Beredskapsverket, Avdelning 13

Beredskapsverket, Avdelning 13 i Sverige
LänSverige
LandskapSverige
ArkivtypMilitaria
InformationUnder åren 1952 och 1953 inleddes vid försvarsstabens krigshistoriska avdelning ett arbete med att komplettera Beredskapsverket med en specialutredning gällande operationerna Rädda Danmark (RD) och Rädda Norge (RN), jämför inledningen. Material efterforskades i de centrala och regionala stabernas arkiv samt i någon mån på förbanden. Krigshistoriska avdelningens chef överstelöjtnant Börje Furtenbach gjorde bl a resor till militärbefälsstaberna. Av Furtenbachs handbrev 1952 och 1953 i krigshistoriska avdelningens arkiv framgår hur
insamlingsarbetet gick till (se t ex avdelningschefens handbrev serie F II volym 4 13/4, 15/4, 2/7, 4/7, 9/9, 11/9 1953). Avsikten tycks ha varit att handlingarna skulle återsändas sedan de skrivits av. I många fall har emellertid materialet blivit kvar vid avdelningen. I synnerhet gäller detta de centrala stabernas material.
Materialet bildar nu samlingen "Rädda Danmark, Rädda Norge". Vid ordningsarbetet i krigsarkivet har försök att återställa materialet i dess ursprungliga sammanhang inte gjorts. I vissa fall hade detta kunnat ske men för huvuddelen av handlingarna hade det varit i det närmaste omöjligt. Den sekundära proveniensen har alltså fått råda. Det torde dessutom ha ett forskningsvärde i sig att behålla den ordning mellan handlingarna som rått under så lång tid. Vissa proveniensundersökningar har emellertid gjorts och iakttagelser i samband härmed redovisas i den löpande förteckningen.
NADSE/KrA/0279013Ö
Volymer från Beredskapsverket, Avdelning 13
  Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Övrigt
Beredskapsverket, Avdelning 13 F1:10 Okänt    139 kr
Beredskapsverket, Avdelning 13 F1:11 Okänt    376 kr
Beredskapsverket, Avdelning 13 F1:2 1942 - 1945    129 kr
Beredskapsverket, Avdelning 13 F1:4 1943    308 kr
Beredskapsverket, Avdelning 13 F1:1 1944 - 1945    136 kr
Beredskapsverket, Avdelning 13 F1:3 1944 - 1945    272 kr
Beredskapsverket, Avdelning 13 F1:7 1944 - 1945    267 kr
Beredskapsverket, Avdelning 13 F1:5 1945    322 kr
Beredskapsverket, Avdelning 13 F1:6 1945    154 kr
Beredskapsverket, Avdelning 13 F1:8 1945    320 kr
Beredskapsverket, Avdelning 13 F1:9 1945    232 kr
Beredskapsverket, Avdelning 13 F1:12 1945    294 kr

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

89 936 176

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet