Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona

Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona i Blekinge län
LänBlekinge län
LandskapBlekinge
ArkivtypBarnhus
InformationI skrivelse till Kungl. Maj:t 1759-01-25 hemställde Kungl. Amiralitetskollegium om inrättande av ett amiralitetsbarnhus i Karlskrona. Bakgrunden härtill angavs vara behovet av folkökning, vilken skulle åstadkommas genom befrämjande av tidiga giftermål. Karlskrona hade en talrik men fattig amiralitetsstat. Fattiga föräldrar skulle få penningbidrag till barnens underhåll från dessas födelse till 12 års ålder. Barnen skulle dock inte inackorderas i skolan. Till finansieringen föreslogs bl.a. anslag ur vissa kassor, t.ex. krigsmanskassan, en årlig kollekt i amiralitetskyrkan samt avdrag på allas vid amiralitet tjänstgörande löner. För räkenskapernas förande skulle en "betjänt" anställas. Han skulle stå under uppsikt av inspektoren i amiralitetets krigsmanskassa. Inrättningen skulle tillhöra överkommissarieämbetets departement och stå under kollegii överinseende. Fullt färdig avsågs inrättningen kunna underhålla 100 barn. Man skulle dock starta med endast 50. Ovanstående hemställan godkändes i stort av konungen i brev 1760-01-08. Ur skolans reglemente och protokoll framgår bl.a. att befälhavande amiralen för rikets örlogsflotta var ordförande i barnhusskolans styrelse, att amiralitetetssuperintendenten var inspektor och att både pojkar och flickor fick undervisning i skolan. Sedan superintendent befattningen upphört skulle i stället amiralitetspastorn öva uppsikt över barnhusskolan. (Kungl. brev 1838-03-09). Enligt kungl. brev 1822-04-03 godkändes förslag om utvidgning av barnhusskolan. Den lancasterska undervisningsmetoden skulle införas och antalet platser ökas från 100 till 300. I samband härmed utökades skollokalerna. En tillbyggnad av skolan skedde också 1851. Vid sammanträde med barnhusstyrelsen 1850-09-25 ifrågasatte ordföranden om inte barnhusskolan, ifrån att vara amiralitetsstaternas enskilda, borde överflyttas till en folkskola för amiralitetsförsamlingen. Förslaget föll dock. 1863 fick amiralitetsförsamlingen rätt utse en medlem i styrelsen för barnhusskolan. I kungl. brev 1871-08-22 meddelades, att barnhusskolan från och med 1872 skulle utgöra amiralitetsförsamlingens folkskola. Dess reglemente från 1824 skulle upphöra och skolan förvaltas i enlighet med folkskolestadgan. Den verksamhet barnhuset bedrev förutom barnhusskolan avvecklades också vid denna tidpunkt. De i landsarkivet förvarade arkivalierna för barnhuset i Karlskrona utgöras till största delen av barnhuskassans räkenskaper, av vilka framgår, att kassan bedrev en omfattande låneverksamhet. Tidigare har barnhusets arkiv ingått i Karlskrona amiralitetsförsamlings arkiv. På grund av det mycket nära sambandet mellan amiralitetsbarnhusets och flottans förvaltning kan det vara svårt att utan en mycket ingående kännedom om förhållandena bestämma proveniensen i vissa fall. Detta gäller främst handlingarna i vol. E I:2.
NADSE/LLA/10701
Volymer från Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona
  Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Övrigt
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona EII:1 1751 - 1801    238 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona EI:1 1759 - 1806    153 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:1 1760 - 1761    100 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona EI:2 1760 - 1871    297 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:2 1762    94 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:3 1763    85 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:4 1766    89 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:5 1767    91 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:6 1768    91 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:7 1769    92 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:8 1770    98 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:9 1771    98 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:10 1772    97 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:11 1773    89 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:12 1773    88 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:13 1774    91 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:14 1775    91 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:15 1777    104 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:16 1780    105 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:17 1781    114 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:18 1782    105 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:19 1783    98 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:20 1784    98 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:21 1785    97 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:1 1786    408 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona DIa:1 1787 - 1797    80 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:2 1788    400 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona DIb:1 1788 - 1817    132 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:3 1789    388 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:4 1790    332 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:5 1791    312 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:6 1792    341 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:7 1793    335 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:8 1794    305 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:9 1795    328 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:10 1796    412 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:11 1797    466 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:22 1797 - 1798    216 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona DII:1 1797 - 1803    116 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:12 1798    395 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:13 1799    391 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:23 1799 - 1804    250 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:14 1800    354 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:15 1801    331 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:16 1802    346 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona EII:2 1802 - 1809    231 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:17 1803    205 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:18 1804    197 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona DII:2 1804 - 1815    143 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:19 1805    187 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GII:24 1805 - 1813    209 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:20 1806    198 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:21 1807    197 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona FI:1 1807 - 1871    204 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:22 1808    178 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:23 1809    183 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona DIa:2 1809 - 1939    204 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:24 1810    184 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona EII:3 1810 - 1816    221 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:25 1811    162 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:26 1812    178 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:27 1813    174 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:28 1814    210 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:29 1815    173 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona DII:3 1815 - 1827    144 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:30 1816    181 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:31 1817    156 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona DIa:3 1817 - 1872    189 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:32 1818    157 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:33 1820    166 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona EII:4 1820 - 1859    191 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:34 1821    160 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:35 1822    171 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:36 1823    173 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:37 1824    189 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:38 1825    214 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona DIb:2 1825 - 1857    226 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:39 1826    180 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:40 1827    231 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIb:1 1827 - 1830    187 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona DII:4 1827 - 1837    123 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona DIII:1 1827 - 1850    172 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona DIII:2 1827 - 1864    258 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:41 1828    220 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:42 1829    218 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:43 1830    174 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:44 1831    209 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIb:2 1831 - 1833    219 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:45 1832    198 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:46 1833    187 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:47 1834    192 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIb:3 1834 - 1836    192 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:48 1835    183 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:49 1836    167 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:50 1837    171 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIb:4 1837 - 1839    235 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:51 1838    198 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:52 1839    175 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:53 1840    178 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIb:5 1840 - 1841    215 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:54 1841    187 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona DIII:3 1841 - 1871    171 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:55 1842    166 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIb:6 1842 - 1844    241 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:56 1843    174 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:57 1844    171 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:58 1845    172 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIb:7 1845 - 1847    226 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:59 1846    168 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona DIa:4 1846 - 1869    109 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:60 1847    169 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:61 1848    166 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIb:8 1848 - 1850    207 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:62 1849    184 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:63 1850    193 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:64 1851    210 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIb:9 1851 - 1853    231 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:65 1852    135 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:66 1853    145 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:67 1854    171 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIb:10 1854 - 1855    185 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:68 1855    154 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:69 1856    152 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIb:11 1856 - 1857    174 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:70 1857    160 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:71 1858    150 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIb:12 1858 - 1859    188 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:72 1859 - 1860    231 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:73 1861    131 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:74 1862    157 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:75 1863    155 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:76 1864    161 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:77 1865    159 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:78 1866    169 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:79 1867    140 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:80 1868    153 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:81 1869    196 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona DIa:5 1869 - 1871    95 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:82 1870    199 kr
Amiralitetsbarnhusets i Karlskrona GIa:83 1871    195 kr

Alla volymer

ANTAL FÄRGBILDER

89 508 445

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet