Högre allmänna läroverket i Piteå

Högre allmänna läroverket i Piteå i Norrbottens län
LänNorrbottens län
LandskapNorrbotten
ArkivtypSkolarkiv
InformationGenom Kungl brev av den 16 februari 1627 medgavs inrättande av en skola i Piteå. Det torde ha varit en enklassig barnskola med en lärare.

I samband med den nya skolordningen av år 1649 fick Piteå en fullständig trivialskola d v s en skola med fyra klasser och en skrivareklass (apologistklass). I skolan tjänstgjorde rektor,
konrektor, tre kollegor och en apologist.

1820 omorganiserades skolan till en lägre treklassig lärdomsskola medan apologistskolan fortsatte i form av den gamla apologistklassen. Denna ordning med tre klasser i lärdomsskolan fortsatte fram till vårterminen 1842 när en fjärde klass infördes.

I samband med genomförandet av 1849 års läroverksplakat fick Piteå ett lägre elementarläroverk, senare kallat lägre allmänt läroverk.

Piteå läroverk ombildades till samskola med början läsåret 1905/06. Realexamen avlades först efter samskolans fullständiga ombildning år 1911.

1928 påbörjades nästa omorganisation i och med införandet av en första klass av femklassig samrealskola. Läsåret 1932/33 var omorgan isationen helt genomförd. Inbyggd handelslinje avslutad med praktisk realexamen anordnades fr o m höstterminen 1940.1951 utökades samrealskolan med ett kommunalt gymnasium som 1956 omorganiserades till ett högre allmänt läroverk.

I det sammanhållna arkivet finns handlingar för tiden 1705-1968,då den sista studentexamen avlades.
NADSE/HLA/1060080
Volymer från Högre allmänna läroverket i Piteå
  Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Övrigt
Högre allmänna läroverket i Piteå DIc:1 1705 - 1855    138 kr
Högre allmänna läroverket i Piteå DIc:2 1855 - 1904    75 kr

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

90 354 915

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet