Blekinge

Översikt över ArkivDigitals
bildarkiv i Blekinge län.

ArkivDigital - bilddatabas från Blekinge

Handlingar från Blekinge län förvaras på Landsarkivet i Lund.

Kyrkböcker

 • Kyrkoböcker från äldsta tid till 1946 (eller så långt sekretessreglerna tillåter) (husförhörslängder/församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda)
 • Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för åren 1925-1946

Bouppteckningar

 • Bouppteckningar från äldsta tid till 1960
 • Landsarkivets bouppteckningsregister
 • Adelns bouppteckningar till omkring 1820

Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Kämnärsrätterna/Göta hovrätt

 • Domböcker (renoverade från Göta hovrätt) från äldsta tid till omkring 1730
 • Vissa domböcker från härads-, rådhus- och kämnersrätterna

Högsta domstolen

 • Protokoll 1694-1800

Mantalslängder

 • Landskontorets exemplar från äldsta tid till 1820
 • Häradsskrivarnas och städernas mantalslängder från äldsta tid till 1820
 • Mantalslängd från 1941

Militaria

 • Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
 • Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1941, för de inskrivningsområden som funnits i länet
 • Meritförteckningar
 • Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
 • Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)
 • Flottans rullor 1635-1915
 • Båtsmanskontrakt 1781-1896
 • Båtsmansrullor (slutet av 1800-talet)
 • Skeppsmönsterrullor 1689-1873
 • Flottans meritförteckningar
 • Flottans pensionskassas rullor

Sjömanshus

 • Sjömanshuset i Sölvesborg (från äldsta tid till 1920)
 • Sjömanshusen i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby (från äldsta tid till 1942)

Fängelse och häkten

 • Centralfängelset i Karlskrona, Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona, Kronoarbetskåren, Pionjärkåren, Bräkne häradshäkte, Karlshamn stadshäkte, Kronohäktet i Karlshamn, Listers häradshäkte, Medelstads häradshäkte, Ronneby stadshäkte, Sölvesborgs stadshäkte, Östra häradshäkte
 • Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825

Jordrevningshandlingar

 • Handlingar från jordrevningen 1671

Domkapitel

 • Äktenskapsmål -1816 (luckor finns)

Övrigt

 • Katekismilängder
 • Brevdiarier från landskansli och landskontor (äldsta tid till 1800)
 • Kyrkornas märkvärdigheter 1830
 • Passjournaler från Blekinge läns landskansli 1817-1920
 • Diverse handlingar från städerna
 • Diverse handlingar från Amiralitetsbarnhuset i Karlskrona

Just nu fotograferar vi

 • Flyttattester från äldsta tid till omkring 1850
 • Rullor 1620-1723
 • Lagfarts- och fastighetsböcker från perioden cirka 1875-1932
 • Sjömanshuset i Sölvesborg 1921-1942

 

ANTAL FÄRGBILDER

68 529 828

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgLogin formulär