SCB-utdrag; Födda, vigda, döda

Statistiska Centralbyrån (SCB)
Från 1860 ville man från centralt håll i Sverige få in statistik på hur många som föddes, vigdes och dog i Sverige. Detta hade Tabellverket gjort redan sedan lång tid, men nu begärde Statistiska CentralByrån (SCB) in utdrag från kyrkoböckerna. Prästerna skrev av sina kyrkoböcker en gång om året och skickade in dessa uppgifterna till SCB. Eftersom man var intresserad av uppgifterna för statistiskt ändamål, innebar det att prästen inte skrev av kyrkböckerna i sin helhet, utan rapporterade just de uppgifter som SCB bad om. I födelseboksutdragen finns t.ex. inte uppgifter om faddrar eller sidhänvisningar till husförhörslängderna med. I dödboksutdragen finns inte dödsorsaken med t.o.m. 1910. Utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker har gjorts varje år 1860-1949.

Det är utdrag för födda, vigda och döda som du finner i ArkivDigital, med början 1925. Fördelen hos SCB-utdragen är att vi har möjlighet att lägga ut dessa ända fram till år 1947, medan vi sällan har haft möjlighet att fotografera originalböckerna så långt framåt i tiden. Vi kan även med SCB-udragen successivt täppa igen luckor där vi saknar originalböcker. För att hitta SCB-utdragen i ArkivDigital, skriv "SCB" i sökrutan.

På samma sätt som med födda, vigda och döda har man vart tionde år gjort utdrag från husförhörslängderna och församlingsböckerna. Utdragen finns för åren 1860, 1870, 1880, 1890, 1900, 1910, 1920, 1930 och 1940. Dessutom finns 1935 och 1945. Dessa upptar inte heller fullständiga uppgifter, utan prästen rapporterade födelseåret (inte datum). Ibland kan det även vara svårt att avgöra på vilken gård eller by en person bor. Detta är alltså ögonblicksbilder av hur det såg ut den 31/12 dessa år. Dessa så kallade folkräkningar finns sökbara på CD-skiva från 1880, 1890 och 1900. Det är Sveriges Släktforskarförbund och SVAR som säljer dessa.


En jämförelse mellan SCB-utdrag och originalkälla

Då uppgifterna för födda, vigda och döda skrivs av och skickas in en gång per år så kan man inte i SCB-utdragen se om prästen har gjort ändringar eller tillägg i originalboken. Ett exempel på detta finns här nedanför.

Skivarp födda 1912

Ett utdrag från Skivarps födda SCB-utdrag från 1912. Barnet Lars Algot Henry är född 5 april och står som oäkta. Mamman Elin Kristina Larsson, åbodotter, 2 Almaröd. Född 24/5 1891. Ingen pappa är nämnd.

Om man tittar i originalfödelseboken (Skivarp C:5) så ser man att prästen har fått reda på vem pappan är och då skrivit in detta i födelseboken.
Enligt skriftligt erkännande den 8/6 1933: Fader: Lars Gustaf Lindh, född 1886 26/8.
Man ser dessutom att man hittar mamman och barnet på sidan 146 i församlingsboken.


På höger sida finns det mer uppgifter som saknas i SCB-utdraget:

Det står att barnet föddes i Malmö och döptes i Malmö, Johannes. Faddrar var: Arbetaren Axel Månsson och hans hustru Ida.

Det finns dessutom en lapp infogad på denna sidan, där erkännandet finns med:

 

ANTAL FÄRGBILDER

89 444 151

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet