gråbrödraklostret i nuv. Kungsparken men flyttade i slutet av 1600-talet till Rundelsgatan. Någon egentlig sjukvård förekom knappast eller i alla fall bara i mycket begränsad omfattning utan begränsades till försörjning av fattiga sinnessjuka.

Med bestämmelserna i 1686 års kyrkolag upphörde magistratens befattning med hospitalet och styrelseordförande blev istället landshövdingen och i styrelsen skulle också ingå biskopen och borgmästaren. Visst inflytande hade dock magistraten som hade rätt att utse vissa styrelseledamöter. Genom 1858 års stadga fick hospitalet en lokal styrelse, hospitalsdirektionen. Denna bestod av landshövdingen, biskopen och fyra ledamöter.

I mitten på 1700-talet började lasarett inrättas som inte bara vårdade utan också försökte bota sjuka. Hospitalen ålades (1766) att främst ta hand om "dårar", obotligt sjuka eller personer med smittosamma sjukdomar eller andra som lasaretten ej kunde hjälpa.

1756-10-26 tillkom en central myndighet "Riksens ständers hospitals- och barnhusdeputation" som fick överinseende över hospitalen. Deputationen upplöstes 1765 och en överdirektion tillsattes 1766. Från 1773 skötte två serafimerriddare tillsynen, vilka 1787 ersattes av Serafimerordensgillet med överinseende över både lasarett och hospital. 1877 ersattes Serafimerordensgillet med Sundhetskollegiet (fr 1878 benämnt K. Medicinalstyrelsen). Samtidigt blev hospitalen och deras egendom statliga.

Enligt Kungl. brev 1774-11-23 skulle ett större hospital inrättas i varje residensstad och de mindre hospitalen dras in och uppgå i det större. Trelleborg uppgick 1619 i Malmö, Lund 1774, Ystad 1779 och Landskrona 1795. Därigenom blev Malmö ett centralhospital för södra Sverige och bestod i första hand av sinnessjuka patienter. I Kungl. Maj:ts förordning 1825-12-22 fastslogs att Malmö cenralhospital skulle vårda patienter från hela södra distriktet. Då hospitalet vid Höje å i Lund (S:t Lars) stod färdigt 1879 överflyttades uppgiften som centralhospital för södra Sverige till Lund.

Den äldsta delen av arkivet förvaras i Malmö stadsarkiv och den yngre vid landsarkivet i Lund som även i nov. 1989 fått 1880-1927 års handlingar från landstinget i Malmöhus län.

Litteratur: Otto Gröné: Malmö allmänna sjukhus hundra år, Malmö 1957.
NADSE/MSA/00581
Volymer från Malmö hospital
  Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Övrigt
Malmö hospital F3:1 1528 - 1839    198 kr
Malmö hospital G2:1 1538 - 1552    207 kr
Se: Malmö hospital G2:12 1552 - 1553    192 kr
Malmö hospital G2:2 1553 - 1559    177 kr
Malmö hospital G2:3 1562 - 1566    136 kr
Malmö hospital G2:4 1566 - 1570    137 kr
Malmö hospital G2:5 1570 - 1574    130 kr
Malmö hospital G2:6 1574 - 1577    120 kr
Malmö hospital G2:7 1577 - 1581    112 kr
Malmö hospital G2:8 1581 - 1584    148 kr
Malmö hospital G2:9 1584 - 1586    104 kr
Malmö hospital G2:10 1586 - 1589    142 kr
Malmö hospital G2:11 1591 - 1595    162 kr
Malmö hospital G2:12 1591 - 1601    192 kr
Malmö hospital D1:1 1599 - 1694    106 kr
Malmö hospital G1:1 1599 - 1764    199 kr
Malmö hospital G6:1 1664 - 1669    169 kr
Malmö hospital G2:14 1664 - 1695    211 kr
Malmö hospital F3:2 1893 - 1923    210 kr

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

79 443 735

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgLogin formulär