Härnösands stad Hallrätten

Härnösands stad Hallrätten i Västernorrlands län
LänVästernorrlands län
LandskapÅngermanland
ArkivtypHallrätt
InformationHallrätter tillkom genom hallordningen den 3 april 1722 och hallordningen den 21 maj 1739 samt manufakturprivilegier den 29 maj 1739. Föregångare var en särskild kommissarie vid kommerskollegium från mitten av 1650-talet.

Hallrätt, även kallad hall- och manufakturrätt, hade tillsyn och viss domsrätt över fabriker och manufakturer. Med hallordningen den 2 april 1770 knöts hallrätten närmare till stadens styrelse, magistraten.

Hallrätt gav i början tillstånd till anläggande av manufaktur eller fabrik, men enligt kunglig resolution den 7 juli 1752 övergick denna uppgift till Kammarkollegiet. Hallrätt kontrollerade varornas kvalitet. Varorna skulle föras till ett rum, den s.k. hallen, för att besiktigas innan de fick säljas. Hallrätterna upphävdes genom SFS 1846:6 och göromålen flyttades till magistraten.

Hallrätt skulle egentligen finnas i alla städer, där det fanns manufakturer, dvs. där det bedrevs tillverkning i större skala än vanligt hantverk under skråordning i anslutning till bostad. Men om det bara fanns någon enstaka större anläggning, tog magistraten hand om sådan ärenden som skulle handläggas av hallrätten.
NADSE/HLA/1050022
Volymer från Härnösands stad Hallrätten
  Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Övrigt
Härnösands stad Hallrätten FI:1 1741 - 1768    279 kr
Härnösands stad Hallrätten AI:1 1742 - 1767    307 kr

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

89 936 176

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet