Göteborg och Bohus län

Översikt över ArkivDigitals
bildarkiv i Göteborg och Bohus län.
ArkivDigital - bilddatabas från Göteborg och Bohus län

Handlingar från Göteborg och Bohus län förvaras på Landsarkivet i Göteborg.

Kyrkböcker

 • Kyrkoböcker från äldsta tid till 1941 (eller så långt sekretessreglerna tillåter) (husförhörslängder/församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda). Kompletteringsfotografering till år 1946 pågår.
 • Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för åren 1925-1947
 • Sockenstämmoprotokollen
 • Bilagor till flyttlängderna från äldsta tid till 1825

Bouppteckningar

 • Bouppteckningar från äldsta tid till omkring 1960
 • Landsarkivets bouppteckningsregister
 • Adelns bouppteckningar till omkring 1916

Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Göta hovrätt

 • Domböcker (originalvolymerna) från äldsta tid till omkring 1700. Även en hel del spridda volymer 1701-1903.
 • Domböcker (renoverade från Göta hovrätt) från äldsta tid till omkring 1730 (till 1763 för Göteborgs stad samt till 1792 för Kungälvs stad)

Högsta domstolen

 • Protokoll 1694-1800

Mantalslängder

 • Kammararkivets exemplar (ej Göteborgs stad) 1669-1763 och 1808-1820 (vissa år saknas) (arkivbildare = Mantalslängder 1642-1820 Göteborgs och Bohus län 1669-1820)
 • Landskontorets exemplar (ej Göteborgs stad) 1748, 1764-1807
 • Häradsskrivarnas och städernas exemplar från äldsta tid till omkring 1820. För Göteborgs stad (mantalskontor) även spridda år 1821-1947.
 • Häradsskrivarens exemplar även efter 1820 i brunna socknar där husförhör saknas (Kville, Bottna, Svenneby, Tossene, Askum, Stala, Röra)
 • Mantalslängd från år 1941

Jordeböcker

 • Landskontorets exemplar 1642-1697

Militaria

 • Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
 • Rullor 1620-1723
 • Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1950, för de inskrivningsområden som funnits i länet
 • Meritförteckningar
 • Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
 • Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)
 • Flottans rullor 1635-1915
 • Båtsmansrullor (slutet av 1800-talet)
 • Skeppsmönsterrullor 1689-1873
 • Flottans meritförteckningar
 • Flottans pensionskassas rullor
 • Göteborgs stadssoldater

Sjömanshus

 • Göteborgs och Lysekils sjömanshus från äldsta tid till omkring år 1900
 • Sjömanshuset i Kungälv från äldsta tid till år 1939
 • Sjömanshusen i Marstrand, Strömstad och Uddevalla från äldsta tid till år 1940

Fängelse och häkten

 • Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825
 • Fångrullor från äldsta tid till omkring 1940

Skråarkiv

 • Göteborgs stad, Smeder, klensmeder, tunnbindare

Göteborgs domkapitel

 • Allmänna handlingar till protokollen från äldsta tid till omkring 1760

Flygfotografier

 • Flygfotografier (gårdar, torp, villor, industrifastigheter etc.), från 1950-talet till nutid. 

Övrigt

 • Släktnamnsregister -1800.
 • Landsarkivets register till städernas kyrkoböcker.
 • Göteborgs poliskammare, utvandrade personer 1869-1950
 • Överläkare J A Nordströms samling (avskrifter och sammanställningar m.m. rörande främst Orust och Tjörn)
 • Sotenäs Personhistoriska förenings rekonstruktioner för Askum, Bärfendal, Tossene (kallas sockenlängder och ingår i respektive kyrkoarkiv).

 


Just nu fotograferar vi

 • Kompletteringsfotografering moderna kyrkböcker (se vidare information under rubriken kyrkböcker)
 • Sjömanshuset i Göteborg 1901-1940
 • Småprotokoll (renoverade från Göta hovrätt) 1701-1750

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

90 341 584

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet